Inleiding op de prekenserie Profetie

Thema: Profetie
Tekstgedeelte(n): 1: 1Kor12v04 - 1 Korintiërs 12: 1-11
2: Num11v19b - Handelingen 2: 1-4; Numeri 11: 1-15; Numeri 11: 16-30; Numeri 11: 31-35
3: 1Kor14v25c - 1 Korintiërs 13; 1 Korintiërs 14: 1-25
4: 1Te05v19 - Handelingen 17: 1-11; 1 Tessalonicenzen 1: 2-5; 1 Tessalonicenzen 2: 13-16; 1 Tessalonicenzen 5: 12-15
Door: Ds. Th.J. Havinga (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Zuidlaren)
Gehouden te: Zuidlaren (e.a.p.), september-december 2003
Opmerking ThJH: De delen uit de prekenserie over Profetie kunnen in serie gelezen worden, maar ook als losse preken. De prekenserie bestaat uit:
1: Profetie 1 - Cadeaus in de kerk
2: Profetie 2 - Klein Pinksteren in de woestijn
3: Profetie 3 - God is in uw midden
4: Profetie 4 - Dooft de Geest niet uit

Beste internetter,

Op dit moment is er veel aandacht voor de gaven van de heilige Geest. In een serie van vier preken is aandacht gegeven aan één van die gaven, namelijk de profetie.


In de hoop dat serie mag dienen tot opbouw van de gemeente,

Theo Havinga
Zuidlaren, oktober 2003

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar