Preekbegeleider bij: De hemel op aarde: wonen bij God

Thema: De hemel op aarde: wonen bij God
Tekst: Zondag 22 H.C.
Tekstgedeelte(n): Openbaring 21
Zondag 22 H.C.
Door: Ds. J.W. Roosenbrand (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Groningen-Oost)
Gehouden te: Groningen-Oost op 27 juni 1999
Behoort bij preek: Zondag 22

Beelden: gouden straten, geen zee, palmtakken. Ze spreken ons niet altijd aan, terwijl ze ons juist de smaak te pakken willen laten krijgen. Ze moeten ontcijferd worden, geproefd, als aanduidingen, hinten. Ga ermee aan het werk. Zing erover.

1. De Zon die altijd schijnt
Beeld je in: een dag in de tuin. Lekker warm. In de zon. Dan trekt de zon weg en het wordt zwaar bewolkt.

Er zij licht, zei God in het begin. Daarna schiep Hij de zon als lichtdrager. Als beeld van God die het werkelijke licht is. Hij is Licht. Leven. Hij laat licht schijnen in ons hart door Christus en zijn Geest. Sterker dan schuld en duisternis. Straks geen zon meer: we zullen God rechtstreeks ervaren en genieten. Zijn warmte, zijn leven, zijn openheid.

2. De Stad waar je thuis komt
God maakte twee mensen, een mini-samenleving, met grote uitbreidingsmogelijkheden, een opdracht tot ontwikkelen. Iets moois maken. Een tuin, die een samenleving moet worden. Met zijn allen. Met God en engelen op den duur, die nu alleen op bezoek komen. Een samenleving wordt het straks, een rechtvaardige samenleving. Zonder ziekenhuis. En ook zonder kerken Veel bewoners uit alle windstreken, met tuinen en veel openbaar groen. Levensbomen.

Krijgt u de smaak te pakken? Is er al een begin bij u?

Dingen om ons heen verwijzen verder, gaan spreken van God. De zon. Uw woonplaats.

"En wel om God daarin eeuwig te prijzen" betekent niet: dat we alleen maar zingen. Maar alles is doorzichtig tot op God. Nog doorzichtiger dan nu, nog rechtstreekser. Twee werelden schuiven in elkaar: het gewone dagelijkse leven en het leven met God. Geen tempel. Alles wordt een tempel. Het gewone leven wordt niet opgeheven, maar bevorderd tot hoger heerlijkheid. Het geestelijke leven wordt volledig geïntegreerd.

Neem uzelf de volgende test eens af, om te zien of het begin van de eeuwige vreugde in uw hart is: Zou u de eeuwigheid willen doorbrengen in een land waar alles mogelijk is, waar u alles hebt, waar alleen maar leuke mensen zijn, maar zonder Gods aanwezigheid?

Als u dat best zou willen, dan hebt u nog geen verlangen naar de hemel. Dan kent u het begin van de eeuwige vreugde nog niet. Stel je hart dan open voor Hem, voor het te laat is!

En laat in je omgang met God het begin van die eeuwige vreugde toe. Die straks alle verwachtingen zal overtreffen.

Om je heilige fantasie te stimuleren:
    Randy Alcorn: Deadline
    Joni Eareckson Tada: De hemel
    J. Wesseling: Uitzien naar Jezus

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar