Inleiding op de prekenserie Simson

Thema: In een land en volk wat bij Hem vandaan loopt, wil God nog iets laten zien van zijn macht en van zijn liefde. Dat Hij kan en wil redden.
Tekstgedeelte(n): Simson - 1: Richteren 10: 6-16; Richteren 13
Simson - 2: Matteüs 7: 24-27; Richteren 14
Simson - 3: 1 Korintiërs 10: 13; Richteren 15
Simson - 4: Psalm 33: 8 en Psalm 33: 13-15; Richteren 16
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 19, 26 augustus, 2, en 14 september 2001
Opmerking TdR:

De preken uit de serie Simson zijn bedoeld om in volgorde gelezen te worden. Deel 4 is gemaakt naar aanleiding van het verschrikkelijke gebeuren in de VS - deze kan ook los van de andere drie gelezen worden. Of eventueel eerst Deel 4 en daarna de andere drie in volgorde.
1: Simson 1 - God geeft nieuwe kansen. Ook aan ons. Wees echt een (Sim)zonnetje!
2: Simson 2 - God laat ons soms gaan en -genadig maar pijnlijk- vastlopen in onze halfslachtigheid!
3: Simson 3 - Een 'beresterke slappeling' - typerend voor een zwakke gemeente van de sterke God
4: Simson 4 - Wat zeggen de puinhopen in New York en Washington de wereld en ons vandaag?

Beste internetter,

Velen zien de kerk niet meer zo zitten en twijfelen aan het nut van de kerk of aan het geloof. Velen geloven ook niet echt dat de kerk nog echt belangrijk kan worden in onze wereld van secularisatie en ongeloof. Dat is op zichzelf al ongeloof mijns inziens. Ik geloof dat er hoop is voor de kerk, ook in onze geestelijk donkere wereld. Als wij christenen maar werkelijk radicaal willen geloven. Het is vaak ons ongeloof, dat Gods werk in de weg staat; of onze halfslachtigheid. Dat is ook duidelijk het geval in het leven van Simson. God had veel grotere dingen kunnen en willen doen door Simson dan nu gebeurd zijn. Stel je eens voor dat Simson echt 'naar Gods verlangen' geleefd had en geestelijk leiding gegeven had aan Israël. Wat had er dan niet kunnen gebeuren.

Nu bleef de verlossing van Gods volk door middel van Simson (de overwinning van de vijanden) zeer beperkt. Hier en daar een overwinning, maar de macht van de Filistijnen werd niet echt gebroken en Israël werd geen vrij land. Helaas. De vijanden hadden echt gemakkelijk allemaal verdreven kunnen worden door Simson! Wat is dat verdrietig geweest en te betreuren. God wilde werkelijk zoveel doen en stond klaar om te helpen, zo blijkt steeds. Maar Simson en het volk wilden niet echt meewerken met Hem en Hem niet echt volgen. Daarom bleef Israël in de greep van de vijanden. Vanwege hun hardnekkige onwil om niet echt tegen de zonde te strijden en vanwege het maar half kiezen voor God. Dat is heel vaak (bijna altijd) de oorzaak als de kerk zwak is in de wereld. De vijanden zijn nooit het grootste gevaar of probleem voor de kerk, maar de halfheid in eigen geloof. Dan gaat de eenheid met God verloren. Dat maakt Gods volk zo zwak. Dat willen deze preken laten zien aan de hand van de geschiedenis van Simson. Toen waren de Filistijnen ook niet het grote probleem. Kijk maar: Israël had de kracht van God in huis: in Simson. Die kracht blijkt herhaaldelijk. God laat het herhaaldelijk zien. Vijanden worden zomaar verslagen.

Maar Simson en Israël leven toch niet echt voor God. Daardoor veroorzaken zij zelf dat Gods kracht niet tot volle bevrijding kan komen. Gevolg: de kerk bleef vaak (onnodig) zwak en machteloos. Terwijl onze God echt niet machteloos was en is. Ook vandaag kan en wil Hij echt wel kracht van zijn kerk uit laten gaan. We hebben immers de Geest van God in ons gekregen! We leven na Pinksteren! Waarom komt dat niet veel meer tot uiting in een krachtig leven, in christenen, in christelijke kerken? De geschiedenis van Simson laat het ons glashelder ontdekken.

Dit is mijns inziens een boodschap die vandaag voor veel kerken van levensbelang is en ons ook de weg wijst: radicaal geloof wordt gevraagd (vergelijk Lucas 14: 25ev met Lucas 14: 34-35). Dat willen deze preken laten horen. Moge de Here ze gebruiken om veel ogen voor deze boodschap te openen, opdat Hij weer ruimte krijgt in de harten van zijn kinderen en in zijn gemeenten.
Wie weet wat we dan zullen gaan meemaken.

Ton de Ruiter
Enkhuizen, oktober 2001

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar