Inleiding op de prekenserie Petrus en Cornelius

Thema: De bekering van een Joodse apostel én de bekering van een heidense Romein
Tekstgedeelte(n): Handelingen 10: 1-23; Handelingen 10: 23b-48; Handelingen 11: 1-18
Door: Ds. D. Griffioen (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Amsterdam-Centrum)
Gehouden te: Amsterdam-Centrum in 2002; e.a.p.
Opmerking RJCV: Deel 1 van de prekenserie Petrus en Cornelius kan afzonderlijk van de andere delen worden gelezen. Het drieluik bestaat uit:
Petrus en Cornelius - 1: Het evangelie gaat over de grens van Israël,
Petrus en Cornelius - 2: De Geest stelt Petrus voor een voldongen feit,
Petrus en Cornelius - 3: Wat Christus binnenhaalt uit de heidenen wordt erkend door de kerk

Beste internetter,

Het bevel van Jezus aan zijn discipelen was duidelijk genoeg: Ga heen, maak álle volken tot mijn discipelen, doop ze en leer ze trouw volgeling van Jezus te zijn, Matteüs 29: 16-20. En dat hebben de apostelen gedaan. Ze zijn de wereld in gegaan en hebben volgens de opdracht aan iedereen vertelt wie Jezus was. Eerst aan de mensen in Jeruzalem, toen aan de Judeeërs. De apostelen gingen dus eerst op hun volksgenoten af. En daarna worden ze naar het mengvolk, de Samaritanen geleid.
Maar dat gaat niet vanzelfsprekend. De Geest stuurt de diaken Filippus naar Samaria en als er mensen tot geloof komen, gaan de apostelen daar heen. Ook de Samaritanen ontvangen de Heilige Geest. Filippus wordt ook op een buitenlander, een Ethiopiër, afgestuurd om hem te dopen nadat hij tot geloof gekomen is, Handelingen 8: 26-40. Daarna trekt Filippus prekend naar Asdod en komt uiteindelijk in Caesarea terecht.
De eerste gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die uit het volk Israël geroepen zijn. Er blijken daarna ook Christengemeenten van Samaritanen te ontstaan.
We krijgen de indruk dat niemand van de apostelen de grenzen van Israël overschreden heeft en heidenen (mensen van 'de volken') benaderd heeft.
Daar moest een ingrijpen vanuit de hemel aan te pas komen.

Deze miniserie van drie preken over Handelingen 10-11 gaat over hoe de Geest de apostel Petrus over de drempel van Israël naar de heidenen leidt. Tegelijk werkt de Geest in Cornelius en leidt hem naar de gemeente van Christus.
Het gaat dus om de bekering van een Joodse apostel én de bekering van een heidense Romein.
We krijgen handenvol aanwijzingen in handen hóe wij in onze tijd het evangelie moeten bekendmaken aan 'de volken', of ze nu dichtbij wonen in onze omgeving, of ver weg over zee.
Veel genoegen met de lezing van deze preken.

Dirk Griffioen
Duivendrecht, 4 oktober 2002

Tel. 020-6001087
E-mail: d.griffioen@chello.nl

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar