Inleiding op de prekenserie Maria en Marta

Thema: Maria en Marta
Tekstgedeelte(n):

Maria en Marta - 1: Lucas 8: 1-3; Lucas 9: 43-56; Lucas 10: 38-42
Maria en Marta - 2: Johannes 11: 1-44
Maria en Marta - 3: Deuteronomium 15: 7-11; Johannes 12: 1-11

Door: Ds. M. Tel (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Bunschoten-Oost)
Gehouden te: Bunschoten-Oost op 20 januari 2002, 27 januari 2002, 17 maart 2002; e.a.p.
Opmerking RJCV: De delen van de prekenserie Maria en Marta kunnen afzonderlijk van elkaar gelezen worden. De preken passen vooral in de lijdenstijd, en de tijd vlak daarvoor. De prekenserie bestaat uit:
1: Luc10v38 - Wees eerst een Maria, en dan pas een Marta
2: Joh11v21 - Jezus is de opstanding en het leven
3: Joh12v01 - Jezus is arm geworden, om ons rijk te maken

Beste internetter,

Martha en Maria zijn twee zussen in de bijbel, die heel verschillend lijken te zijn. De één kan hard werken, de ander kan goed luisteren. Altijd heb ik me een beetje aangetrokken gevoeld tot ze. Misschien wel omdat mijn naam (Marten) ook met Ma- begint. Maar vooral voel ik met betrokken op hun levensgeschiedenissen, omdat ik een beetje op Martha lijk: altijd hard werken, en chagrijnig worden, als anderen niet zoveel lijken te doen. En in Lucas 10 lijkt Jezus haar nog af te wijzen ook. Ik heb dat nooit goed kunnen hebben. Daarom heb ik maar eens drie preken over deze twee gemaakt. En uiteindelijk kwam ik erachter dat het natuurlijk niet om Maria of Martha in de eerste plaats gaat. Als je deze twee tegenkomt, kom je vooral Jezus tegen. En dat is altijd een aangename kennismaking!

Ds. Marten Tel
April 2002

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar