Stel het gehoorapparaat van uw hart goed af!

Thema: Stel het gehoorapparaat van uw hart goed af!
Tekst: Lucas 8: 16-18
Tekstgedeelte(n):

Lucas 8: 1-15
Lucas 8: 16-18

Door: Ds. D.F. Ensing (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Langeslag)
Gehouden te: Aduard op 13 februari 2000

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Gez. 38: 1, 4-6
(Morgendienst: Wet)
(Morgendienst: zingen)
Gebed
Lezen: Lucas 8: 1-15
Gez. 6
Tekst: Lucas 8: 16-18
Preek
Ps. 119: 5, 39-40
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis)
(Middagdienst: Gez. 2: 2, 4)
Gebed
Collecte
Ps. 18: 8-9
Zegen

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Het is verdraaid moeilijk om goed te luisteren. Om iemand anders werkelijk goed te verstaan, moeten wij ons allemaal behoorlijk inspannen. Hoe vaak betrapt u zich erop, dat u tijdens het verhaal van uw gesprekspartner, in feite al bezig bent om te oordelen, en om uw eigen beweringen ertegenover te stellen? Te druk met je eigen gelijk. De ander voelt zich niet begrepen. En na de zoveelste teleurstelling zegt hij: jij hoeft van mij niet meer te komen. Dat kan trouwens ook gebeuren, terwijl de ander helemaal niet uit was op eigen gelijk. Alleen, hij kwam ongelukkig over.
Mensen met gehoorproblemen gaan naar de dokter. Zij willen graag goed kunnen horen. Als hun gehoor beschadigd is, moeten ze wat hulp hebben. Mogelijk een gehoorapparaat. Maar er is ook nog zoiets als "geestelijk luisteren". Luisteren naar de bijbel. Naar de boodschap van God in Jezus Christus. Daar kunnen mensen ook problemen mee hebben. Hoe luistert u? De Here Jezus maakt duidelijk, dat er verschillende manieren zijn om te luisteren. En Hij roept ons in de tekst op: 'let op, hoe u luistert.' Dat kan ook dus op een verkeerde manier. En Hij dringt er bij mij en u op aan: 'doe het nou op de goede manier. Want dan krijg je pas echt de zegen van God over je leven.' Hoe luistert u? Hoe luisteren jullie? Hoe moet ook ikzelf luisteren? Hierover bedien ik u vanmiddag Gods Woord.

Stel het gehoorapparaat van uw hart goed af!

  1. Anders verstop je het licht van het evangelie
  2. Dan krijg je de rijke zegen van de Here God

1. Anders verstop je het licht van het evangelie

Broeders en zusters, jongens en meisjes, het begin van onze tekst lijkt zo'n geheide evangelisatietekst. Je bent christen, en dus ben je het licht van de wereld, en dus heb je maar licht te verspreiden. Je zult getuigen, waar dan ook en hoe dan ook. Ook als je op je werk tussen allemaal ongelovige collega's zit, of op school tussen alleen maar ongelovige medeleerlingen. Dat zou je denken, als je zo op het eerste gezicht leest van die lamp. Die lamp geeft licht, en dat mag je niet verstoppen.
Maar toch gaat onze tekst niet zozeer over het uitstralen van licht. Nee, de Here spreekt hier over luisteren. Kijk maar in vers 18: ziet dan toe, hoe u luistert. Het gaat over het gebruik van uw en mijn oren. Hoe luistert u naar de Here Jezus? Hoe staat het gehoorapparaat van uw hart afgesteld?

Wie oren heeft om te horen, die moet horen! Jezus riep dat in verband met de bekende gelijkenis van de zaaier (vers 8b). Wij lazen de gelijkenis in verzen 4-15. Als we goed lezen, dan gaat het ook over vier soorten reacties op het Woord. De Zaaier zaait het zaad. Dat is het Woord. Maar er gebeuren verschillende dingen mee. De vogels pikken het zaad weg dat op de weg ligt. De duivel neemt het Woord weg uit hun hart. Want hij wil niet dat ze gaan geloven en behouden worden (vers 12). Er komen ook zaadkorrels terecht op plekken, waar de ondergrond steenachtig is, de laag grond is maar heel dun. Ze zijn eerst wel blij dat ze mogen geloven. Maar dan komen er moeilijkheden in hun leven. Spanning, werkloosheid, ziekte, en dan zeggen ze God vaarwel (vers 13). Er valt ook zaad tussen de dorens. Het onkruid verstikt het zaad. Het geloof groeide eerst wel op. Maar ja, het leven is toch welzo interessant. Je hebt toch ook recht op al je feestjes? En je moet toch mee kunnen doen in de wereld. Geld verdienen, daar draait het om. Je moet het toch maar zelf verdienen! De zorgen, de rijkdom, de lusten van het leven verstikken je geloofsleven. En ten slotte is er niets meer van over (vers 14). Wat zegt God je dan nog? Gelukkig valt het zaad ook nog in goede aarde. Bij die mensen draagt het geloof vrucht. Er komt wat uit. Ze zijn blij in het geloof, en ze hebben er ook van alles voor over. En moet u eens kijken, hoe de Here Jezus dat zegt in vers 15: dat zaad in goede aarde, dat zijn de mensen die met een goed en vroom hart het Woord gehoord hebben. Zij houden het dan ook vast en ze dragen constant vrucht. Er komt wat uit! Het gaat om de oren waarmee wij naar het Woord luisteren. Zij stellen het gehoorapparaat van hun hart goed af. Ze leven met een goed en vroom hart.

Een goed en vroom hart. Dat moet de Geest geven. Hij zal ons hart moeten veranderen en vernieuwen. Of dat gebeurt? Dat kunt u bij uzelf wel nagaan! Stelt u zichzelf de vraag maar: wil ik luisteren naar God? Ga ik voor Hem? Er is van alles tegen, maar toch, ik wil luisteren, en groeien in het geloof. Moeilijkheden houden mij niet af van God. Nee, ik groei juist dichter naar Hem toe. En jij, hoe belangrijk vind jij nou je baantje en het geld? Is dat alles, of weet je wel: er is meer. Een feest is mooi, maar het grote Feest van God is meer waard. Nou, dan is God echt met u bezig. Je gaat met een goed en vroom hart luisteren naar God. Dat vindt de Here Jezus ook echt belangrijk! Hij zei het vlak na de gelijkenis: wie oren heeft om te horen, die hore. God heeft je oren gegeven. Gebruikt u ze ook om echt naar Hem te luisteren? Dat doet u niet vanzelf. U moet het zelf ook willen.

Horen, luisteren. Doet u het? En jij? Als je dat niet wilt, dan lijk je op iemand, die een lamp aandoet, en hem onder een emmer of een ton stopt. Dat is volstrekt onlogisch. Wie steekt er nu een lamp aan en zet hem onder een ton? Of wie stopt zijn lamp nu onder bed? Het lijkt misschien wel even gezellig, maar niemand heeft er verder wat aan. Ook jijzelf niet. Voor een goed begrip: het gaat hier in de tekst natuurlijk over een olielamp. Ze hadden toen nog niet ons mooie elektrische licht. Dat kun je moeilijk onder een ton stoppen. Maar denk voor vandaag maar eens aan een zaklantaarn, of een gaslamp op de camping. Als je wilt, dat de mensen de weg naar binnen vinden, dan zet je die lamp op een plek, dat de mensen het kunnen zien. Je bent blij, dat je de weg kunt vinden, in de duisternis. Voor een spelletje is een donker huis of een donkere kamer wel leuk. Maar als je altijd alles op de tast moet zoeken, daar is toch geen lol aan! Je bent blij -als het ergens donker is- dat je een lamp hebt om aan te steken. En jij bent er niet alleen zelf blij mee. Ook de mensen die binnenkomen. Ze zijn blij met de buitenlantaarn. Dan zien ze tenminste hoe ze moeten lopen. Dus laten zien dat licht. Op een standaard, op een kandelaar. Licht, daar doe je wat mee.

Nou, dat is het nou ook, als je naar Christus luistert. Je bent toch blij, dat je Hem mag dienen? Je ziet wat Hij voor je betekent. En al luisterend ga je dat steeds beter zien. Christus die uit de hemel op aarde kwam. Hij had het ervoor over. God zijn, die eer hoefde Hij voor een poos niet. Hij ging naar een wereld die anders zou wegzinken in het moeras van haar schulden. De bagger van uw en mijn schuld. Wat had Hij er niet voor over! Hij kwam in jouw leven. En in jouw leven is het donker. Je hebt zonder Christus geen uitzicht. Maar nu is Hij gekomen. En Hij steekt het licht aan. Die schijnwerper laat je aan de ene kant zien, dat je schuld geweldig groot is. Maar aan de andere kant: je ziet in dat licht Het Licht. Jezus Christus. En je omarmt Hem. Hij is het licht van je leven. Heerlijk om Hem te dienen.

Maar toch zijn er mensen die dan toch dat licht nog weer onder die ton, of onder hun bed stoppen. Ze luisteren niet met een vroom en oprecht hart. Ze stellen hun gehoorapparaat niet af op de ringleiding van God. Ze stellen het af op iets anders, wat zij belangrijk vinden.
Bent u bijvoorbeeld uit op nieuwigheidjes? Kunt u alleen maar technisch luisteren? Of het verhaal goed in elkaar zit, of een interessante exegese doorgeeft? Maar de boodschap, die Christus voor u heeft? De oproep, dat jij jouw hart aan Jezus geeft?
Mogelijk gaat het bij u of jou nog anders. Je hebt het heel erg druk met van alles en nog wat. Uw dagelijks werk, welke kleren jij nu eens zult aantrekken, je wilt persé goed in de groep liggen, en 's avonds uren voor de televisie, want je mag toch niets missen. Als Jezus jou een brief zou schrijven, zou Hij mogelijk dit wel schrijven: ik heb steeds op jou gewacht. Of je Mij zou vragen wat of je doen moest. Ik heb de hele dag gewacht. Maar hoeveel heb jij nu met Mij gepraat?
U kent ze misschien ook wel, de mensen die de nadruk leggen op hun gevoel. Dan zou de Geest in hen werken. De bijbel, ach, dat zijn maar woorden en letters. Ik ga over dat onderscheid nu niet een beslissend woord spreken. Als wij maar nooit Woord en Geest van elkaar losmaken. Want dat is levensgevaarlijk. Maar wij moeten de dingen die meekomen met het geloof nooit verwarren met de boodschap zelf. Wat zegt Christus mij dan nog, als ik alleen maar leef voor de top-ervaring? Zo zien uw en mijn christelijk leven er toch ook niet uit. We zitten midden in een weerbarstige werkelijkheid. Dan mogen wij nooit eenzijdig het verwachten van het gevoel. Net zo min als we een generatie terug het eenzijdig mochten verwachten van de leer. Het leven is Christus. En de leer kan helpen om de rijkdom van Christus te ontdekken. Maar het gaat om Christus en zijn licht. En dat kan ons echt blij maken.

Christus, Hij laat zich ook niet wegstoppen. Dat maakt de Here Jezus ook wel duidelijk in vers 17. Hij zegt het wat op een geheimzinnige manier. Maar het gaat om de boodschap van Christus zelf. Die laat zich niet opbergen. Christus. Hij heeft het voor het zeggen. Dat zal een keer duidelijk worden. In de tijd van Jezus waren er zat mensen, die hem wel zagen als een soort tovenaar, een wonderdoener. Maar o wee toen Jezus wilde, dat ze zijn boodschap van genade en bekering zouden aannemen. Jezus zei, dat Hij de Zoon van de Vader was. En dat Hij daarom de zonden mocht vergeven. Maar dat wilden de mensen niet horen. Daarom gaat Hij ook in gelijkenissen spreken (vers 10). En de Farizeeën, ze konden Hem niet luchten of zien. En ze schoven Hem aan de kant. Maar Jezus liet zich niet aan de kant schuiven. Hij stond op uit de dood. En Hij liet op Pinksteren merken, dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat werd toen wel duidelijk. En Petrus wijst het in zijn Pinkstertoespraak nog eens duidelijk aan.

Nu, gemeente, er zijn vandaag ook genoeg mensen, die Jezus opzij schuiven. Hij is wel een interessant mens. Maar exclusieve Redder, die je alle trots uit handen slaat? Het Licht van je leven? Nee, dan liever de duisternis van het leven hier en nu. Het Licht van Jezus. Nee, liever niet.
Maar Jezus zegt hier: wat mensen ook proberen, om dat licht uit te zetten, weg te stoppen, ze redden het niet. Eens komt Ik terug, om recht te spreken. En dan zal wel blijken, wie er gelijk had. Zonneklaar voor iedereen. En daarom is het zaak, om nu echt goed te luisteren naar Hem. Voordat het te laat is.

Stel het gehoorapparaat van uw hart goed af!

2. Dan krijg je de rijke zegen van de Here God

We hebben gezien, broeders en zusters, dat het gaat om het horen naar het Woord. Wij mensen zijn geneigd om dat licht te verstoppen. Maar zo laat je het licht van Jezus nooit in je leven toe. Laat het Woord maar op u afkomen. Dan wordt u rijk. Met en door de Christus van de Schriften. En ook, als we zouden proberen, om de boodschap van Christus weg te stoppen, het komt toch een keer aan het licht. Christus laat zich daarin niet tegenhouden.

Nu, wat is er dan mooier, dan je geven aan Christus? Om het gehoorapparaat van je hart zo zuiver mogelijk op Hem af te stemmen? De Geest heeft daarin veel te doen. Hij zet de knop om. Maar toch: Hij zorgt er ook voor, dat wij het zelf willen. De Here Jezus doet hier een indringend appel op uw eigen verantwoordelijkheid. Maar als u open staat voor de boodschap van Jezus Christus en zijn kruis, wat worden we dan rijk!
We gaan Gods muziek horen. In zijn Woord. En in zijn schepping. Ik ken wel mensen, de man houdt van een pittig stuk muziek. Er moet een flinke beat in zitten. Maar zijn vrouw houdt meer van klassiek. Die man gaat ondanks alles toch wel een keer mee met zijn vrouw naar een klassiek concert. En door de jaren heen heeft hij het ook nog leren waarderen ook. Eerst viel hij erbij in slaap. Maar nu, heeft hij er toch naar leren luisteren. En kan hij het begrijpen ook. En daarom ook waarderen. Al is zijn eigen smaak anders.
Zouden wij zo ook niet met de muziek van God moeten omgaan? Gewoon je best doen, om er iets van te begrijpen, juist uit liefde voor Hem? Nee, ik zeg niet, dat wij God dan dus helemaal zullen leren begrijpen. Ik denk dat het nooit zal lukken. Maar laat u zich maar gewoon door God vertellen, hoeveel Hij van u houdt. Dat is een ongelooflijke boodschap. De muziek in die boodschap wordt steeds mooier! Je begint er steeds meer van te genieten. Al spreekt de muziek die de wereld produceert jou veel meer aan.
Probeer de muziek van God te beluisteren Stem je hart erop af. Let op, hoe u luistert. Want al luisterend wordt u dan steeds rijker. Dat belooft Jezus ook in onze tekst. Want wie heeft, die zal gegeven worden. Je bent bezig met het Woord. Dat Woord spreekt van Christus en zijn werk. En hoe meer je daar mee bezig bent, hoe meer je ervan gaat zien. Dat kan op allerlei manier: stille tijd, de bijbelstudiegroep, de preek. Wees er biddend mee bezig, en vraag God om een open hart. Dan wordt je rijk. Nee, niet bij toverslag. Maar het groeit door de kracht van de Geest. Die rijkdom merkt u vooral op, als u het een keer erg moeilijk hebt. Wat een troost kun je dan putten uit de Schrift. Die sterke God wil jouw Vader zijn. En dat laat Hij merken ook.
Ik ken een gezin, dat nam op een bepaald moment een pleegkind op. De moeder had het eigenlijk al druk genoeg. Maar ze zag zich geroepen. Door de liefde van God zag zij: dit kind is op onze weg geplaatst. Ze namen biddend de beslissing. En het werkte. Het viel soms best zwaar. Maar de kinderen zagen het voorbeeld van vader en moeder: zo werkt de liefde van God. En de lastige pubers uit het gezin, ze stonden altijd klaar voor hun pleegbroertje. En ook toen later het nog wel eens moeilijk was, kon moeder dat heel concreet neerleggen bij God, in het gebed. Of de kinderen dat meenamen! Wat een rust krijg je, als je weet: ook als ik mijn kinderen even moet loslaten, ik kan ze met een gerust hart aan God overlaten. Hij zorgt voor hen. Zelfs als ik het helemaal niet meer kan. Het gezin werd en is er nog steeds rijk mee. En put zo weer kracht om God te dienen. Dat is voor mij, gemeente, een schoolvoorbeeld, hoe dat werkt: in je leven luisteren naar de muziek van God. En dan die liefde ook doorgeven.
En je ontdekt Gods majesteit ook in de natuur. De opbloei in het voorjaar. En de indrukwekkende sterrenhemel. De muziek die God daarin laat horen, hoort u die wel? Of hebt u / jij het te druk? Ik betrap me er zelf wel eens op. Dan is het zaak, om eens stil te worden, en weer echt te luisteren naar Gods mooie boodschap.

Ja, want het kan ook heel anders. Ik heb daarover al het nodige gezegd in mijn eerste punt. Daarom nu kort nog over dat laatste. Ook wat je meent te hebben, dat neemt God ten slotte af. Als je niet wilde luisteren. Als je je hart niet afstemde op Hem. Dan wist je misschien een heleboel namen feiten uit de bijbel. Je kon de catechismus uit je hoofd opdreunen. Of je liet je alleen maar drijven op je gevoel. Dat is allebei een kwalijke eenzijdigheid. Je dacht een heleboel te hebben. Maar zag je Christus ook? Je wist best wel wat van Hem af. Maar die kennis moet de liefde voeden. Dat je leeft voor Hem. En dat je met heel je hart alleen maar naar Hem wilt luisteren. Anders kun je met alle schriftkennis nog verloren gaan.

Ik hoop dat u dat niet negatief oppakt. Zo van: ach dus het maakt allemaal niets uit. En dus is het nog maar de vraag of het allemaal wel voor mij is. Nee, de Here Jezus wil dat u positief luistert. Let op hoe u hoort. Stel biddend het gehoorapparaat van uw hart af op hem. Dan hoort u zijn woorden. Dan ziet u gelovig de gevolgen van uw geloof in uw leven. Gods werk in uw eigen leven. Zo maakt God u steeds rijker. Dat zal u blij maken. Eens mag u voor eeuwig feest vieren bij uw Heer. En zingen op zijn muziek. Volmaakt en wel.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar