Inleiding op de prekenserie Nehemia

Thema: Nehemia
Tekstgedeelte(n): 1: Nehemia 1: 1 - 2: 6
2: Nehemia 2
3: Nehemia 4; Efeziërs 6: 10-20
4: Leviticus 25: 35-43; Nehemia 5
5: Nehemia 8; Psalm 27: 6; Psalm 25: 9
Door: Ds. J. Haveman (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Hattem-Noord)
Gehouden te: Roodeschool, juli-september 2000
Opmerking RJCV:

De prekenserie Nehemia bestaat uit:
1: Neh01 - Nehemia leert je dat bidden fundamenteel is
2: Neh02v20 - Nehemia laat zien dat God werkt door mensenhanden
3: Neh04 - Laat je niet ontmoedigen door tegenstand maar wapen je er tegen!
4: Neh05 - Echte gemeenschap is eerlijk delen (Voorbereiding viering Heilig Avondmaal)
5: Neh08v11b - Wees blij om wat God geeft (Nabetrachting)

Delen 1-3 zijn elk ook zelfstandig te lezen.
Deel 4 is bedoeld als voorbereiding op de avondmaalsviering (te lezen een week voorafgaand aan de avondmaalsviering).
Deel 5 is bedoeld als nabetrachting op de avondmaalsviering (te lezen in de middagdienst op de dag van de avondmaalsviering).

Beste internetganger,

Wat heeft een man die duizenden jaren geleden geleefd heeft ons in deze tijd nog te zeggen? Nehemia is een boeiende man, die biddend de handen uit de mouwen steekt. Inspirerend voor gemeenteopbouw!

Maart 2002

J. Haveman.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar