Samenvatting bij: Wees, samen met je Schepper, jong!

Thema: Geniet van het leven zolang het kan, want God is je Schepper
Tekst: Prediker 11: 7-10
Tekstgedeelte(n): Prediker 11: 7-12: 14
Door: Ds. J.W. Roosenbrand (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Groningen-Oost)
Gehouden te: Groningen-Oost op 12 juli 1998
Behoort bij preek: Pre11v07

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Gedeelde smart is halve smart.

Deel je vreugde, je jeugd, je plezier met je Schepper, dat is echt dubbelop genieten.

IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. IJdel betekent 'vluchtig' het is veel te snel voorbij, er gaat van alles verkeerd. Er zijn zoveel raadsels, zoveel waaroms? Zoveel onrecht, zoveel wat scheef is, en wat geen mens meer recht kan zetten.

Gelukkig heeft de Prediker wel deze zekerheid dat er een God is, al snapt hij soms niets van het beleid van die God, maar gelukkig is die God er wel. Vergelijk ook in het Nieuwe Testament: Romeinen 8 over de vruchteloosheid en frustratie die in de schepping is binnengedrongen en zich tot aan de komst van Christus onuitroeibaar heeft genesteld in ons leven.
Er is, ook bij jongeren, veel lijden onder de uitzichtloosheid. Aanvaard Christus als verlosser ook van de ijdelheid van het leven. En van daaruit mag je dan ook gewoon genieten van de mooie dingetjes die er nog zijn. Verheug je. Zorg goed voor jezelf. Wees vrolijk, volg de lust van je hart, doe waar je zin in hebt. Geniet van je vakantie. Het licht is goed, en fijn om in de zon te liggen. Heerlijk dat groeiende vakantiegevoel. Elke dag een gave van God.
Juist als je nagaat hoeveel ellende er is, hoeveel en hoe verschrikkelijk de afval van God in het paradijs, hoe diep dat ingevreten is heel het leven, dan is het toch een wonder dat er nog zoveel te genieten valt. Dat is op zichzelf al een wonder. Laat de dagen niet door je vingers glippen door de vanzelfsprekendheid waarmee je leeft. Het is niet normaal dat de zon schijnt, dat er wat te genieten valt.

Vergelijk het maar eens met een fikse kiespijn. Vreselijk, alles doordringend, en als je dan naar de tandarts bent geweest en de kies is getrokken of het ontstoken wortelkanaal is behandeld en de verdoving trekt weg en de pijn keert niet terug, dan is dat alleen al genieten geblazen, dat je een appel kunt eten gewoon zonder je ene kies te ontzien.

"Maar weet dat God je om al deze dingen in het gericht zal doen komen'…
Wist ik het niet! Zal er eens geen addertje onder het gras zitten! Eindelijk eens een preek waarvan je mag genieten, eindelijk eens iets positiefs over de jeugd, iets over het mooie van het leven, en natuurlijk: maar denk eraan: God zal je erom oordelen. Daar gaan we weer. Einde verhaal. Er mag dus weer niks.
Nee, wacht even, lees verder, na deze herinnering aan het komende oordeel gaat het gewoon verder: met 'dus' een conclusie uit die vermaning om te bedenken dat het oordeel komt: 'dus': nee niet: dus pas op, dus wees voorzichtig, dus er mag uiteindelijk ook weer niet zo veel . Nee, 'dus' zorg ervoor dat je gelukkig bent, trek je de dingen niet teveel aan, weer verdriet uit je hart, probeer onbezorgd te zijn, zorg dat je gezond blijft.
Je zou zelfs dat vers 10 anders kunnen vertalen: niet 'maar weet dat God je zal oordelen', maar: 'en weet dat God je zal oordelen'. Dat oordeel van God is niet een tegenargument tegen genieten maar juist een aansporing om te genieten. God komt om te oordelen, en dan zal Hij ook vragen: wat heb je met het leven gedaan? Wat heb je met al die kansen gedaan? Ben je wel jong geweest, heb je wel genoten van de zon, ben je wel eens lekker uit je dak gegaan, heb je wel hobby's gehad, of heb je het leven dat Ik in mijn uitbundigheid gegeven heb alleen maar als een last geleefd, als een moeten, moeten, moeten?

Heb je mijn goedheid wel gezien als je in de zon lag? Heb je Mij er voor gedankt?

Wanneer we het oordeel van God, het besef dat God er altijd bij is, dat Hij altijd meekijkt naar ons leven, wanneer we dat als storend ervaren, een spelbreker, dan is er iets goed mis in ons leven! Niet dat we genieten, maar dat we de diepere dimensie er niet van ervaren, dat we op onszelf gaan staan, dat we de Schepper eigenlijk niet vertrouwen, dat we stiekemweg denken: zonder God is het eigenlijk veel leuker, veel spannender, veel echter, veel gaver.
Is dat niet een hele belangrijke trek van zonde: dat we God niet vertrouwen?

Wees jong samen met je Schepper! Door elke dag met Hem te praten, en je leven erin te betrekken. Door Hem te bedanken voor de gave dingen die je meemaakt of waar je zin in hebt. Door ook tussendoor aan hem te denken: God dank U voor zoiets moois.

Genesis 1: 26-2: 3 Prediker 2: 20-26 Lucas 12: 13-22
Lucas 15: 25-32 Handelingen 14: 8-18 Romeinen 8: 18-30

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar