Open deuren

Thema: Open deuren
Tekst: Handelingen 12: 1-5
Tekstgedeelte(n): Handelingen 11: 27 - 12: 25
Door: Ds. J.W. Roosenbrand (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Groningen-Oost)
Gehouden te: Groningen-Oost op 1 juni 2003
Opmerking RJCV:

Meer informatie over de vervolgde kerk en een actuele lijst van plaatsen en data waar een Nacht van Gebed voor de lijdende kerk wordt georganiseerd, kunt u verkrijgen bij Open Doors: www.opendoors.nl ]

Aanwijzingen voor de Liturgie

Welkom
Votum en zegengroet
Lied 301
Inleiding
Ps. 68: 8
Gebed 1
Lezen: Handelingen 11: 27 - 12: 25 [ Inleiden met: "We lezen in het boek Handelingen over de grote dingen die God gedaan heeft voor zijn kerk en die Hij nog steeds wil doen. We lezen hoofdstuk 11: 27 tot 12: 25." ]
Ps. 107: 1, 5, 13
Tekst: Handelingen 12: 1-5 [ Inleiden met: "De preek gaat vooral over Handelingen 12: 1-5" ]
Preek
Lied 103
Gebed 2
Collecte
Gez. 24: 4-5
Zegen

Welkom

U vond vanmorgen [ vanmiddag ] de deuren van de [ lees: naam van het kerkgebouw ]-kerk open.
U kon zomaar naar binnen lopen. Hartelijk welkom.

Open deuren.
Dat is het thema van deze dienst.
Of in het Engels: Open Doors.
Een van de organisaties die zich inzet voor de vervolgde kerk.
Wij zitten veilig en wel in de kerk.
Maar op ditzelfde moment zijn er ook mensen die stiekem elkaar opzoeken,
die wachtposten hebben uitgezet.
We luisteren daar en hier naar het zelfde evangelie,
van dezelfde God die wonderen doet.

Inleiding

Open deuren.
Toen Israël in Egypte woonde waren alle deuren op slot. Het was een gevangenis.
Maar de Here brak de deuren open.
Aan zijn verloste volk gaf Hij richtlijnen om niet weer opnieuw opgesloten te raken in de macht van de zonde.
Laten we luisteren naar dat document van bevrijding.

Gebed 1

Grote God in de hemel
We mogen bij U binnen komen, U hebt de deur geopend.
Christus is de open deur.
Door Hem mogen we binnen komen.
Door Hem luistert U naar ons.
Door Hem houdt U met een eeuwige liefde van ons.
We moeten U toegeven dat wij vaak de deur van ons leven dicht doen
voor U en voor onze naasten.
We zijn soms zo opgesloten in onszelf, in ons eigen leven.
zo alleen maar bezig met ons zelf, en niet met U.
We vergeten vaak de nood van onze naasten.
In deze kerkdienst willen we de deur weer open zetten:
de deur naar onze broers en zussen in andere landen
die om hun geloof in Christus worden vervolgd.
We willen luisteren naar wat zij ons zeggen.
We willen voor hen bidden.
We willen luisteren naar wat uw Woord ons zegt over deze dingen.
Open, Here, de bijbel voor ons.
Open onze harten voor U en voor onze mede-christenen in heel deze wereld.
We bidden het in Jezus' naam.

Amen.

Preek

Lieve broers en zussen.

Open Deuren.
Daar gaat het in deze kerkdienst over.

Open deuren

De naam van de organisatie die (net als andere organisaties) zich inzet voor de lijdende kerk.
Hoe doen ze dat?
Door bijbels te brengen naar gebieden waar voortdurend tekort is aan bijbels.
Ook door toerusting te geven aan gemeentes en voorgangers in die gebieden.
Door ook praktische hulp te bieden.
Maar vooral ook door te bidden, en door ons te stimuleren te bidden voor onze vervolgde broers en zussen.
Ze bidden dat gesloten deuren van gevangenissen open gaan.
Ze bidden dat gesloten harten hun deuren openen voor het goede nieuws van Jezus Christus, de Redder van de wereld.
Ze bidden dat door gesloten grenzen toch de hulp van God mag doordringen.

Als u hun gratis maandblad leest, zult u weten dat we nog steeds een God hebben die wonderen doet.
Net zo wonderlijk als het in Handelingen 12 toegaat:
Petrus die zwaar bewaakt wordt en toch door toedoen van een engel wordt bevrijd.
Dat soort dingen gebeurt niet alleen in de tijd van de bijbel, maar ook nu.

Die wonderen gebeuren op plaatsen waar christenen bereid zijn om het kruis van Christus te dragen.
Die verbinding treffen we vaak in de bijbel aan. Wonderen en het kruis.
God doet wonderen vooral waar het kruis gevoeld wordt. Wonderen komen voor onder het kruis.

Ja, ik heb het nu steeds over het wonder van de vrijlating van Petrus.
Maar laten we wel wezen, dat wisten ze niet van te voren.
Ik heb met opzet als tekst voor de preek gekozen alleen vers 1-5.
Wij kennen in de bijbel het hele verhaal, ook de goede afloop.
Maar als we even stoppen bij vers 5, blijven we staan bij het moment dat aan die wonderlijke bevrijding vooraf ging.
Bij het moment en het gevoel van het moment dat ze net meegemaakt hadden: het verschrikkelijke bericht dat Jakobus de apostel was onthoofd.
Toen ze gingen bidden wisten ze niet wat God van plan was met Petrus.
Maar ze gingen bidden, daar gaat het om.
Want al was de gevangenisdeur achter Petrus hermetisch gesloten,
voor Petrus en de gemeente was er altijd een andere deur open: de deur naar God toe!

En ook al waren hun gebeden voor Jakobus niet verhoord (of anders verhoord dan ze gehoopt hadden) ze bleven bidden.

Dat is toch nog steeds zo.
Hoe vaak bidden we niet terwijl we nog niets weten van een goede afloop.
Hoe moeilijk is het daarom soms ook om te blijven bidden.
Het lijkt allemaal of het niets helpt.
Pas achteraf, soms jaren later, merk je wat God heeft gedaan met je gebeden.
Er is in de jaren 80 heel veel gebeden voor het Oostblok, voor de landen achter het ijzeren gordijn. En pas eind van de jaren 80 viel dat gordijn.

Het is allemaal niet zo overzichtelijk.
'Omstreeks die tijd...', zo begint het verhaal. Welke tijd?
De tijd dat vanuit de kerk in Antiochië een hulpactie op touw werd gezet.
God liet door profeten weten (even tussen haakjes, hier zie je wat de profetie in het Nieuwe Testament betekent: het gaat niet om een openbaring voor alle tijden - die hebben we inmiddels in de bijbel volledig op schrift- nee, het gaat om aanwijzingen van boven over hier en nu, tips van hogerhand als wegwijs).
God liet door profeten weten dat er een grote hongertijd aan zou komen.
Ze gingen tot actie over en organiseerden noodhulp voor Jeruzalem.
'Omstreeks die tijd...'.
Ja, want als het volk gaat mopperen omdat het economisch niet meer zo goed gaat, dan moet je als politicus maatregelen nemen.
En hij, Herodes, denkt dat het wel handig is om de christelijke kerk aan te pakken.
Hij heeft aangevoeld dat de spanning tussen de Joodse synagoge en de christelijke kerk behoorlijk is opgelopen, vooral na dat incident met Stefanus, en daarom lijkt het erop dat hij een goed figuur zal slaan als hij de meerderheid een plezier doet die christelijke kerk te pakken.
En hij mikt dan vooral op de leiders.

Ook dat zien we vandaag nog steeds.
De vermenging van politieke en religieuze vervolging.
Het zoeken van zondebokken.
Ik denk aan de vreselijke situatie in Noord Korea, waar heel de bevolking lijdt onder het beestachtige regiem van Kim Jong II.
Honderdduizenden mensen worden in werkkampen opgesloten.
Niet alleen christenen.
Maar zeker als je christen bent, is je leven niet zeker.

Vooral ook in landen waar godsdienstige en etnische grenzen parallel lopen, speelt die politiek een grote rol.
Ik denk aan de Hmarstammen in Noord Oost India, waar bij etnische onlusten de afgelopen maanden duizenden mensen op de vlucht zijn gedreven.
Velen van hen zijn christenen, en lid van de Reformed Presbyterian Churches of North East India.
Met deze kerken hebben wij als vrijgemaakte kerken ook een zusterkerkrelatie

Politieke machtsspelletjes over het hoofd van de christelijke kerken heen.

En Herodes was een man die dat spel wist te spelen.
Hij was opgevoed in Rome, en had dus connecties.
Hij had open deuren, bij de hoogste instanties.
Eenmaal aan de macht in Palestina, probeerde hij zich te profileren als een vrome Jood.
Hij zocht aansluiting zelfs bij de richting van de farizeeërs - zoals Saddam Hoessein zich als vrome moslim presenteerde - en daardoor gingen de deuren voor hem open ook in die invloedrijke kringen.


Ja, hoe vaak zie je het nu ook niet: de religie als bondgenoot van de politiek
En wee die christenen die daar niet klakkeloos in meegaan.

Maar zo hebben ze ook onze Heer vervolgd!
Deze Herodes is een kleinzoon van de beruchte Herodes, die rond de geboorte van Jezus aan de macht was, en die de kinderen van Betlehem opofferde aan zijn machtspolitiek.

 
En deze Herodes lijkt het een goed idee om speciaal een van de apostelen aan te pakken.
Ik denk dat vers 1 betekent dat hij aan sommigen de hand sloeg om hen kwaad te doen, dat daarmee bedoeld worden de daarna genoemde apostelen Jakobus en Petrus.
Maar misschien waren ook wel anderen het slachtoffer.
Maar feit is dat de vervolging zich vaak richt tegen de leiders.
Daarin tref je heel de gemeente.
Ook vandaag horen we over voorgangers in China
Die in strafkampen worden opgesloten.
U kent misschien wel de naam van ds. Lam.
Hij is nu internationaal zo bekend dat hij wat bewegingsvrijheid heeft.
Maar nog steeds heeft deze bejaarde dominee een gepakte koffer klaar staan,
voor het geval dat ze hem arresteren.
Hij zegt:
"Ik heb twee maal gevangen gezeten, de laatste keer zat ik 20 jaar, maar ik ben bereid om voor de derde maal de gevangenis in te gaan voor Christus."

Zo pakt Herodes Jakobus op, de broer van Johannes (je had namelijk ook nog een andere Jakobus: de broer van Jezus, die ook een leidinggevende positie innam in de kerk).

Wat denkt u?
Zouden de gemeenteleden toen ook niet massaal gebeden hebben?
Maar de gebeden werden niet verhoord.
De gevangenisdeur bleef dicht.
En het bericht kwam naar buiten dat hij onthoofd was.
Net als Johannes de Doper.

Kent u de moeder van Jakobus nog uit het evangelie?
Vrouw van een ondernemer.
Haar man, Zebedeüs, had een bloeiend vissersbedrijf.
Met eigen personeel in dienst.
Maar haar beide zoons gingen een andere weg.
Ze gingen achter Jezus aan om vissers van mensen te worden.
Zij, hun moeder, kwam op een goede dag bij Jezus en vroeg hem:
Mogen mijn beide zoons, Jakobus en Johannes, aan de rechterhand van de Messias zitten in uw koninkrijk? (Marcus 10: 35-40)
Weet u nog welk antwoord Jezus toen gaf?
Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken?
Kunnen jullie de doop ondergaan (de vuurdoop), die ik moet ondergaan?
En ze zeiden: ja, Heer, dat kunnen we.
En Jezus zei: jazeker, die doop zul je ondergaan, en die beker zul je leegdrinken, maar laat het maar aan God de Vader over wie links en rechts van Mij komt te zitten.

Hoe zijn die woorden van Jezus vervuld:
De doop van de dood onderging hij uit liefde voor Christus.

En of hij nu rechts of links of ergens anders zit, we weten wel dat hij toegang heeft gekregen tot het koninkrijk van de Messias!

Die deur is in elk geval voor hem open gegaan!
Ook toen de deur van de gevangenis gesloten bleef.
Een open deur naar Christus toe, die hij gevolgd heeft tot in de dood.

Maar ondertussen: grote verslagenheid bij de gemeente.
Hoe moet het verder?

Maar Herodes ruikt dat het goed valt bij de bevolking.
Hij kan wel wat afleidingsmanoeuvres gebruiken in deze tijd van economische problemen.
En hij denkt verder: Petrus.
Dan nemen we echt die hele christelijke kerk te grazen.
Hij is de spil en woordvoerder.

Weet u nog wat Jezus na zijn opstanding tegen Petrus heeft gezegd?
In Johannes 21:
'Hou je echt van Mij?
Weid dan mijn schapen.
En volg Mij.
Toen je jong was, ging je waarheen je zelf wilde.
Maar als je ouder geworden bent,
Zul je je handen uitsteken en een ander zal je zeggen wat je doen moet.
Op die manier zul je met je dood de Here Jezus verheerlijken.'
Jezus heeft hem voorzegd dat hij de marteldood zou sterven.
Is nu die tijd aangebroken?
En mag je hiertegen in bidden?
Wat wil God?
Wat wil God met zijn vervolgde kerk?
We hebben hem nog zo nodig.
Zijn vurig getuigenis.
Zijn passie voor Christus.

Hij wordt bewaakt met 4x4 soldaten.
Er is geen schijn van kans op ontsnapping.
De deuren zijn goed op slot.
Dubbele sloten, dubbele bewaking.

En let dan op dat woordje 'maar' in vers 5.
In feite is dat het belangrijkste woordje in heel dit hoofdstuk.
Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem gebeden.
Maar: je kunt niks, je bent volkomen overgeleverd aan de willekeur van Herodes.
MAAR: je kunt bidden.
Wat voel je je zwak.
MAAR we hebben een sterke God.
Je staat met de rug tegen de muur.
Alle feiten pleiten tegen je.
MAAR God werkt gebed in ons hart.
Je hebt geen enkel wapen.
MAAR je hebt het gebed.

En daarom gaat iedereen bidden.
En ze komen er ook speciaal voor bij elkaar.
Met zijn allen, de gemeente, niet een paar fanatiekelingen,
maar de gemeente zoekt elkaar op om te bidden.
Ze zijn vergaderd in het huis van Maria de moeder van Johannes Marcus voor gebed.
Dit is geen tijd voor preken.
Dit is tijd voor gebed.

En weer gaan er deuren op: Maria stelt haar huis beschikbaar,
Zoals ze dat altijd al deed voor de samenkomsten.
In die tijd hadden ze nog geen kerkgebouwen
Maar ze hadden wel elkaar:
En Maria doet de deuren van haar huis open voor deze bijeenkomst
In deze politiek gespannen tijd.
Dat is ook een daad.
Dat is ook geloof.
Je kunt je beter gedeisd houden.
Dat is slimmer.
Je weet het nooit in deze tijd.
En -vergeet niet- economisch is het ook niet zo'n beste tijd.
Maar Maria zegt: allemaal welkom vanavond in mijn huis.
Want morgen moet hij voorkomen bij Herodes.
Laten we vanavond bij elkaar komen.
Om te bidden.

En zo komen ze bij elkaar.
En daar zitten ze.
Normaal zouden ze in bed liggen.
En slapen.
Maar nu slaapt er maar één lid van de gemeente: Petrus.
Hebt u dat gelezen: Petrus sliep.
Morgen is het zover.
Maar hij sliep.
Hij sliep de slaap van de rechtvaardigen.
Misschien hebben ze daar ook wel voor gebeden:
Dat Petrus uitgeslapen mocht zijn op die belangrijk dag.
Dat hij wist wat hij moest zeggen.
Dat hij het goede nieuws van Christus en zijn opstanding met verve mocht vertellen voor zijn rechters hier op aarde.

Wat hebben ze gebeden?
Soms weet je niet wat je bidden moet.
Maar dan komt de Geest je te hulp
En Hij bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen en legt alle nood aan God in de hemel voor.
Zo bidden ze samen, een uur, nog een uur, uren lang.
De nacht vordert.
Ze bidden om moed voor Petrus, om moed voor zichzelf.
Ze bidden voor het gezin van Petrus, zijn vrouw.
Ze bidden misschien ook wel om bevrijding.
Om een wonder.
Hoewel, als het wonder gebeurt, kunnen ze het zelf niet eens geloven.
Hebben ze daar niet eens meer om gebeden?
Of ging het hun zoals het ons ook wel gaat,
Dat je wel bidt, maar er eigenlijk amper rekening mee houdt dat het ook echt helpt.
En dat God ook echt verhoren wil?

Ze bidden. Voortdurend.
En met zijn allen.
Dat heeft met elkaar te maken.
Als je in je eentje bidt, hou je het niet zo lang vol.
Je hebt op een gegeven moment wel gezegd wat je zeggen wil.
Maar als je samen bidt, dan vuur je elkaar aan.
Dan vul je elkaar aan.
Dan kun je amen zeggen op het gebed van een ander.
Dan brengt zijn gebed nieuw vertrouwen in je eigen hart.
En je gaat zelf verder met je gebed.
En je ziet nieuwe dingen om voor te bidden.
Met zijn allen. Voortdurend.
Zelfs 's nachts.

Mensen die nooit samen bidden.
Die nooit een kringgebed hebben gedaan.
Omdat ze dat te eng vinden.
Of misschien wel overdreven.
Die missen echt iets.
Niet dat het perse in die vorm moet.
Maar het is een vorm die samenbindt, die zoveel voordelen heeft,
Dat je echt iets voorbij laat gaan.
Probeer het eens.

Op meer dan 200 plaatsen wordt / werd weer een Nacht van Gebed voor de lijdende kerk georganiseerd. Hier in de buurt gebeurt / gebeurde dat in [ lees: plaatsnaam ] van 22 uur tot 6 uur, in de nacht van 13 op 14 juni 2003. Volgend jaar zal dat vast en zeker opnieuw gebeuren. [ zie hiervoor: www.opendoors.nl ]
Een hele nacht bidden?
Nee. Ook samen luisteren naar de bijbel, samen zingen, samen kijken naar een video met informatie.
Waardoor de nood je heel dichtbij gebracht wordt,
Waardoor je hart geraakt wordt om te bidden,
Om meer dan een minuut te bidden.
Om tegenover al dat geweld dat de duivel gebruikt tegen Christus' kerk, om tegenover al dat geweld ook ons MAAR te zetten:
MAAR door de gemeente werd voortdurend voor hen gebeden.

Waarom preek ik hierover?
Waarom staat dit in de bijbel?
Ter informatie over wat er vroeger allemaal gebeurd is?
Nee, maar omdat God zichzelf bekend wil maken aan ons vandaag.
Omdat God ons vandaag wil beloven dat Hij een God is van wonderen.
Wonderen in de trant van het leven van Jakobus:
Trouw tot in de dood.
Wonderen in de trant van Petrus: de deuren die open gaan.
God wil dat we Hem leren kennen
En dat we daarom bidden.
Want Handelingen 12 is de wereld en de kerk van vandaag.

Petrus wordt bevrijd.
Maar daarna duikt hij wel onder.
Tot op de dag van vandaag weten we nog niet, waar hij naar toe gegaan is.
Jaren later duikt hij op in Babel, in Irak. En in Rome, in Italië.
God had andere plaatsen waar Hij hem gebruiken kon.
Maar voorlopig ondergronds.

Ik denk aan Ayub Masih, een Pakistaanse christen, die 6 jaar lang gevangen heeft gezeten, met de doodstraf als dreiging boven zijn hoofd.
Maar hij vrijgelaten.
Onverwacht.
Wie had dat nog geloofd.
MAAR er werd voor hem gebeden.
Misschien hebt u zelf ook voor hem gebeden.
Maar hij is nu ook ondergedoken.
Want in zekere zin was het voor hem in de gevangenis nog veiliger dan open en bloot op straat in Pakistan.
Het is de wereld van vandaag.

En we hebben de God en de Verlosser, Jezus Christus, die gisteren en vandaag en tot in alle eeuwigheid dezelfde zal zijn.

Laten we bidden.

Heer,

Geef ons een Geest van gebed.
Maak ons wakker voor het gebed.
We dromen zo makkelijk maar verder in een comfortabel leven.
Alsof het alleen draait om ons werk en ons gezin en onze vakantie.
U bent onze God.
U bent de God van al die mensen in de gevangenis, volgelingen van Christus Jezus.
Maak van ons vurige bidders.
In Jezus' naam.

Amen.

Gebed 2

Lieve God, almachtige Vader,

Het is altijd weer zo indrukwekkend als we horen over onze broers en zussen die voor hun geloof worden vervolgd, gevangen gezet, gemarteld, en zelfs gedood.
We hebben groot respect voor hen, voor hun moed, voor hun geloof.
En vooral hebben we respect voor U dat U zo dicht bij mensen kunt zijn dat ze zelfs in het uur van de dood U blijven liefhebben.
We bidden voor onszelf.
We bidden om geloof.
We bidden om een sterk vertrouwen op Jezus Christus.
We bidden of U onze ogen wilt openen voor Hem.
Hij die eerst voor ons geleden heeft.
Hij die zijn leven voor ons gaf, tot op dat vreselijke kruis.
We bidden: wilt U ons met Hem verbinden, in zijn dood en in zijn opstanding.
We bidden voor onszelf om een Geest van gebed.
Wat zijn we vaak traag in ons bidden.
Maar we willen U aanroepen, Here God, leer ons bidden, leer ons vuriger bidden, leer ons meer bidden, intensiever, met meer verwachting.
In voorspoed en in tegenspoed.
We bidden voor christenen in Noord Korea.
We bidden om bescherming, we bidden om geloof.
We bidden om voedsel, voor henzelf, en voor hun kinderen.
We bidden voor het hele land.
We vragen U of de regering tot bezinning wilt brengen, tot het inzicht dat ze mensen zijn en niks meer.
Geen goden, maar doodgewone mensen die allemaal van U afhankelijk zijn.
We bidden voor al die mensen, speciaal onze medechristenen, die in werkkampen zijn opgesloten.
Bescherm ze, bevrijd ze, bewaar ze in hun geloof in Jezus Christus.
Doe wonderen van bevrijding alstublieft.
We bidden voor christenen in Pakistan,
We danken U voor de vrijlating van Ayub Masih.
We bidden voor zijn veiligheid.
Tegelijk bidden we ook met hem voor 10 andere christenen die nog steeds gevangen zitten. Wilt U dichtbij hen zijn.
Geef veiligheid, geef eerlijke rechtspraak.
Geef moed aan rechters en advocaten.
We bidden voor christenen in Irak.
We bidden voor hen om hoop.
Hoop in die hopeloze situatie.
We bidden of U ze hoop wilt geven voor de toekomst.
Hoop op de komst van Jezus Christus.
Hoop voor de opbouw van hun land.
Vrijmoedigheid tegenover hun moslimlandgenoten.
We bidden voor onze zusterkerken in Noordoost India,
Onder de Hmarbevolking.
We bidden om veiligheid.
We bidden om trouw aan U.
We bidden of U hen gebruiken wilt voor de verbreiding van het evangelie in India.
We danken U voor de contacten met hen:
U hebt ons via hen zoveel te zeggen, zoveel te geven.
Maar ontferm U nu over hen, de vrouwen, en kinderen, en mannen, en voorgangers.
Here, er is zoveel nood.
We zouden wel uren kunnen bidden.
Dank u wel dat er in ons land op zoveel plaatsen in de nacht van gebed steeds meer mensen tijd maken en energie geven voor gebed voor onze broers en zussen in de verdrukking.
We danken U dat U ons doet horen over uw zorg in barre tijden,
En doet zien hoe U ook vandaag wonderen doet onder het kruis van Jezus Christus.
Maak van ons allemaal kruisdragers, die zich niet schamen voor het goede nieuws van Jezus Christus.
Maak van ons volgelingen met veel liefde voor Christus, met veel verwachting van uw verhoring van onze gebeden.
Verhoor ons, lieve Vader, in Jezus' naam.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar