Om de zuivere liefde (Deel 1: De kleren van de verlossing)

Thema: De Here geeft ons de kleren van de christelijke verlossing
Tekst: Genesis 3: 21
Tekstgedeelte(n): 1 Korintiërs 13
Genesis 3: 21
Door: Ds. J.W. van der Jagt (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Dalfsen)
Gehouden te: Dalfsen op 6 oktober 1996
Opmerking RJCV: De prekenserie over liefde en seksualiteit is als trilogie bedoeld. Elke preek belicht een ander aspect van liefde en seksualiteit:
Liefde en seksualiteit 1: De kleren van de verlossing,
Liefde en seksualiteit 2: Zuivere liefde heeft haar eigen tijd,
Liefde en seksualiteit 3: Bewaard voor de vreemde vrouw.
Extra: Inleiding op de prekenserie: Om de zuivere liefde.

Aanwijzingen voor de Liturgie

Ps. 45: 1-2
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13
Tekst: Genesis 3: 21
Preek
Ps. 19: 3-4
Geloofsbelijdenis
Ps. 36: 2-3
Collecte
Ps. 145: 2, 5


Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Eens in het kwartaal komt de kinderbijslag. U zit er misschien wel op te wachten. Het is tijd om op kleren uit te gaan. In ons klimaat kun je niet zonder. En we gaan graag goed gekleed.
Het kost je heel wat. Geld en tijd. Kleren zijn duur. Je slaagt niet altijd zomaar. Het moet je staan. Je zoekt wat je smaak is. Past het in de mode? Jongelui letten er nog wel eens op of het wel merkkleding is. Is het niet te duur? Een ander koopt toch niet hetzelfde? Stel je voor dat je in de gemeente iemand tegenkomt die hetzelfde draagt. Laat ik het daarom zelf maar maken.
Wat zijn we vaak met onze kleren bezig, niet waar?

Denken we bij het shoppen ook aan de Here?
De tekst vertelt dat de Here God ons kleren heeft gegeven.
Zegt dat ons ook wat?

We zouden ons schamen om er naakt bij te lopen.
Toch is onze samenleving open en bloot. Op een heleboel manieren laten mensen zich bloot zien. Of je nu wilt of niet, het komt op je af via de TV; in de reclame, in bladen; op het strand. Hoeveel films en boeken zijn niet met seks doorspekt. Schaamteloos. Dat is de ene kant van de samenleving.
En tegelijk: wat is er niet kapot - juist in de seksualiteit: incest; seksueel misbruik; de verschrikkelijke dingen zoals kinderporno; je hoort van ongewenste intimiteiten; leraren, artsen, ambtsdragers die zich misgaan; pornografie; sekstoerisme. Een stroom van berichten. Dat is de andere kant.
Schaamteloos is de wereld. En dat terwijl het seksuele leven zo gevoelig ligt. Hoe teer is het niet om te beleven dat je een vrouw bent of een man?
Moeilijk om over te praten.
Moeilijk ook om over te preken.
Toch willen we dat een paar keer doen. Want het evangelie is ook over ons seksuele leven een blijde boodschap.
Wat gebeurt er waneer we in onze tekst zien dat God ons kleren gaf? Waar is Hij dan mee bezig? Wel, Hij laat zien hoe Hij de teerheid van ons seksuele leven door Christus verlost.
Die boodschap wil ik U verkondigen.

De Here geeft ons de kleren van de christelijke verlossing

  1. De bescherming door Christus
  2. De liefde van Christus
  3. De heiliging in Christus

1. De bescherming door Christus

Bij onze tekst komen wel een paar vragen op.
Bemoeit God zich met onze kleren? Het lijkt of Hij de kleren voor Adam en Eva zelf heeft gemaakt. Kun je je de Here wel voorstellen als onze kleermaker? Is het niet wonderlijk wat Hij doet?
Adam en Eva hadden zich met vijgenbladeren bedekt. Is dat niet vreemd? Ze waren toch getrouwd? Voor ons is de trouwdag het moment waarop we ons aan elkaar geven. We leggen dan onze schaamte af. Wordt er niet een lang en fijn verlangen vervuld? Adam en Eva zijn getrouwd en gaan zich voor elkaar bedekken!
En de Here geeft ze daar dierenhuiden voor. De bedoeling daarvan is duidelijk. Die huiden gaan langer mee dan een schort van vijgenbladeren. De Here keurt dus goed dat Adam en Eva zich wilden bedekken. Wat zij bedachten wil Hij ook. Nee, dat is niet, zoals ik ergens las, om ze voor de kou te beschermen. Dat zou voor de zondeval ook nodig zijn geweest. Het gaat niet om het klimaat. Het is niet praktische maatregel voor de kou. Er is een principiële noodzaak. Voor dat heel fijne en heel tere van onze seksuele leven geeft de Here beschermende kleding.
Waarom is dat nodig?

Vóór de zondeval schaamden Adam en Eva zich niet.
De bijbel zegt er niet veel over. Maar ze hebben toen echt wel gezien hoe mooi ze waren. Natuurlijk hebben ze van elkaar genoten. Paradijselijk zuiver. Het hooglied van de liefde. Het eerste gedicht in de wereld is het liefdeslied van Adam toen hij Eva zag!
Ze schaamden zich niet voor elkaar.

Dan komt de breuk. Ze merken dat ze naakt zijn en ze verbergen zich. Ze schamen zich voor elkaar. En let erop, ze schamen zich niet alleen voor elkáár. Ook voor Gód voelen ze hun naaktheid. Ze vluchten de struiken in. Uit schaamte verbergen ze zich. Ze durven zich niet te vertonen.

Ziet u de overeenkomst? Tegenover elkaar doen ze hetzelfde als tegenover de Here. In hun verhouding met de Here is vrees gekomen. Ze hebben kennelijk ook vrees voor elkaar!
En dat is niet voor niets.

Als de Here Adam ter verantwoording roept neemt de man het dan op voor zijn vrouw. Nee, hij geeft haar de schuld! Hij geeft haar geen bescherming, maar praat zichzelf schoon ten koste van haar. Hij offert zijn vrouw op het altaar van het eigenbelang. In hun prachtige liefde zijn onzuivere elementen gekomen. De liefde voor zichzelf laat hun kostelijk huwelijk barsten. Daar zit de bedreiging die ze voelen. Daarom proberen ze zich voor elkaar te beschermen.

En de Here keurt dat goed. Hij geeft kleren. Hij heeft Adam en Eva verlossing beloofd: het zaad van de vrouw, de komende Christus. Nu geeft Hij ook kleren - kleren waardoor ze zichzelf en elkaar tegen de zonde van de naaste kunnen beschermen. Kleren die de zelfzucht inperken. Kleren die het misbruik van elkaar tegen gaan. Kleren zodat ze zich veilig kunnen voelen bij elkaar. Kleren van de verlossing.

Waarom vergeten we 's morgens nooit ons aan te kleden? Ja, dat is koud. Maar nu kunnen we het nog veel beter zien: Zonder kleren voelen we ons onbeschermd. Zelfs als je gekleed bent kan dat nog zo zijn. Iemand kijkt. Je voelt z'n blik. Je ziet wat hij denkt. Ze kunnen je met hun ogen uitkleden. Zo sterk is de zonde! Wat een onbehagelijk en onveilig gevoel!

Door de zelfzucht is het respect voor elkaar weg. Liever luisteren we naar eigen begeerten dan dat we elkaar zouden beschermen. Dan komen er de toespelingen. Dubbelzinnige opmerkingen. Zogenaamd waarderend gefluit. Als het respect weg is, word je ongewenst intiem: misbruik van je naaste voor jezelf. Verkrachting - buiten het huwelijk of ook in het huwelijk. Incest. Kinderen worden steeds jonger misbruikt. Waarom? Omdat je dan de minste kans hebt op aids. Hoeveel zelfzucht is er niet bij die kinderpornobendes! Onbeschaamd is men uit op seks. Onbeschaamd maakt onbeschermd.
Waar is het respect voor je naaste als je ongegeneerd jezelf laat zien in je naaktheid? Als je er geen rekening ermee houdt dat jouw naaktheid voor anderen een oorzaak van zondige gedachten of begeerten kan zijn? Schaamteloos is harteloos.
En God, die kleren heeft gegeven ter bedekking, die zal het misbruik ook straffen! Dat kun je in deze tekst al leren. Ieder die zich misbruikt voelt, wie gekwetst is door de houding, het gedrag, de daden van anderen, die mag uit deze tekst weten: de Here neemt dat hoog op. En Hij zal het wreken. Op zijn tijd en op zijn manier zal Hij het wreken.

Uit schaamte kleden we onszelf. En de Here wil dat zo. Wat is het dan goed als we een gezond besef van schaamte hebben.
Als kleine kinderen groot worden willen ze ineens niet meer met hun broertje of zusje in bad. Ze gaan de verschillen zien. Nee, die hebben ze al gezien, Ze gaan het verschil vóelen. En ze merken: je blootje is niet voor iedereen.

Je ontdekt wat het is om een meisje te zijn of een jongen. Je kunt er nieuwsgierig naar zijn. Is dat niet spannend? Tegelijk kun je het allemaal nog niet plaatsen. Je voelt je niet zo prettig als het over seksualiteit gaat. Je praat er wel over mee en tegelijk probeer je niet te blozen. Je zet een gezicht of het zo hoort, maar je voelt je toch niet prettig met de hele groep onder de douche.
Dat gevoel van schaamte - eigenlijk is het heel gewoon. Je mag ontdekken wat er bij jou zelf hoort. Hoe mooi dat kan zijn. Dan is blozen eigenlijk heel gezond. En plagen, ach, een beetje plagen daar moet je ook tegen kunnen. Maar je hoeft nóóit te denken dat schaamte belachelijk is! Ontdek het maar dat je gevoelens en verlangens op seksueel gebied niet voor iedereen zijn. De Here zelf wilde door onze kleren ons voor elkaar beschermen.

En als ouders mag je daar leiding in geven. Je kind leren zien wat seksualiteit is en hoe de Here onze schaamte met kleren bedekt - om daardoor, wat Hij mooi geschapen heeft, ook mooi en zuiver te houden.

Heeft dat dan niet te maken met de kleren die je koopt?
We weten allemaal dat kleren ons lichaam ook kunnen uittekenen. Kleren die uitdagen - kleren, die de zinnen prikkelen en de fantasie aan de gang maken. Dat kan wel mode zijn. In zulke kleren kun je jezelf misschien heel lekker voelen. Het kan je geweldig staan - maar je aankoop is wel mislukt. Want je hield alleen rekening met jezelf en niet met de bescherming van onze seksualiteit tegen het bederf van de zonde. Je hield geen rekening met je naaste, om lief te hebben als jezelf.

2. De liefde van Christus

U zegt misschien: "Leiding geven in het seksuele leven, dat is makkelijk gezegd. De dominee moest eens weten hoe moeilijk dat is. Ik praat er niet zo vrij over. Het ligt zo gevoelig."
Dat weet ik wel. Het is eigenlijk goed te begrijpen dat ouders met hun kinderen nooit over seksualiteit praten. Misschien zelfs niet met elkaar. Maar is het wijs? Is seksualiteit taboe? Geef je de indruk dat het allemaal eigenlijk smerig is? Moeten ze het maar zelf ontdekken?

Vandaag komt een gezond schaamtegevoel niet vanzelf. De wereld heeft er geen moeite mee. Je kunt je nieuwsgierigheid volop bevredigen. Blaadjes met bloot bij de kapper. De etalage van een seksshop. Een film op TV. Een 06-nummer, en je hoort alles. Internet, boeken vol seks in de bibliotheek. Die neem je natuurlijk niet mee naar huis. Daar blader je in de bibliotheek wel door.
Ons gevoel blijft niet zomaar gezond. Het is bedreigd. En dit is misschien wel de belangrijkste vraag vandaag: Hoe houden we onze gevoelens zuiver?
Gelukkig geeft Christus ons leiding. Voordat God de kleren gaf beloofde Hij de verlossing van Christus. Hij geeft kleren in de mode van Christus. De kleren van zijn liefde.
De Here zegt niet: "Na de zondeval kun je niet meer getrouwd zijn." Ook niet: "Je hoeft met het verschil in geslacht geen rekening te houden." Hij zegt al helemaal niet "Seksualiteit is allemaal maar zondig en slecht." Nee, Hij zegt: "Kleed je aan! Je bent getrouwd, maar loop niet de hele dag naakt zodat je te pas en te onpas elkaar begeert. Ga je maar aankleden, want jullie kunnen je liefde niet meer zuiver houden. Je moet bij de Here Jezus in de leer. Van Hem moet je de liefde weer leren."

Dat is de liefde die geduldig is. Die niet jaloers is. Die pocht niet op zichzelf. Ze heeft geen macho-houding. Niet hoogmoedig. Liefde kwetst het gevoel van de ander niet. Liefde zoekt zichzelf niet (I Korintiërs 13). Is het niet prachtig wat de Here ons leert?
Het lijkt wel eens dat de Here Jezus met ons dagelijkse leven niet zoveel te maken heeft. Hier merk je: Hij is gekomen zelfs voor onze intiemste gevoelens. Hij leert ons hoe onze fijnste en warmste emoties glans aan ons leven geven. Kijk naar de Here Jezus. Uit liefde gaf Hij zich helemaal weg voor ons. Dat is de genezing van ons leven.

Liefde moet je leren. Dat doe je niet met een boekje over seksuele voorlichting. Liefde ken je niet als je weet hoe het allemaal werkt. Je leert het niet door een film of een uitvoerige beschrijving in een erotische roman. Je kunt vandaag een hoop seks leren. Het wordt allemaal liefde genoemd. Maar het mooie woord 'liefde' wordt hopeloos verward met 'seks'. En dat is heel wat anders.
Weet u wat seks is? Seks zoekt zichzelf. Je zoekt je eigen bevrediging. Seks is het beleven van je eigen hartstocht. Seks is seksualiteit zonder liefde. Liefde zoekt zichzelf niet.

Ben je leerling van Jezus? Dan néém je elkaar niet. Ook niet samen. Seksuele gemeenschap kan heel egoïstisch zijn. Als je elkaar neemt ben je allebei arm. Dan is de gemeenschap een eenzaam avontuur. Dan gaat het je niet om een persoon, maar alleen nog om dat lichaam, dat lijf. De persoon wordt uitwisselbaar. Vandaag naar bed met deze, morgen met die. De Here Jezus leert ons niet een líchaam lief te hebben, maar onze nááste - als onszelf.
Als je néémt ben je allebei arm. Als je beiden gééft, dan word je samen rijk.

Het is spannend om te ontdekken hoe een meisje is; hoe een jongen eruit ziet. Het is teer om te merken hoe je zelf reageert op iemand van het andere geslacht.
Wijst de Here Jezus niet aan wat daar bovenuit gaat. Is dit niet het mooiste, het allerzuiverst: dat je hart uit liefde zichzelf wil weggeven aan de man of de vrouw die je liefhebt. Als je verlangen gaat naar de ander - voor jezelf??? Nee - om die ánder gelukkig te maken. Zo vind je zelf het liefdesgeluk: een kostbaar geschenk voor elkaar.

Kijk, zo leidt de Here Jezus ons: Hij beschermt onze fijnste gevoelens door het een plaats te geven waar het hoort: in een verhouding van liefde en trouw: het huwelijk waarin je voor elkaar veilig bent. Haal je het daar uit weg - dan wordt het smerig en zwoel. Dan roept het weerzin op, schaamte en gevoel van schuld.
En de schade is groot.
Een slachtoffer van verkrachting of incest kan zeggen: 'Alle mannen zijn smeerlappen!' Wie begrijpt dat niet?

Alle mannen?
En de Here Jezus dan? Zeker, onze verhouding met Hem is heel anders. Maar Hij kwam wel om ons tot zijn leerling te maken. Hij wijst geen slachtoffer af! Wat een zegen als je zijn leerling mag bent. En ook: wat een zegen als je een echte leerling van Hem ontmoet. Zachte olie in een schrijnende wond! Genezing door de liefde die van Christus is geleerd en die niet zichzelf meer zoekt.

3. De heiliging in Christus

Zo wijst de Here Jezus als gids ons ook de weg. Ziet u die weg? Ze loopt van de dierenvellen van Adam en Eva naar de witte gewaden van Christus' kerk. Daar gaat het over in het laatste bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. De Openbaring zegt: die witte gewaden, dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat is zoveel als: de christelijke levensstijl; het nieuwe leven dat we van de Here Jezus leren. Is dat witte kleed niet veel mooier dan een dierenvel? Is het niet veel mooier dan de mode van deze wereld?

Wat je draagt zal de wereld een zorg wezen. Doe wat je verlangt. Leef uit je eigen begeerten. Beleef je lust. Dat zegt de wereld.
Wat is dat hard! Wat maakt het ons dat moeilijk!
Wat is dat ook hard als je niet trouwt. Of als je alleen bent achtergebleven. Beleef het geluk zonder huwelijk. Maak het los van het verband waarin God het heeft gezet.
Wat is dat ook hard als je merkt hoe je gevoelens uitgaan naar iemand van hetzelfde geslacht. Daar heeft de wereld geen moeite mee. En ook in de kerk zijn er velen die niet beseffen hoe eenzaam de strijd in je leven dan kan zijn.
Als leerlingen van Christus dragen wij allemaal zijn kruis. We zoeken de heiliging van ons leven zoals Hij die aan ons geeft. Ook in de zelfverloochening. De kleren die God ons geeft vragen om de heiliging van ons leven. Die heiliging vinden we als kruisdragers. Dat is een zware weg. Een weg waarop we als gemeente samen mogen gaan. En het is de moeite waard. Die heiliging is meer dan de mooiste mode. Liefde en seksualiteit is een kostbaar geschenk, waard om zuiver te houden. Maar gaat de liefde van Christus daar niet ver bovenuit?

Alle mode gaat voorbij. Waar je vandaag druk voor bent is volgende seizoen achterhaald. De heiliging van ons leven is een eeuwig kleed. De dierenvellen die God gaf waren nog maar het begin. En de mooiste mode vandaag stelt straks niks meer voor. Maar is ons kleed, ons witte kleed, daarin zijn we voor altijd veilig voor elkaar.

De mode van Christus blijft tot in eeuwigheid.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar