Rust voor de hele wereld alleen bij die ene Jezus

Thema: Rust voor de hele wereld alleen bij die ene Jezus
Tekst: Matteüs 11: 25-30
Tekstgedeelte(n): Matteüs 11: 2-6
Matteüs 11: 16-19
Matteüs 11: 25-30
Door: Ds. J.T. Oldenhuis (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Helpman)
Gehouden te: Zwolle-Zuid op 1 februari 1998;
Uitgezonden door Radio Zwolle (FM 101.5 - air 105.0)
Extra: Gebeden

Aanwijzingen voor de Liturgie

 1. Votum en zegengroet
 2. Liedboek 457: 1-4 (Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig)
 3. Wetslezing: Exodus 19: 3-8a; Exodus 16-19a; Exodus 20: 1-18
 4. Samenvatting: Matteüs 22: 37-40
 5. Ps. 119: 21-22
 6. Gebed 1: aanbidding, schuldbelijdenis, zegen over samenkomst, aanwezigheid van God, opening van het Woord
 7. Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 (Neem mij leven laat het Heer)
 8. Lezen: Matteüs 11: 2-6; Matteüs 11: 16-19
 9. Tekst: Matteüs 11: 25-30
 10. Ps. 36: 2-3
 11. Preek
 12. Ps. 103: 3-5
 13. Mededelingen voorafgaande aan het gebed
 14. Gebed 2: dankzegging en voorbeden
 15. Collecte
 16. Liedboek 456: 1-3 (Zegen ons, Algoede)
 17. Zegen

Gebed 1

Here in de hemel,

Wij belijden onze zonden.
Niemand van ons houdt uw wet.
Als we het zouden doen, zou de wereld beter zijn.
Zou er vrede zijn, en eerlijkheid, en recht.
Dan zou er geen vuiligheid zijn of smerigheid of diefstal of oorlog of haat. Dat dat er allemaal is, is onze schuld. Wat hebben wij de wereld toch slecht gemaakt. 't Is onbegrijpelijk, dat U ons niet allemaal met elkaar wegveegt. Wat moet u zich soms aan ons ergeren.
Here, geef ons toch de kracht om naar uw wet te leven.
Geef toch dat we het echt willen.
En als we er nog nooit aan begonnen zijn, geef ons dan kracht om te beginnen te beginnen.
Begin ons alstublieft van binnenuit te veranderen door de kracht van uw Geest. Maak ons tot andere mensen, echte christenen, eerlijk en vriendelijk en oprecht, en geef dat we goed over u spreken, nooit dingen zeggen over u die niet waar zijn, of die U beledigen, of dingen die dom zijn.
Geef dat we aan iedereen doorgeven, wie u echt bent, wat voor een geweldige God u bent. Een God die zijn eigen Zoon ervoor ingezet heeft om mensen te redden. Wie doet dat nu? U. Ja, U! U bent echt geweldig.

Geef dat dat vandaag ook duidelijk wordt hier in de kerk: als we de bijbel lezen; en als er gepreekt wordt. Geef dat we met elkaar onder de indruk komen van U zelf. En dat we het daarom met elkaar fijn vinden dat we hier geweest zijn. Here wat zou het mooi zijn, als dat gebeurde.

Niet maar voor ons, daar vragen we het ook niet voor, maar voor U zelf. Want wat zouden er dan een boel mensen hier op een goede manier met u in aanraking komen. En dat is immers nog altijd het allerbeste wat een mens kan overkomen, Here. Laat ons echt met u in aanraking komen in deze kerkdienst en door deze kerkdienst.

Amen.


Rust voor de hele wereld alleen bij die ene Jezus

1.
Wat vindt u van die tekst? Is 't niet een van de mooiste uit de hele bijbel?
Schitterende woorden: rust voor vermoeiden en belasten, geslagenen, verdrukten, vervolgden, en opgejaagden, rust voor mensen die er geen gat meer in zien, rust voor mislukten, voor de zwoegers, de lijders...
Is het niet de beste boodschap voor de asielzoekers? Die weten toch wat het is om opgejaagd te worden, vermoeid te worden, geen hoop meer te hebben, in angst te zitten?

Is het misschien juist voor hen?
Ja, maar wat moeten de mensen er dan mee, die helemaal niet vermoeid zijn, de gezonden, de sterken, de mensen die plezier hebben in het leven, de hardlopers en de sportievelingen, de joggers en de springers, de mensen die nooit ziek zijn en altijd sterk? Die hebben die rust toch niet nodig?

Is Jezus dan misschien alleen voor de krukkers en de krakkemikkigen, de tobbers en de klagers, de zielenpieten en de verdrietigen?

Misschien zijn er wel heel wat mensen die er zo over denken. De kerk is voor de zielenpieten. Als je nog jong bent en sterk en als je nog van alles en nog wat kunt, nou, wat doe je dan in de kerk? Vervelend gedoe eigenlijk, nare naargeestige sfeer van altijd je best doen en nooit is het goed. Vreselijke preken en ouderwetse gezangen. Ja dat vinden de jongelui ook vaak. De kerk is goed voor als je niks anders meer hebt. Het onderdak voor de troostelozen.
Zou Jezus, dat bedoeld hebben?

Zullen we eens precies gaan lezen, wat Hij gezegd heeft?

Daar stond Jezus, midden tussen de mensen. Ze kenden Hem al wel. Hij had al heel wat gezegd en gedaan. Er waren honderden, die Hem altijd achterna liepen. Er waren er ook die niks van Hem wilden weten. Sommigen zeiden: wat die man zegt, dat komt regelrecht van God. Anderen zeiden: 't is een rare man, hij doet rare dingen. Hij past ook niet in onze regels. Lastige man, een beetje gek zelfs.

En toen sprak Jezus deze woorden. Te dien tijde staat er. Dat betekent: tegen deze achtergrond.
Het waren plechtige woorden. Jezus hief aan, staat er. Dat zeg je niet als het gaat om zo maar wat van niks. Wat Jezus toen ging zeggen kreeg alle nadruk. Luister dus goed!

Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en de aarde... Dat klonk als een lied, een lofzang, een psalm. Een psalm van Jezus. Hij zei iets tegen God. En Hij wilde dat iedereen het zou horen. Hij sprak God aan als Vader. Dat doe je alleen, als je echt helemaal bij die God hoort. 'Vader', zo spreekt een zoon, iemand die bij God thuis hoort. Dat zegt iets van deze Jezus, direct al.
Heer van de hemel en de aarde, zegt Jezus tegen God. Als je zo begint, dan bedoel je, dat alles wat die God doet, belangrijk is voor de hemel en de aarde. Dat wil zegen: voor de hele wereld, voor iedereen, hier en overal, en in alle eeuwen. Nederlanders en medelanders, kerkgangers en thuiszitters, gewoon iedereen. Wat was dat? Wat deed God dan toen? Wat gebeurde er in die tijd?

Jezus zegt dat heel mooi: U vader bent bezig dingen duidelijk te maken, 'deze dingen' zegt Jezus: Vader, u hebt deze dingen duidelijk gemaakt voor kinderen! Met andere woorden: ieder kan het zien, het ligt op straat, een kind kan het begrijpen. Wat bedoelt Jezus daar mee?
Nou, precies dat wat er op dat moment aan de gang was: Hij, Jezus liep daar rond en vele mensen zeiden: Hij komt regelrecht bij God vandaan. En Jezus zegt: Vader, ik dank U, dat er zo veel mensen zijn die dat zien. Ik dank U ervoor, dat gewone mensen het in de gaten hebben gekregen, wie Ik ben. Het is toch ook zo duidelijk. Kinderen kunnen het zien! En tegelijk is het het allergrootste wonder. Niemand heeft ooit zoiets kunnen bedenken. De knappe koppen niet, de mensen van de wetenschap niet. De geleerden niet met hun ingewikkelde constructies. Niemand heeft het wonder uitgedacht, dat u uw Zoon als een mens onder de mensen op aarde zou inzetten. Maar u hebt het zo duidelijk gemaakt eigenlijk, dat kinderen het kunnen zien. Als je dan maar net zo simpel als een kind wilt wezen!

Dat is nu precies wat er in die dagen gebeurde. En dat is het allerbelangrijkste voor de hele wereld: het allerbelangrijkste voor hemel en aarde! Daar draait alles om in de hele wereld. "God komt in de persoon van Jezus in levende lijve op kinderen toelopen". Heb je wel ooit zoiets gehoord? Dat staat je verstand toch echt bij stil. Wijzen en geleerden hebben zoiets niet kunnen bedenken. Daarvoor hadden ze niet genoeg IQ! Maar God doet het zo dat een kind het kan zien!

Jezus zegt het nog eens met een plechtige zin, haast in diepe verwondering: Ja, Vader, zo hebt u dat goed gedacht. Zo hebt u dat nu uitgedacht. En het klinkt nog steeds als een psalm, een loflied op de goede dingen die God gedaan heeft. Want het wonder dat God in die dagen bewerkt was als een bloem die open ging en die met de mooiste kleuren liet zien, hoe goed God het met de mensen voor heeft. Heel zijn hart is opengegaan, toen in die dagen, in het grootste wonder aller tijden.

Dat grootste wonder is Jezus zelf. Hij stond daar midden tussen de mensen. Eén van ons. Mens als ieder van ons. En tegelijk was Hij de enige die de Vader kent. Hij kwam bij God vandaan. Niemand heeft ooit zo dicht bij God gestaan als Hij. Hij is helemaal uniek. Hij kent de Vader en de Vader kent Hem. Zo zegt Jezus dat zelf. Zo simpel en zo diepzinnig. Een vrouw kent haar man, en een man kent zijn vrouw. Zo dicht staat Jezus bij God. Die kennen elkaar echt. Je kunt het echt niet mooier zeggen, dan Jezus het hier zelf doet. Niemand kent de Vader dan de Zoon en niemand kent de Zoon dan de Vader. En dus is Hij de enige die ons kan vertellen wie God is. En wat God van plan is. Hij is de brug tussen God en ons. En dus: ieder die naar God toe wil, moet over deze brug. Je kunt niet bij God komen langs een andere weg. Nooit voor die tijd en nooit na die tijd is er zo iemand geweest. En Hij wil het aan iedereen vertellen wie God is. Daarvoor is hij gekomen. Mij zijn alle dingen gegeven. Je vindt nooit ergens anders iets, dat Jezus niet heeft. Wat doe je dan Hem voorbij te lopen. Dan ben je dom, en dan ben je ook beledigend.

Ze liepen ook toen al zo gemakkelijk aan Hem voorbij. Er waren er die Hem voor gek verklaarden. Hoeveel lopen er vandaag aan Hem voorbij? Hoe doet u dat?
Zeg het eens hardop tegen u zelf. Er zijn zoveel mensen die zeggen dat ze je de weg naar God kunnen wijzen. Zoveel wegen die naar Rome leiden. Zoveel godsdiensten en stelsels en bewegingen. Er is maar één Jezus. En Hij is uniek. En wie naar God toe wil, kan nooit om hem heen. Nooit! Niemand! In de hele wereld niet. En in de hele geschiedenis niet. Dat staat hier in Matteüs 11. Dat zegt die Jezus zelf.
Wat doet u daar mee?

2.
En nu het vervolg: als deze Jezus spreekt over rust, dan weet Hij waarover Hij spreekt. Dat is geen zoethoudertje. Dat is echt rust. En wat denkt u nu, wat echt rust geeft? Zeg het eens? Waar komt alle onrust nou vandaan? Waar zijn we nou eigenlijk altijd mee bezig? Het is mooi om een boel geld te hebben, maar geeft dat rust? De koersen klappen zo maar in, en moet je eens zien, hoe zenuwachtig de banken dan worden. De kranten staan vol van de crisis in Azie, en in eigen land staat ineens de hypotheekrente op de tocht. Nee, in je geld en in je huis vind je ook geen rust. Er is zoveel onrust. Angst. Onzekerheid. Landen in oorlog, opgejaagde mensen, waar vind je toch rust? O ja, wij hebben het goed, en er is veel zelfgenoegzaamheid. Maar als je nu even verder kijkt: waar vind je dan rust? Echte rust. Nergens meer bang voor. Zaken overgeven. Denken aan de dood. En daarna. God. Geen schrik. Rust.

Jezus zegt: die geef Ik, die vind je bij Mij. En omdat Hij net gezegd heeft wie Hij is, betekent dat ook: die vind je nooit ergens anders. In de hele wereld niet, in de hele geschiedenis niet. Daarvoor heeft God Mij nu juist alle dingen overgegeven: Ik ben de enige die dit kan doen. Ik geef je de rust bij God, de Heer van de hemel en de aarde. Dat bereik je met je geld niet en met je vakantie niet en met je huis niet, dat is iets dat buiten het bereik van mensen ligt. Daarvoor is je arm altijd net te kort. Maar Ik zorg er voor dat het allemaal goed komt. Ik maak in orde wat je zelf niet in orde kunt maken. Ik vang je op. Maar dan moet je wel komen. Dan moet je in beweging komen. Dan moet je bij Mij komen: Komt allen tot Mij! Dan kun je niet blijven zitten waar je zit. Dan moet je Mij zien zoals Ik ben: de enige die God gegeven heeft om de zaak van jou met God in orde te maken. Dan moet je ophouden dat bij anderen te zoeken. Dan moet je een besluit nemen en in Mij geloven en je aan Mij overgeven, Mij vertrouwen. Neem mijn leven Heer, laat het toegewijd zijn aan U. Ik reken er op dat U doet wat U zegt. Ik vertrouw u totaal. Wilt u alstublieft die hele troep die ik van m'n leven heb gemaakt van me afnemen. Die last, die me drukt, die angst voor God omdat ik Hem niet onder ogen kan komen met m'n ellende. Kijk, dat is nu: bij Jezus komen. Dat is hem belijden, het hardop zeggen en er naar doen.

3.
De rust die Hij geeft is voor de vermoeiden en belasten. Ja, maar nu wordt het ineens duidelijk. Dat zijn niet de zielenpieten, de krakkemikkigen, de stumpers en de mensen die er geen gat meer in zien. Nee, dat zijn net zo goed de binken en de keien, de mensen die alles kunnen en Jezus voorbijlopen. Het zijn gewoon alle mensen.
Jezus bedoelt te zeggen: alle mensen zijn belast en vermoeid. Geen mens vindt zelf ooit de echte rust. Je krijgt je zaakjes niet in ode tegenover God. Je zit allemaal tenslotte fout. Of je daar nu overheen danst of niet. Als je erover heen danst, dan heb je wellicht nog nooit goed nagedacht Waar blijf je tegenover God. Kom eens op dan!

Jezus zegt: neem mijn juk op je. Betekent dat, dat je toch weer een last op je schouder krijgt? Ja, dat denken de mensen vaak. Je moet dit en je moet dat, je moet naar de kerk gaan en je moet je bijbel lezen en je moet naar Jezus toegaan, je moet zoveel. Een juk. Een last.

Maar Jezus zegt: mijn juk is zacht en mijn last weegt zowat niks. Dat juk is niks anders, dan bij Mij komen en naar Mij luisteren en de rust bij Mij vinden. Ik maak je zaakjes in orde bij God. Dat is de last van de bevrijding van de last. Als je maar komt!

Hij zegt het tegen iedereen, tegen de hele wereld. Hij roept ze allemaal. Komt allen tot Mij, want jullie zijn allemaal vermoeid en belast. En Ik ben gekomen om je rust te geven, Ik ben de enige. En hier vind je het alleen. Nooit ergens anders en bij niemand anders.

Daar stond Hij, midden tussen de mensen. Nooit eerder was er zo iemand geweest. Iemand die van God kwam, zelf God was. Een kind kon het zien en begrijpen.
Nooit is er later zo iemand geweest.
Hij liep daar toch zo maar?
En Hij riep alle mensen naar zich toe.
Geen andere weg is er naar God. Geen andere weg naar echte rust. In de hele wereld niet. Toen niet. Nog niet.
Zijn stem roept nog over de wereld: door die bijbel, via de kerken.
Luister toch en kom toch.
Je bent toch gek als je het niet doet.
Rust voor de hele wereld alleen bij die ene Jezus Christus
En Hij heeft nog nooit iemand tegengehouden, die bij Hem kwam.

Ja, 't is misschien wel de mooiste tekst uit de hele bijbel.
Voor ieder die het horen wil.

Amen.


Mededelingen (voorafgaande aan Gebed 2)

We zullen bidden voor …
We zullen danken voor …
Tenslotte sluiten wij ons gebed af met het Onze Vader.

Gebed 2

Here, hoor ons bidden.
Voor de kerken bidden we u,
geef dat ze uw boodschap doorgeven aan duizenden
en geef dat over de hele wereld duidelijk wordt, wie Jezus is
en laat er velen zijn die naar hem toegaan, die zijn juk op zich nemen om rust te vinden, vrede en vrolijkheid, leven, dat tintelt en dat perspectief biedt.
Laten christenen zich met elkaar ons verenigen om het aan de wereld te laten zien, hoe geweldig u bent, en hoe mooi het wordt als we echt Jezus gaan volgen.
Voor de machtigen der aarde bidden we u,
geef dat ze eerbied hebben voor u en voor de mensen die u geschapen hebt en waarover zij het te zeggen hebben.
Voor de verdrukten en verschopten bidden we u, de miljoenen die op de vlucht zijn en zwerven over de wereld, geef ze een plek om te wonen, geef ze ruimte om te leven, geef ze hoop en blijdschap.
Voor de overheid in Nederland bidden we u, geef de regering wijsheid, geef de mensen in de Tweede Kamer zuiverheid, geef de rechters eerlijkheid en barmhartigheid.
Voor onze gasten bidden we u, voor de Koningin, geef haar alles wat zij nodig heeft in haar werk en in haar gezin, zegen haar en haar man met gezondheid en met de gaven die ze nodig hebben op hun hoge positie.
Geef dat we in beweging komen, wie we ook zijn, als we horen dat Jezus ons tot zich roept. Geef dat we gaan, overal vandaan, naar Hem en via Hem naar U, God van de hemel en de aarde. Geef dat we samen de echte rust vinden die alleen bij Jezus te vinden is, want alleen bij u vindt een mens het echte leven.

Hoor het bidden van uw volk.
[ Afsluiten met: Onze Vader ]

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar