Preekbegeleider bij: Ken de Here in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken

Thema:

Ken de Here in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken

Tekst: Spreuken 3: 5-6
Tekstgedeelte(n):

Spreuken 3: 1-14

Door: Ds. J.W. Roosenbrand (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Groningen-Oost)
Gehouden te: Groningen-Oost op 23 september 2001; Groningen-Zuid op 23 september 2001; CGK Groningen (Jeruzalemkerk) op 28 oktober 2001
Behoort bij preek: Spr03v05-2
Reacties: j.w.roosenbrand@filternet.nl

Leiding

U staat voor een ingrijpende beslissing. Wat moet u doen? Hoe kun je de Here erin kennen?

  1. Vertrouw op de Here. Uiteindelijk hangt je leven niet af van je eigen beslissingen maar van zijn zorg en zegen. Dat geeft ruimte en rust. We zijn het eigendom van Christus in leven en sterven.
  2. Draait het in je keuzes ook echt om God? Zoek je eerst zijn koninkrijk en de manier van leven die daar bij past, of draait het (zoals bij de heidenen) om eten, drinken, geluk, rust.
  3. Welke richting wijzen de geboden van God? Maak je een manier van denken eigen die spoort met Gods geboden. Zijn geboden overrulen de omstandigheden.
  4. Er mee naar God gaan, alles overwegen van zijn aanwezigheid. Zoiets als: bidden zonder ophouden, 1 Tessalonicenzen 5: 17.
  5. Je verstand gebruiken, voor- en nadelen op een rij zetten, advies vragen aan anderen.
  6. Vragen om gebed van anderen. Tijd nemen voor extra gebed, onderstreept met vasten.
  7. Kijk om je heen. Hoe antwoordt God? Opent zich een deur. Spreekt een tekst je aan? Wat legt Hij op je hart? Filippenzen 4: 7: regeert de vrede van God in je hart?
  8. Wanneer God je een weg wijst, mag je dat nooit gebruiken om anderen te dwingen. Wees bereid naar kritiek te luisteren. Zie Handelingen 21: 10-14.
  9. Onderzoek je eigen motieven, er is plaats voor gezond wantrouwen ten opzichte van je eigen inzicht.
  10. Neem risico's, zet een stap, werp uw brood uit op het water, Prediker 11: 1-2. We leven na de zondeval en hebben geen garantie dat alles in één keer zal lukken.

Vertrouw op de HERE met je hele hart. Met al je gebrekkige plannen ben je in zijn grote plan opgenomen, als je verbonden bent en blijft met Jezus Christus.


'n Aanrader om te lezen

Pieter van Kampen (1993). Door Zijn hand: Gods leiding in ons leven. Kampen.
(momenteel verkrijgbaar bij boekhandel De Slechte, Groningen)

'n Aanrader om te zingen

'Heer, ik kom tot U' (Evangelische liedbundel 226)

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar