Het Hooglied: een lied dat ons de liefde leert (Deel 3: De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste)

Thema: De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste
Tekst: Hooglied 8: 6
Tekstgedeelte(n): Hooglied 6: 4 - 8: 14
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 26 maart 2000
Opmerking RJCV: De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Het Hooglied - 1: De liefde is schitterend, want je geniet van elkaar,
Het Hooglied - 2: De liefde is schitterend, want je bent veilig bij elkaar,
Het Hooglied - 3: De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste.
Extra:

- Inleiding op de prekenserie Het Hooglied: een lied dat ons de liefde leert.
- Samenvatting van de preek en Voor de kinderen.

Aanwijzingen voor de Liturgie

Ps. 135: 1-2
Ps. 135: 3, 12
Lezen: Hooglied 6: 4 - 8: 14
Ps. 119: 40, 63-65
Tekst: Hooglied 8: 6
Ps. 119: 66
Ps. 18: 9, 15

Gemeente van Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Liefde is sterk. Als je verliefd bent, denk je alleen maar aan haar. Anderen plagen je daarmee. 'Waar zit jij met je gedachten?' En jij bent vol van hem. Studeren lukt niet meer. Op je werk maak je fouten. 'Hé, wat is er met jou?' vraagt je collega. En je krijgt een hoofd als een boei.
Liefde is sterk. De liefde doet wat zij wil. Dat is niet altijd wat jij wilde. Een relatie met een ongelovige. Nooit aan gedacht. Liefde voor iemand die getrouwd is. Helemaal niet aan gedacht. En toch overkomt het je.
Liefde is sterk. Als iemand sterk is, kan hij je ook in de steek laten. Je houdt hem dan niet vast. Ook de liefde kan jou alleen laten. Opeens ben je haar kwijt. Je begrijpt dat niet.
Eerst wás de liefde er. Nu niet meer. Hoe kan dat?

Er wordt over de liefde gezongen. In allerlei talen. Die Liebe, love, l'amour. Ook in de bijbel staat een bundel van liefdesliederen. De bijbel is niet wereldvreemd. God is niet wereldvreemd. God is de Schepper, ook van de liefde. God is de Verlosser. Bevrijder van ons leven, dus ook van de liefde daarin.
Die bundel van liefdesliederen heet Hooglied. Het mooiste lied. Het ademt een aparte sfeer. Een sfeer van openheid. Maar het is niet de openheid die wij kennen. De openheid van de films en de billboards. Die openheid maakt gevoelens bij ons los. Dat is ook de bedoeling. Nee, het gaat echt niet alleen om openheid. Het gaat om veel meer. Open en eerlijk? Vergeet het maar.

Het Hooglied ademt een andere sfeer. Soms zijn wij daar verlegen mee. Dan kunnen we dat niet goed plaatsen. Daar zijn we al te bedorven voor. Maar de Schepper is sterker dan wij.
Wat is het geheim van het Hooglied? Wat is de sleutel die past op dit boek? Daarover gaat de preek.

Heel in het kort is dit de boodschap:

De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste

De liefde is sterk. De jongen in het Hooglied vergelijkt het meisje met een stad. Lees maar in 6: 4. 'Mooi ben je, mijn lief, mooi als Tirza, liefelijk als Jeruzalem.' Tirza, de stad, die na de scheiding van het rijk de hoofdstad van het Tienstammenrijk zou worden. Jeruzalem, de schitterende koningsstad, met prachtige gebouwen, met het paleis van Salomo. In dertien jaren is het gebouwd.
Wat kan een stad mooi zijn. Londen, Parijs, Berlijn, Rome en Bologna. Maar in Israël was een stad ook nog een vesting. Dikke muren stonden eromheen. Van een stad naar een leger is dan ook maar een kleine stap. Een kleine gedachtesprong.
Wat is het meisje mooi. Maar haar schoonheid heeft ook kracht! Daarmee wordt zij hem de baas. Hij kan er niet tegen. Lees maar in 6: 5. 'Wend je ogen van mij af, want in verwarring brengen ze mij.'
Wat is dat nou? Wat zijn nu een paar meisjesogen in vergelijking met een sterke stad? Wat is haar blik vergeleken met een geduchte krijgsmacht? En toch betovert ze hem. Eén keer naar hem kijken is al genoeg. Haar ogen hebben een magische kracht.
Maar omgekeerd gebeurt hetzelfde met haar. Ze is een standvastig meisje. Zij geeft zich niet aan iedereen. Haar broers zijn daar trots op. Lees maar in 8: 8-10. 'Hun zus is een muur,' zo constateren zij. 'Geen deur.' Dat getuigt van karakter. Dat verdient waardering en die geven ze haar.
Maar dan komt hij. Verloren is zij. Ze capituleert. Wie had dat van haar ooit gedacht?

De liefde is sterk. Wie verklaart haar geheim?
Dat doet God. Hij maakte de liefde. Hij gaf Adam het verlangen naar een vrouw. Eerst kende Adam dat gevoel nog niet. Toen kwamen die dieren bij hem. Hij gaf ze ieder een naam. En toen was dat gevoel er opeens. Dat verlangen naar iemand die zou zijn zoals hijzelf was. Iemand met wie je communiceren kunt, die je begrijpt, terwijl jij haar begrijpt. Waar komt de liefde vandaan? Wat is het geheim van die verborgen kracht?
De liefde is een uitvinding van God. Dat heeft Hij bedacht. Hij heeft de liefde gemaakt.
Daarom komt de liefde ook ter sprake in de kerk. Vooral in een huwelijksdienst. Dan horen wij weer, hoe God de eerste man en de eerste vrouw aan elkaar verbond. Maar dat doet God nóg.
Hij viel op haar en zij op hem. Nu willen zij samen verder en ze willen nooit meer bij elkaar weg. Hoe kan dat? Waarom juist deze twee? Dat komt door God.
Daarom ga je op je trouwdag naar Hem toe. Je dankt Hem voor je geluk. Je luistert naar zijn wijze raad. In zijn aanwezigheid beloof je elkaar trouw voor het leven. Daarbij vraag je Hem om zijn goddelijke steun.

De liefde is sterk. Zo sterk, dat je jezelf vergeet. De jongen bewondert het meisje. Hij vergelijkt haar zelfs met de dageraad, met de blanke maan, met de gloeiende zon. Kijk het maar na in 6: 10. Indrukwekkend als de zon opgaat. Zo mooi. De morgen gloort. Wat romantisch om te wandelen bij volle maan. Wat een licht. En dan de stralende zomerzon. Na de winter verlang je ernaar. Maar dan zij. Wat een vrouw!
Dit is van God. Daar moet je Hem voor bedanken. Niet alleen op je trouwdag, maar je hele huwelijk door. 's Avonds, als je naar bed gaat, in je gezamenlijk gebed. 'Vader in de hemel, dank U wel, dat U ons aan elkaar geeft. Bedankt voor wat we in elkaar krijgen: de steun, het begrip, de aandacht, de veiligheid, het geluk.' En op de eerste zondag na je huwelijksjubileum doe je een royale gift in de collecte of je schrijft een bedrag over op de rekening van de kerk. 'Mijn Vader, dank U wel.'
En als je niet getrouwd bent, kun je God ook danken. Danken voor goede huwelijken in je familie. Of omdat een goede vriend of vriendin verkering kreeg. Je gunt het hen. Maar vooral bewonder je God. De God van Wie je houdt. Wat is Hij machtig en goed! Je ziet Hem aan het werk.

Liefde is sterk.
Als iemand sterk is, dan ís hij dat. Jij maakt hem niet sterk. Jij geeft hem zijn kracht niet. Hij heeft die kracht. Als hij wil, kan hij je helpen. Als hij niet wil, doe je daar niets aan. Zo is de liefde. Wij kunnen die liefde niet tevoorschijn toveren. Dat moeten we dan ook maar niet proberen.
Het Hooglied kent een refrein. Het zijn regels die drie keer terug komen. Ze staan in 2: 7, in 3: 5 en in 8: 4. 'Wek de liefde niet op en prikkel haar niet, voordat het haar behaagt.'
Het is een les, die het Hooglied ons op het hart bindt.
Bepaald niet overbodig. Kijk eens naar 6: 13.
'Draaien, draaien, mooi meisje uit Sulem, draai eens in het rond. Wij willen naar je kijken.'
We zitten meteen in een andere sfeer. Deze keer is niet die ene jongen aan het woord, maar een heleboel mannen bij elkaar. Ze willen haar allemaal zien. Ze willen haar goed bekijken, van voren, van achteren en opzij. 'Draaien, draaien, mooi meisje uit Sulem!'
Wie van ons kent dat niet? Een mooie vrouw wordt tot een object, een ding. Soms laat een vrouw zich gebruiken om de liefde van mannen te prikkelen. En die mannen laten zich prikkelen. Ze lopen er niet bij weg. Maar God zegt, dat je dat niet moet doen. Alles komt dan ook van zijn plaats. De goede schepping van God wordt een chaos. Eerst wordt de vrouw een idool, bewonderd door vele mannen. Maar tegelijk wordt ze vernederd. Ze wordt tot een ding, een seksobject.

Alleen God is wijs. Hij weet, hoe het in deze wereld moet. Alleen Hij weet wat goed is en wat kwaad. God heeft zelfs verstand van de liefde. Daarbij gaat het om een verhouding van één op één. Als je dat opgeeft, gaat het fout.
De dichter van het Hooglied is verontwaardigd. 'Wat kijken jullie naar dit meisje uit Sulem? Ze is geen legerdanseres.'
De liefde is sterk. Maar de zonde ook. Zo kan een mooi meisje tot slachtoffer worden. Zelfs een meisje, dat dat absoluut niet wil.
Een legerdanseres. Er zijn niet zoveel mannen meer, die het leger ingaan. Maar een TV hebben we bijna allemaal. Ik hoef niet te vertellen, wat daar voor komt. Ook die TV is soms heel sterk. Hij blijft aanstaan, ook al zou je hem uit moeten zetten. Je ogen laten het beeld niet los. Achteraf schaam je jezelf. Je hebt het weer verloren. Waar kun je daar nou mee naartoe? Naar je vrouw, je vriendin, een vriend?
Je kunt er in elk geval mee naar Christus toe. Hij groeide op als een echte jongen. Hij was een echte man. Hij is in alle dingen verzocht geweest zoals wij. Inderdaad, Hij zondigde niet. Nooit! Maar Hij kent de zonde wel. Hij kent de kracht van de verleiding. Hij weet hoe zwak wij zijn. Hij is een barmhartige hogepriester, een echte voorbidder. Hij kijkt niet op je neer, maar voelt met je mee. Hij scheldt je niet uit. 'Stommeling, hoe kun je dat nu ooit doen?' Dat zal Hij nooit zeggen. Hij pleit voor je bij zijn Vader. 'Vader vergeef hem, vergeef haar.' En dan is alles goed. Dan komt er vrede in je hart. Natuurlijk, je weet dat je straks weer zonde doet. Maar dat weet God nog beter dan jij. En toch vergeeft Hij. Wij zouden dat niet kunnen. Hij kan het wel. Dan komt er ook weer ruimte voor Gods Geest. Liefde is sterk. De liefde van God is het allersterkst. Daar moet de zonde voor aan de kant. Je ziet je vrouw weer staan, je vriendin. En als je niet getrouwd bent of geen verkering hebt, wat ben je dan weer blij met je God.

'Wek de liefde niet op en prikkel haar niet.'
Dat is een waarschuwing. Drie keer wordt die geuit. Maar die waarschuwing staat midden in een prachtige liederenbundel.
Wat is de liefde mooi! Er is niets op aarde zo geweldig als dat. Liefde komt dan ook niet van mensen. Liefde is iets van God. Maak je dan ook niet bezorgd of je die liefde wel krijgt. Daar zorgt God wel voor. Op zijn tijd en op zijn manier.
En als Hij de liefde niet geeft... Wat kan dat moeilijk zijn. Je hebt erom gebeden, zovaak. Maar God heeft dat gebed niet verhoord. Hij had blijkbaar iets anders met je voor. Waarom, dat begrijp je niet. En toch is het goed. Zijn gedachten zijn hoger dan die van u en van jou. Hij is wijs. Hij is goed. Hij zit je niet dwars. Zijn liefde offerde Hij op voor ons. Dan geeft Hij ons ook alles wat wij nodig hebben.

De liefde is sterk. 'Sterk als de dood,' zo zegt het meisje in 8: 6. De dood, daar kan niemand tegenop. Maar de liefde kan ook niet stuk. Het lijkt op een vuur, een geweldig vuur. 'Een vuurgloed des HEREN', staat er. Dat is een vuur van meer dan normale afmetingen. Zo zei een Israëliet dat. Het vuur van de liefde kan niet worden gedoofd. Een hele oceaan van water krijgt het niet uit. Stromen van water kunnen het niet blussen. De liefde kan veel hebben. In een huwelijk gebeurt er soms veel. Reden genoeg om uit elkaar te gaan. En toch houden ze elkaar vast. Wat is dat toch, tussen hem en haar? Het is iets van God. Het is iets waar Jezus voor stierf. 'Vader, geef hen liefde. Ook nu weer.'

Liefde is sterk. Dus mag je er veel van verwachten. Dat doet het meisje ook. Ze verwacht veel en ze vraagt veel. 'Leg mij als een zegel aan je hart, als een zegel aan je arm.'
Het zegel, dat was voor een man een hoogstpersoonlijk bezit. Hij kon er contracten mee bezegelen. Was hij het kwijt, dan was hij niemand meer. Hij telde niet langer mee. Zo'n zegel droeg een man aan een ketting op zijn borst, ter hoogte van zijn hart. Of in een ring aan zijn vinger.
En zij, zij zou dat zegel willen zijn. 'Zo dichtbij jou. Jouw kostbaar bezit.' Dát is sterk. Maar de liefde ís sterk. De liefde dringt je naar elkaar toe. Dan handhaaf je jezelf niet langer. Het gaat dan niet meer om jou. Het gaat om haar, om hem.

De liefde is sterk. Daarom zijn wij er wel eens bang voor. Er gebeuren immers ook ongelukken door de liefde. Je wilde het niet, maar je ontkwam er niet aan. Zodoende is liefde vaak taboe. Je praat er niet over. Taboe, eigenlijk is dat nog een heidens restant. Een stukje bijgeloof. Als je ergens over praat, dan krijgt dat macht over je. Dus: pas op, niet over praten. 'Afkloppen', zeggen wij wel eens. Dat lijkt er een beetje op.
Maar de liefde is geen god. God is God. Hij is almachtig. Van Hem is ieder afhankelijk. Zonder Hem kun je niet geloven. Zonder Hem kun je niet werken. Zonder Hem kun je ook niet liefhebben.
Denk daar eens aan. Dan krijgt alles z'n normale proporties. Het geld wordt gewoon geld. Die man een gewone man. Die mooie vrouw van je een vrouw, die je gewoon bekijken en bewonderen kunt.

Liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste. Je moet dus niet bang zijn voor de liefde. Soms voel je, dat de liefde je een verkeerde kant opstuurt. Maar als God dat niet wil, wil Hij er vast en zeker voor zorgen dat jij stopt. God is sterker dan onze sterkste gevoelens. Zijn Geest en zijn Woord geven tegenkracht.

En zijn liefde is het grootst. Voor Hem hoef je helemaal niet bang te zijn. Alles weet Hij van je, maar daarvan zal Hij nooit misbruik maken.
Neem voor Hem de tijd. Om Hem goed te leren kennen. Bewonder, vereer Hem. Spreek met waardering over Hem. Vergeet daarbij jezelf. En als je jezelf verliest, pas dan vind je het geluk.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar