Samenvatting en verwerkingsvragen bij: Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 1: Schuldbesef - vergeving begint bij een gebroken en verbrijzeld hart)

Thema: Schuldbesef - vergeving begint bij een gebroken en verbrijzeld hart
Tekst: Psalm 51: 19
Tekstgedeelte(n): Psalm 51
Door: Ds. J.M. Oldenhuis (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Brunsum)
Gehouden te: Sauwerd op 11 februari 2001
Zuidwolde op 26 augustus 2001
Opmerking JMO: Deel 1 in een serie van 4 over vergeving met als titel Ik geloof in de vergeving van zonden. De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Ik geloof in de vergeving van zonden - 1: Schuldbesef - vergeving begint bij een gebroken en verbrijzeld hart
Ik geloof in de vergeving van zonden - 2: Genade - maar God is groter dan ons hart
Ik geloof in de vergeving van zonden - 3: Vergeef elkaar - vergeving in de gemeente
Ik geloof in de vergeving van zonden - 4: Vergeven, dwang of drang - moeten vergeven
Extra: Behoort bij: Ps051v19

Schuldbesef, hebben wij het?

David raakt een gevoelig punt: hebben wij eigenlijk wel schuldbesef? We vluchten het liefst weg voor onze schuld. We worden het liefst niet herinnerd aan onze zwakke plek.


Wat is uw / jouw moeite als het gaat om schuldbesef?
Op welke manieren probeert u / probeer jij voor je schuld weg te lopen?

Schuldbesef, wat is het?

Vanuit Psalm 51 kun je twee dingen aanwijzen: 1. schuldbesef is altijd persoonlijk: ik heb gezondigd, 2. schuldbesef is een zaak van het hart: ik voel echt verdriet.


Schuld moet je voelen: welke weerstanden roept dat bij u / jou op?

Schuldbesef, tegenover wie?

Vaak voel je je alleen schuldig naar anderen toe of naar jezelf. David gaat met zijn schuld naar God: tegen u alleen heb ik gezondigd. Schuldbesef ontstaat in de ontmoeting met God, onderaan aan het kruis van Jezus Christus.


Schuldbesef ontstaat in de ontmoeting met God: ervaart u / ervaar jij dat als een opluchting of juist niet? Waarom wel / niet?
Kun je zeggen: schuldbelijdenis tegenover God moet gevolgd worden door een schuldbelijdenis tegenover elkaar? Waarom wel / niet?

Schuldbesef, waarover?

In de ontmoeting met God ga je drie dingen zien: aanwijsbare zonden (overtredingen van Gods wet), tekorten in liefdebetoon (wat je had moeten / kunnen doen), je zondige aard (ik ben zondig).


Tip voor (persoonlijk) gebed: benoem zonden en tekorten.

Schuldbesef, waarom?

Schuldbesef is geen voorwaarde om vergeving te krijgen, maar zonder schuldbesef gaat het niet. Geen vergeving zonder schuldbesef en geen schuldbesef zonder vergeving.


Schuldbesef is geen voorwaarde tot vergeving: wat spreekt u / jou wel / niet daarin aan?
Vergeving gaat niet zonder schuldbesef: wat spreekt u / jou daarin wel / niet aan?

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar