De Here Jezus leert ons hoe belangrijk onze oren zijn

Thema: De Here Jezus leert ons hoe belangrijk onze oren zijn
Tekst: Marcus 4: 9 en 4: 23
Tekstgedeelte(n): Marcus 3: 31 - 4: 25
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 2 februari 1997

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Gez. 34: 1-2
Wet
Ps. 27: 6-7
Gebed
Lezen: Marcus 3: 31 - 4: 25
Gez. 23: 6
Tekst: Marcus 4: 9 en 4: 23
Preek
Ps. 95: 3
Gebed
Collecte
Gez. 34: 3-4
Zegen

Jezus heeft het over onze oren.
Onze oren zijn heel belangrijk, zegt Hij. We moeten ze goed gebruiken, want anders gaat het mis.
En ouders, leer uw kinderen hun oren goed te gebruiken. Anders gaat het mis. En dat is eigenlijk wat u belooft bij de doop: dat u het kind wilt leren de oren goed te gebruiken. En dat u dat het ook voor wilt leven.

De Here Jezus zegt: Wie oren heeft, moet luisteren; die moet z'n oren goed gebruiken, anders gaat het niet goed. Maar als je ze wel goed gebruikt, dan zal je echt eens wat beleven!

Samenvatting:

De Here Jezus leert ons hoe belangrijk onze oren zijn

  1. Hij zaait het evangelie in vele oren
  2. Hij laat de vruchten groeien bij wie echt luistert

1. Hij zaait het evangelie in vele oren

Hoe belangrijk onze oren zijn merk je als je met iemand praat die doof is. Niets of slecht horen - dan ontgaat je heel veel van wat er om je heen gebeurt. Als anderen lachen, weet jij niet waarom. Je kan je ontzettend eenzaam voelen. De omgang met anderen moeilijker.

Maar de Here Jezus wijst op het gevaar dat je wel goede oren hebt maar dat je ze niet goed gebruikt. Tot twee keer toe zegt Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore, die moet zijn oren goed gebruiken.

Jezus ziet het om zich heen. Mensen horen zijn duidelijke boodschap, maar ze doen er niets mee. Dat ligt niet aan zijn spreken. Hij spreekt goed en volmaakt. Maar de mensen luisteren niet echt.

Daar gaat het om in de gelijkenis van de zaaier. Onze tekstwoorden zijn de kern (verzen 9 en 23). Mensen horen Jezus, maar doen er niets mee. Ze worden er niet anders van. Ze zijn horend doof; geestelijk doof.
Jezus vertelt iets wat levens echt totaal anders kan maken, een geweldig evangelie van nieuw leven, maar het gezaaide woord draagt geen vrucht.
Daarom die indringende vraag: hoe luister je eigenlijk? Wat doe je met je oren?
Hoor maar: vers 15... [ Lezen: vers 15]
Dat kan dus. Dat mensen het evangelie horen maar er niets mee doen. Kijk en dan is de satan er als de kippen bij om het helemaal weg te pikken. Dat ligt niet aan het zaad, het woord, maar aan de harde grond, de harde onwillige harten achter die oren. Die mensen grijpen de woorden van Jezus niet vast.

Zijn dat die ongelovige mensen bij u in de straat?
Ja, misschien ook wel. Maar zouden u, jij en ik het ook niet kunnen zijn? Wat doet u met woorden van God die u hoort, via de Bijbel, preken?
Nemen we het ter harte? Laten we ons denken en handelen daardoor beheersen?
Zo nee, dan doen we er niets mee en wordt het gemakkelijk weggepikt.

Een andere keer pakken we iets op en zeggen enthousiast: ja daar moeten we wat mee doen, maar als het dan inspanning vraagt, ach, dan laten we het er soms zomaar bij zitten. Verzen 16-17... [ Lezen: verzen 16-17 ]

Weer een andere keer zingen we enthousiast een lied na de preek, want we vonden het schitterend. Maar thuisgekomen worden we afgeleid door allerlei beslommeringen; we laten ons afleiden door allerlei drukte. Het zaad krijgt geen kans om echt wortel te schieten. Druk, druk, druk.

De goede grond grijpt het woord vast. Die mensen horen en nemen het in zich op en laten het beheersend zijn in hun leven. Dan draagt het vrucht.

De Here Jezus heeft het over verschillende mensen. Maar herkennen we onszelf niet. Bent u altijd goede grond? Draagt het woord van God in uw leven altijd de vrucht die daarbij past? Gaan we zo naar de kerk en zitten we zó in de kerk en lezen we zo in de Bijbel met het verlangen het Woord vrucht te laten dragen in ons leven? Die houding tegen over Gods Woord is beslissend.
Sommige christenen verlangen wel iets als ze naar Gods Woord luisteren, ze verlangen een paar lekkere graankorrels te ontvangen die lekker smaken. En wat niet zo smaakt, ach, dat laten ze liggen. Zijn er veel lekkere graankorrels dan vinden we het een goede kerkdienst. Zijn er weinig zoete graankorrels dan vinden we het maar zo zo. Maar dat is uiteraard verkeerd.
"Hoe luisteren we?". Daar vraagt Jezus aandacht voor.

Jezus zag vele mensen die wel tekenen en wonderen wilden zien en mooie woorden wilden horen. Maar als Jezus hen aanspreekt en zonden aanwijst en dat ze zich moeten bekeren, dan worden ze kwaad. Velen keren hem de rug toe.
Jezus wijst aan dat velen in zijn dagen oppervlakkig met God leven. Maar de reactie van velen is: "Ach, dat valt toch wel mee". En daarmee doet men de oren dicht voor de woorden van Jezus.
Maar Jezus zegt in feite: ik zaai geen snoepjes waar je er een paar van mag kiezen die je zelf lekker vindt. Ik wil jullie leven echt veranderen!!
Velen willen gaven van Jezus proeven en oogsten. Maar zegt Jezus: zo gaat dat niet. Het is eerst zaaitijd. Ik ben de zaaier. Ik strooi zaad. En u moet dat zaad vastgrijpen en in je opnemen. Dan pas kunnen er vruchten komen en valt er wat te genieten.

De zaaier zaait. Woorden van God willen nieuw leven wekken. Ze willen mensenlevens veranderen. U wordt door God bezaaid.
Het gaat er dus om dat ik zijn woorden in me opneem, ze me eigen maak en daardoor mijn denken laat beheersen en er mee aan het werk ga. Dan kunnen er vruchten groeien voor God. 30-, 60-, 100-voudig. In dit leven al.
Dan valt er zeker veel te genieten. Wat is er nu mooier dan vrucht dragen voor onze God, vrucht dragen voor de Here Jezus. Dat je merkt dat Hij in je leven werkt. Dan krijgt je leven zin, doel, inhoud. Dan groeit de geloofsblijdschap. Dan wordt je al blijer met het evangelie en met God.

Maar dat maak je alleen mee als je je oren goed gebruikt. Oefen je in het goed luisteren. Want Gods woorden zijn een zaad. Luister ik daarom verwachtingsvol? Ben ik verwachtingsvol als we gaan lezen in de Bijbel? Geloven we dat God een zaad wil zaaien dat echt vrucht wil dragen? 30-, 60-, 100-voudig. Wat een belofte! Dat moet je verlangend maken om dat mee te maken.
Je kinderen zo leren luisteren is centraal. Hen verwachtingsvol leren lezen in de Bijbel, verwachtingsvol leren leven met de Here: Kind, je kunt zelfs wel 100-voudige vrucht meemaken! Dus ook grote en diepe geloofsvreugde.

Ouders, lees zo in de Bijbel. Een beetje hongerig omdat je verlangt vrucht te dragen voor God en je naasten. Leer uw kinderen ook zo bijbellezen en de God van de doop zal uw kinderen zegenen, 30-, 60-, 100-voudig.
Maar leer ze dan wel hun oren goed te gebruiken. Hoopvol en verwachtingsvol. En gebruik zo uw eigen oren ook. Laten we ons allen daarin oefenen. Steeds weer.

2. Want Jezus laat de vruchten alleen groeien bij wie echt luistert

Gewoon een paar voorbeelden: soms preek ik ergens anders en dan zie ik wel eens op de achterste bank een hele rij jongeren er wat ongeïnteresseerd bij zitten. Zelfs onder de zegen staan ze nog wel eens te praten. Ook onder de preek zijn hun oren meer naar elkaar toe gericht dan naar de Here. Ze doen dus weinig hun best echt te luisteren. Zelfs wel 18 of 20 jarigen. Dat is triest. Al zo lang kerklid en nog nooit geboeid door de Here Jezus! Dat is eigenlijk heel verdrietig. Dat ligt niet aan de Bijbel. Jawel, preken kunnen soms saai en vervelend zijn. Maar die jongens en meisjes hebben toch allemaal een volmaakte bijbel gekregen. Ze kunnen de volmaakte preken van de Here Jezus zelf lezen en alles horen wat God in de Bijbel hen vertelt.
Maar wie zijn oren niet WIL gebruiken zal ook niets horen. Als je alleen maar zit te wachten tot er een dominee komt die jou geweldig aanspreekt dan gebruik je je oren echt op een heel slappe en slechte manier. Dan is het niet verwonderlijk dat Jezus je niets doet.
Wie zich niet wil inspannen zal geen vruchten dragen. Die zal nooit zover komen dat hij/zij de Here echt leert liefhebben boven alles. Die zal nooit vurig van geloof en liefde voor God worden.

Jongens en meisjes, dat jullie nog niet allemaal de Here liefhebben boven alles, vind ik niet zo erg. Dat is begrijpelijk. Je bent nog jong. Je moet de Here nog meer leren kennen. Maar zeg niet: de Here zo intens liefhebben is niet mogelijk of niet haalbaar. De Here Jezus heeft jou laten dopen en toen belooft, dat Hij jou een wil gaan maken met Hem. Dat wil zeggen: Hij wil jou helpen te gaan lijken op Hem; dus ook dat je God kan gaan liefhebben boven alles en je naasten als jezelf. Ja, Hij wil je zelfs zover brengen dat je ook je vijanden liefde kunt gaan bewijzen.

Dat moet je niet aan de kant schuiven omdat je het maar wonderlijk en onhaalbaar vindt. Dan gebruik je je oren verkeerd. Dan schuif je het zaad, de woorden van Gods Zoon weg als onzin. Maar dan zal dat woord ook nooit vrucht dragen in jouw leven. Die vrucht van die grote liefde zal dan ook nooit in jouw hart groeien. Voel je hoe belangrijk jouw luisteren is?
Nee, je kunt niet uit jezelf God liefhebben boven alles. Maar het woord van Jezus is als een zaad. Er zit kracht in. En in jouw hart gezaaid, als je het vasthoud, kan er iets gaan groeien in jou: nieuw, ander leven.
Want met de woorden van de Here Jezus komt ook altijd de Heilige Geest mee. Die wil via jouw oren jouw hart binnen en jou van binnenuit veranderen, vernieuwen. Hij zal je veranderen, zodat je wel gaat kunnen wat God vraagt.
En er zijn er, ook hier, die echt de Here Jezus lief hebben boven alles, zelfs boven hun man, vrouw en kinderen.
Hoe ze zover gekomen zijn? Vraag het maar. Van de meesten krijg je te horen dat het via de weg van geloof en gebed ging: "Here help me U lief te hebben boven alles". Wie daar serieus om blijft vragen zal op een gegeven moment merken dat de Here ons die liefde in het hart geeft. Hoe en wanneer God dat deed? Dat weten ze vaak niet. Dat is het verborgen werk van de Heilige Geest. Maar God heeft het gedaan. Hij heeft gedaan en doet wat Hij beloofde bij de doop. De klanken van Christus woorden, worden via het aanhoudend gebed werkelijke weerklank in je leven. Je gaat God de Vader liefhebben, dwars door alles heen.
Daardoor kunnen kinderen van God trouw blijven ook in moeiten. Jazeker, er blijven tekortkomingen en gebreken, maar het zaad draagt vrucht. De liefde tot God en de naasten wordt beheersend in ons leven, ook al moet je steeds weer ontdekken dat we toch nog zonde doen en tegenvallen. Maar je mag toch de vruchten van het werk van de Geest in je leven opmerken en daarover blij zijn.
Leer dit uw kinderen.
Ouders en gemeente: leer uw kinderen bij het groter worden hun oren verwachtingsvol te spitsen als God spreekt via Bijbel of in de kerk.
Dan alleen zullen ze ervaren dat de Bijbel een levend en krachtig woord is, dat echt levens anders maakt. Helaas gebeurt het wel dat bejaarde christenen zeggen als je ik er naar vraag: "nee, dominee, eerlijk gezegd heb ik God niet lief boven alles". Hebben ze dan hun oren verkeerd gebruikt? Hebben ze dan de Heilige Geest niet echt in hun hart laten werken? Nooit echt aanhoudend gebeden om de herschepping, de vernieuwing van hun hart?

M'n broeder en zuster: Verlangt u, jij naar de wederkomst van de Here Jezus? Naar Hem. Om Hem, onze Bruidegom te zien? Zo ja; gefeliciteerd. Dat is vrucht van het zaad, het Woord. Zo nee, heb er geen vrede mee. Want een bruid die niet verlangt naar haar bruidegom is een rare bruid.
Zeg niet: "het zou eigenlijk wel moeten, maar ja..."
Nee, gebruik uw oren goed. Luister naar uw doop. Wat u beloofd is.
Jezus wil dat wij er dan om bidden, en eerlijk tegen Hem zeggen dat we eigenlijk nog niet zo sterk verlangen naar Hem. Maar Heer, dat is raar, omdat dat wel past bij ons als bruid van Christus.
En wie daar aanhoudend om bidt, zal merken dat God het gaat geven. Zo dragen woorden van Christus vrucht. Doordat we ze verwachtingsvol biddend vasthouden.
Nog een voorbeeld.
Veel relaties zijn beschadigd en verstoord. Soms echt kapot. Maar Christus zegt dat Hij met zijn Geest in ons wil wonen zodat wij gaan doen wat Hij zou doen in onze plaats. Hij wil onze relaties echt christelijk maken.
Wie oren heeft die hore wat Jezus zegt over de omgang met elkaar, in kerk, in huwelijken, in gezinnen, in de wereld. Jezus wil zijn woorden echt zaaien en vrucht doen dragen. Maar alleen als we echt onze oren willen gebruiken gaat dat ook gebeuren.
Dan alleen zal ons leven veranderen en zullen mogelijk relaties herstellen. Via het luisteren en biddend reageren op wat God zegt. Dan gaat Jezus in ons leven en ons doen en laten beheersen.

Zo zou ik nog tijden door kunnen gaan met het geven van voorbeelden. De Bijbel staat vol beloften. En de doop onderstreept al die beloften: ze zijn echt voor jou/u, voor ieder die gedoopt is.

Maar wie oren heeft maar niet echt gelovig luistert, zal weinig geestelijke gaven van de Here ontvangen. Die zal geen vrucht dragen. Alles blijft bij het oude. En het leven als christen is dan sleur, weinig boeiend.

Jezus zegt: Wie oren heeft gekregen moet ze gebruiken. Dan zal je eens wat beleven. Vrucht. Jawel: 30-, 60- of 100-voudig. Hoor wat de doop tegen ons allen zegt. Wie naar zijn doop luistert wordt verwachtingsvol.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar