Stellingen en vragen bij: Verlangen naar (ger)echt(ig)heid

Thema: Verlangen naar (ger)echt(ig)heid
Tekst: Matteüs 5: 6
Tekstgedeelte(n):

Jesaja 55: 1-13
Matteüs 6: 25-34
Matteüs 5: 6

Door: Ds. J.M. Oldenhuis (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Brunsum)
Gehouden te:

Sauwerd op 13 februari 2000
Niezijl op 6 augustus 2000
In huidige vorm gehouden te:
Zuidlaren op 11 februari 2001 (i.v.m. Toerustingsweekend 2001)

Behoort bij: Mat05v06

Stelingen en vragen voor de preekbespreking

  1. Alleen wie zijn eigen gebrokenheid onder ogen ziet, zal heelheid (echtheid) ervaren.
  2. Verlang niet naar echtheid, verlang naar rechtheid (gerechtigheid)!
  3. Echtheid is een verlangen, dat op deze aarde nooit zal worden vervuld.
  4. Echtheid is: ik ben het niet meer echt, maar het is echt Christus in mij.
  5. De weg naar echtheid is een weg die van je af voert om pas daarna weer bij je terug te keren.
  6. Wij verlangen naar echtheid, omdat we niet meer verlangen naar gerechtigheid.

Schema 'Echtheid'

Drie relaties: God - medemens - ikzelf echtheid
Twee sleutelwoorden: zuiverheid en heelheid
Eén bron: Jezus Christus

Aantekeningen:
Gebedspunten:
Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar