Zonde - Ziekte - Genezing

Thema: Zonde - Ziekte - Genezing (naar aanleiding van Marcus 9: 14-29 en Jakobus 5: 14-16a)
Tekstgedeelte(n): 1: Marcus 9: 14-29
2: Marcus 9: 1-13; Marcus 9: 33-40; Marcus 9: 14-29
3: Marcus 16: 9-20; Jakobus 5: 7-20
4: 1 Johannes 5: 11-21; Jakobus 5: 14-15a
5: 1 Johannes 1: 1 - 2: 11; Jakobus 5: 15b; Jakobus 5: 16a
Door: Ds. J. Haveman (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Hattem-Noord)
Gehouden te: Roodeschool, 17 november 2002 - 2 februari 2003
Opmerking RJCV:

De prekenserie Zonde - Ziekte - Genezing bestaat uit:
1: Mar09v14 - Bezeten!
2: Mar09v14-2 - Wie is er echt ziek?
3a: Jak05v14 - Het wonder van de genezing op het gebed - 1
3b: Jak05v14-2 - Het wonder van de genezing op het gebed - 2
4: Jak05v15b - Echte gemeenschap is helen door te delen

De delen dienen in serie gelezen te worden.

Beste internetter,

Het zijn onderwerpen die velen deze tijd bezig houden: wat is het verband tussen zonde en ziekte? En hoe moet je aankijken tegen gebedsgenezing?

Ik heb geprobeerd vanuit de bijbel daar een antwoord op te formuleren, in de hoop dat gelovigen daar in deze tijd mee verder kunnen. Ik pretendeer niet het laatste antwoord op alle vragen te hebben gegeven, maar roep juist op tot verder doordenken en nadenken van bijbelse gegevens over deze onderwerpen.

Jan Haveman
Januari 2003

Reageren kan via: jan.have@12move.nl

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar