Vader regeert (Deel 2: Wat zegt Jezus bij rampen?)

Thema: Wat zegt Jezus bij rampen?
Tekst: Lucas 13: 1-5
Tekstgedeelte(n): Lucas 12: 54-59
Lucas 13: 1-9
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 18 maart 2001
Opmerking RJCV: Kan afzonderlijk van het volgende deel gelezen worden.
De prekenserie bestaat uit: 1Kon17v01 (Deel 1), Luc13v01 (Deel 2).
Opmerking TdeR: Beide delen van deze serie zijn te gebruiken als preek over Zondag 10, maar ook als vrije stof preek.

Aanwijzingen voor de Liturgie

 1. Votum en zegengroet
 2. Ps. 94: 1-2, 5
 3. Wet
 4. Ps. 94: 6
 5. Lezen: Lucas 12: 54-59 (we gaan naar Gods oordeelsdag); Lucas 13: 1-9
 6. Liedboek 285: 1, 3
 7. Tekst: Lucas 13: 1-5
 8. Ps. 84: 6 (oprechtheid tegenover God en zijn geboden)
 9. Liedboek 298: 1-2
 10. Zegen

Pilatus was rauw en wreed. Wat er precies gebeurd is?
Mogelijk gewoon een wraakactie van Pilatus? (zoals de Duitsers in WOII na een actie van Nederlandse verzetsstrijders soms een aantal burgers van de straat pikten en doodschoten: uit wraak en om de verzetsmensen te dwingen geen acties meer tegen de Duitsers te ondernemen.) Hoe dan ook: gruwelijk en maakt grote indruk in Israël - ze komen het Jezus ook vertellen.

NB: Wat Jezus NIET zegt:

Nu zullen wij ook niet zeggen: Enschede is een slechtere stad dan Enkhuizen en daarom was daar die vuurwerkramp. Of: Volendam was een slechter dan Hoorn.
Ook zeggen we niet: El Salvador was slechter, zondiger dan Nederland, omdat ze daar 3x een aardbeving kregen en wij niet. Of India was slechter, zondiger dan Nederland, omdat zij duizenden doden kregen te verwerken en wij veel minder.
Nee, zo spreken we niet.
Maar… hoe spreken wij wel? Spréken wij wel, eigenlijk? Of praten we alleen maar wat over de gebeurtenissen: hoe erg het is en hoe geholpen kan worden? Natuurlijk is dat allemaal belangrijk.

Maar… hoor nu eens wat Jezus zegt.

Dit is iets wat blijkbaar niemand verwacht had. Daarom is het opgeschreven als iets bijzonders. Wat doet Jezus? Hij praat ineens niet meer over de ramp, maar over de mensen die het Hem komen vertellen en rond Hem staan. Hij richt de aandacht ineens op henzelf.
Wonderlijk. Vindt u dat normaal?
Waar zit Jezus toch met zijn gedachten, zo vraag je je af - hij reageert anders dan mensen meestal doen. Lucas vond het zo bijzonder dat hij het ons vertelt.
Typisch Jezus, zullen mensen toen misschien gedacht hebben - altijd weer anders reageren dan gebruikelijk.
Ja, dat is zo. Jezus is ook een bijzonder mens. Hij is Gods Zoon.
Maar laten we er even over nadenken: wat zit er in zijn gedachten? Nou dat weten we:

 1. Zijn Vader is altijd in zijn gedachten: God.
 2. De mensen hebben altijd zijn aandacht en dan vooral ook hun relatie tot God.
 3. De zorg dat de relatie tussen heel veel mensen en God niet in orde is - en dat ze daarom ten onder dreigen te gaan. Maar Hij kan en wil hen redden, verzoenen met God - daarvoor kwam Hij; daarvoor gaat Hij lijden en sterven en de Heilige Geest aan hen geven. Door Hem kunnen mensen een nieuw echt geestelijk leven krijgen.

Zonder zo'n nieuw leven gaan mensen verloren. En Jezus weet waar ze dan heen gaan. Hij weet hoe verschrikkelijk het is om echt dood te gaan - niet alleen lichamelijk, maar echt helemaal bij God, de bron van het leven, vandaan te moeten - ver weg, in de buitenste duisternis, leven zonder enige zegening van God, zonder voedsel, zonder licht, zonder adem - dat is net alsof je in het vuur zit maar niet dood gaat. De hel. Verschrikkelijk.

Wat zit er in Jezus gedachten? De Bijbel vertelt het: liefde voor mensen die dreigen verloren te gaan. Zijn Vader, ook vol van liefde, stuurde Hem. En Jezus wil alles doen om mensen te redden van die verschrikkelijke dood.
Zijn hoofd is altijd vol van verlangen om mensen bij God te houden; om afgedwaalden bij God terug te brengen, tot bekering te roepen; om onwilligen te waarschuwen. Of het nu om joden of heidenen gaat - Jezus weet: wie niet echt kind van God is, zal nooit bij Vader in de hemel een thuis vinden; nee, die gaat… ja naar die plaats zonder God, waar geen liefde heerst, waar eenzaamheid en geestelijke kou is; waar je tegelijk in brand staat van spijt en wroeging. En Jezus roept op allerlei manieren: mensen kies toch voor Vader, laat je redden door zijn liefde, door Mij. Anders…
Dat is beheersend in het hoofd van Jezus. Zijn grootste en diepste verlangen is dat mensen zich bekeren en leven. Zich laten redden.

Hé, als je dat weet, als je Jezus zó kent - dan begrijp je de reactie van Jezus naar aanleiding van die wreedheid van Pilatus en die ramp in Siloam, waar de toren instortte en 18 mensen omkwamen.
Jezus grijpt die gebeurtenissen aan om een waarschuwing te laten horen aan de mensen die bij Hem zijn en om wie Hij zich zoveel zorgen maakt.

Mensen hou eens op met praten over Pilatus - en over de vraag of de bouwers van die toren zich wel aan de veiligheidsregels en bouwvoorschriften gehouden hebben. O, zeker; belangrijk om lessen uit te leren en mogelijk schuldigen te straffen. Maar is dát het hoofdpunt waar je aandacht aan geeft? Weet je wel dat jij de kans loopt óók zo'n ramp mee te maken? Ja, een nog veel ergere ramp. Misschien… kom jij wel in die verschrikkelijke eeuwigheid zonder God, in diepe eenzaamheid en duisternis. Rampzaliger dan Pilatus' misdaad en die ramp bij Siloam.

Kijk naar die verschrikkelijke dingen - jazeker - maar praat er niet alleen maar over. Kijk naar zo'n ramp in de eerste plaats als in een spiegel; kijk naar jezelf. Niet naar wat anderen allemaal deden en wat er allemaal gebeurd is (details en oorzaken). Kijk vooral ook naar jezelf. Bedenk: als ik gedood was door Pilatus of door die toren, of door die vuurwerkramp of in Volendam - was ik klaar om God te ontmoeten? Denk na: is mijn relatie met God in orde; zoals die moet zijn? Leef ik echt als kind van God, met Hem en in vertrouwen op Hem, wijkend van het kwaad. Want - Jezus vraagt het plotseling - "als jij omgekomen was - waar zou jij dan NU zijn?". Zou je levenshuis nu één grote bouwval, totaal zonder enige glans zijn? Dood, eeuwig dood, zonder God. Of: levend, schitterend bij God?

Jezus leert ons allerlei onheil als een spiegel voor onszelf te gebruiken en die spiegel ook anderen voor te houden. Uit liefde en zorg.
Hij ziet heel veel mensen in Galilea en in Jeruzalem; ze bekeren zich niet echt. Maar ze zijn wel allemaal op weg naar Gods gericht. Hij ziet en merkt hoe ze reageren op Hem, de Zoon van God. Daarom is Hij vol van zorg - ze dreigen verloren te gaan.

Daarom is het 'heel natuurlijk' voor Jezus om zo te spreken. Als je vurigste, diepste wens is, dat mensen om je heen niet verloren zullen gaan voor de eeuwigheid - dan grijp je toch als vanzelf zo'n rampbericht aan om mensen te waarschuwen?
Dan ook voor u, jou en mij: hoe meer de Geest van liefde, de mentaliteit van Jezus, ons beheerst - des te vaker zullen ook wij anders reageren op situaties dan mensen om ons heen normaal vinden. Dan gaan ook wij naar aanleiding van rampen of ongelukken proberen de mensen met wie we praten aan te spreken. Erg hè, dat ongeluk. Ja, ontzettend. Maar… hé, als jij nu die een botsing kreeg met die spookrijder en verongelukte?

Jezus weet dat zijn Vader regeert - de belijdenis van Zondag 10 is Hem feller op het lijf geschreven dan bij u en mij. Hij weet beter dan wij: geen schepsel kan iets doen en er kan niets gebeuren zonder de wil of toestemming van mijn hemelse Vader.
Pilatus doodde die Galileeërs - jawel. Maar mijn Vader was erbij en liet toe dat dat verschrikkelijke gebeurde; ook dat die toren instortte en er 18 doden vielen. Jezus voelt: Vader laat iets van zijn komend gericht zien - hoe mensen zomaar plotseling door God weggeroepen worden. Verschrikkelijk als… als je dan niet de Geest van Jezus in je hebt.

Jezus ziet in zulke gebeurtenissen ook God bezig. Nee, Hij pleit Pilatus niet vrij, en mensen die mogelijk onzorgvuldig geweest zijn bij de bouw van die toren ook niet. Maar Hij zegt: "mensen, besef dat je in dit alles óók met God te maken hebt; ja, zelfs met God in de eerste plaats".

En Jezus spreekt en denkt helemaal in de lijn van Gods profeten in het Oude Testament:
Ik lees u een stukje voor uit het bijbelboek Amos.
Daar zegt de Heilige Geest door de profeet Amos: …
[ Lezen: Amos 3: 3-8 ]

Steeds: nee, vanzelfsprekend toch.

Geweldige rampen hebben Israël getroffen. Droogten, doordat de Here de regen weghield (tijd van Elia); sprinkhanenplagen of oorlogen, doordat de Here bijvoorbeeld de Babyloniërs opzette tegen zijn volk. Om zijn volk te laten merken wat het gevolg is als je met je rug naar God leeft, of maar half met de Here leeft, halfslachtig. De Here eist echt ons hele hart; en liefde met heel onze wil en ons verstand, met alles wat je hebt. Door de Heilige Geest maakt Jezus dat mogelijk, voor ieder die in Hem helooft en met Hem wandelt.

Jezus laat het profetische licht schijnen op de rampen in zijn dagen en in die van onze dagen.
Ja, ook in onze tijd laat God soms als waarschuwing voor de komende dag van het oordeel echt schokkende, wereldwijde rampen gebeuren. We kunnen hierover lezen in bijvoorbeeld Openbaring 16. Nu wil ik u een klein stukje lezen uit Openbaring 9: 13-21.
[ Lezen: Openbaring 9: 13-21 ]

Waarom moeten er zoveel doden vallen?
Om mogelijk de overblijvenden nog tot bekering te brengen zodat ze gered worden. God is echt liefde en wil redden.
Pas gebruikte iemand het woord offer in dit verband: inderdaad, God offert een deel van de mensen op om anderen nog te redden en vrijheid en leven te geven.

Misschien kunnen we het een beetje vergelijken de geallieerden in de W.O.II. De Amerikanen, Canadezen en Engelsen gaven veel van hun jonge mannen prijs om Europa en de hele wereld te redden van de satanische Adolf Hitler. Al die duizenden graven met kruisen in Normandië. Wat een prijs, offer om anderen het leven te geven. De wereldleiders wisten in 1944 dat er heel veel soldaten zouden sterven. En de soldaten wisten het ook. Toch begonnen ze met het offensief in Normandië. Om te redden.
Zo werkt de Here ook wel. Hij geeft soms iets van zijn mooie schepping prijs in - als Hij rampen toelaat in zijn wereld die bezet wordt door de duivel en zondaren: aardbevingen, ziekten, aids, varkenspest, BSE, mond en klauwzeer, vuurwerkrampen, branden, trein- en vliegtuigongelukken.
Kijk in de spiegel, zegt Jezus: zo'n aardbeving, overstroming, brand, veeziekte of wat ook - het kan ook ons zomaar treffen - zijn wij klaar? Ben jij klaar?
Kun jij onbevreesd God tegemoet gaan, omdat je één bent met Jezus; nu al echt wandelt met Jezus? Leef je met Hem als je Koning / Heer? Geef je Hem echt de leiding van je leven?

M'n broeders en zusters, jongens en meisjes, Jezus stelt bij allerlei erge gebeurtenissen, ver weg of dichtbij, die indringende vragen aan iedereen: doe jij wat God wil?
Ben ik als een boom, die vruchten wil geven? (Lucas 13 vervolg). Vruchten die Vader zoekt? En die Jezus door zijn bloed en Geest in ons kan en wil laten rijpen? Ben je daar op gericht? Dan zul je staande blijven, dwars door rampen heen, door de dood heen.

Als we van Jezus leren zo persoonlijk te reageren op allerlei rampen en gebeurtenissen - zullen we het ook vanzelfsprekender gaan vinden om anderen om ons heen aan te spreken, net zoals Jezus deed - uit liefde situaties aangrijpen om te waarschuwen, om te redden.
Want de dag van het oordeel over ons land en over heel de wereld komt, zegt God.
Jezus wist het. En wij… weten het.
Zalig zijn we, alleen als we echt met Jezus wandelen.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar