Inleiding op de prekenserie Er is redding van Gods toorn, die losbreekt op Zijn dag

Thema: Er is redding van Gods toorn, die losbreekt op Zijn dag
Tekstgedeelte(n): Sefanja 1: Sefanja 1
Sefanja 2: Sefanja 2
Sefanja 3: Sefanja 3
Door: Ds. Th.J. Havinga (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Loppersum-Westeremden)
Gehouden te: Loppersum en Westeremden, februari 1999
Opmerking RJCV: De prekenserie over het boek Sefanja is als trilogie gehouden en is ook bedoeld om als zodanig gelezen te worden. De prekenserie bestaat uit:
1: Sefanja 1 - God zoekt ons op, op Zijn dag
2: Sefanja 2 - Zoek God voor Zijn dag er is
3: Sefanja 3 - Wie bij God schuilt is goed uit

Beste internetganger,

Sefanja is een profeet van God uit de tijd van het Oude Testament. Hij leeft en werkt in de tijd van koning Josia. Dat lijkt een goede tijd voor Gods volk. Er is zelfs sprake van een reformatie in die tijd. Toch laat Sefanja zien, dat er heel wat mis is in de kerk. Daarom komt God met Zijn oordeel op Zijn dag. Dat oordeel is de ballingschap. Israël gaat in gevangenschap naar Babel. Hoe moet Gods volk reageren op dit oordeel van God?

Het moet God zoeken. Zich omkeren en zich tot God keren. God belooft in dit boek dat een rest van het volk gered zal worden. Zij schuilen bij God en worden gered van het oordeel. Zo is er toekomst voor Gods volk. Door de Redder, Jezus.

Th.J. Havinga
Loppersum,  22 april 1999

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar