Preken die Spreken
  Zoeken op: Woord - Bijbeltekst - Thema - Predikant  
 

Taal

 
  Preken die Spreken wordt gesponsord door:Justo Webdiensten  

Inleiding op het Bijbelleesrooster

Met al onze boeken rond de Bijbel lopen we gevaar dat we ons alleen indirect, via die boeken met de Bijbel bezighouden. Toch wordt alleen van de Bijbel, Gods Woord, gezegd dat die een licht is op onze weg (Psalm 119: 105b). Daarom is het zaak dat we ons telkens in de Bijbel zelf verdiepen. Daarbij wil een leesrooster helpen.

Mee om afwisseling in dit lezen te krijgen zijn in dit rooster de volgende keuzes gemaakt:

  • de psalmen zijn over het hele jaar verspreid;
  • de overige dichterlijke boeken alsook de profeten en brieven zijn vaak gekoppeld aan historische boeken;
  • de vier evangeliën en de daaraan gekoppelde boeken komen in respectievelijk maart-april, juni-juli, september en november-december aan de orde;
  • met het kerkelijk jaar is geen rekening gehouden.

In dit rooster is gewerkt met de indeling van hoofdstukken en verzen zoals die in de Hebreeuwse Bijbel wordt gebruikt en zoals die ook voorkomt in de Groot Nieuws Bijbel en de Willibrordvertaling. Afwijkingen van de vertaling-1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap worden met een º aangegeven.

Volgens dit rooster voor 1 jaar worden per dag enkele bladzijden gelezen (waarbij elke lezer kan bepalen of hij / zij dat ineens doet of verspreid over verschillende momenten van de dag). Dat geeft aan dat dit rooster minder geschikt is voor grondige bestudering van het gelezene en / of voor meditatieve omgang met de tekst.
Toch heeft het z'n waarde om de Bijbel met wat grotere stappen door te nemen: zo krijgt de lezer meer zicht op de hoofdlijnen, die bij kleinere lees-eenheden zomaar uit het zicht verdwijnen.

Voor een gevarieerd lezen is het goed dit rooster-voor-één-jaar af te wisselen met een andersoortig rooster, bijvoorbeeld een voor vier jaar. Daarbij is immers wel (meer) ruimte voor nadere studie en / of meditatieve omgang.

Ds. C. van der Leest, Groningen

Naar: Bijbelleesrooster
Download: Bijbelleesrooster (Word-97)

 
 
Neem je tijd voor God.