Samenvatting bij: Jezus is geen kruiwagen maar voorganger-kruisdrager

Thema: Jezus is geen kruiwagen maar voorganger-kruisdrager
Tekst: Marcus 10: 45
Tekstgedeelte(n): Jesaja 53
Marcus 10: 35-45
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 7 maart 1999
Behoort bij preek: Mar10v45

Alleen God heeft er recht op om altijd gediend te wórden.

Maar gelukkig dient God ons ook, met de bruiloft van zijn Zoon. Maar wat Jezus belooft is lijden (vers 39). Dien je Hem dan voor niets (vers 38 slot)? Hoe zit dit?

Jezus is geen kruiwagen maar voorganger-kruisdrager

  1. Zelfs Hij laat zich niet dienen
  2. En dat is maar goed ook

1. De vraag van Jakobus en Johannes is begrijpelijk. Hoe bescheiden zijn wij en hoe oprecht is die bescheidenheid?
Toch blijken zij te ver te gaan. In het Koninkrijk van God gaat het niet om 'cv-building', jezelf promoten, maar om het dienen (vers 44). Wij voelen dan ons geweten spreken: de duivelse verleiding tot eerzucht heeft veel vat op ons.
Maar de opdracht tot dienst is er één waarbij Jezus zelf het voorbeeld geeft: Jullie moeten dienen, maar let wel: de Zoon des mensen (vergelijk Daniël 7: 13-14) dient óók!

2. Dienen moet je zelfs je vijand (Matteüs 5: 44), al kan die dienst bestaan uit het geven van kritiek. Je wordt daar zelf niet beter van, maar die ander wel! Dat maakt dienen ook mooi.
Jezus offert zijn leven. Dat doen wij niet. Maar Hij weet dan ook, dat Hij daarmee velen redden zal (vergelijk Jesaja 53: 10-11).
Sterven is voor Hem de moeite waard!
Zo beschaamt Hij ons (vergelijk ook Johannes 13: 1v). Tegelijk voelen wij ons schuldig. Wij moeten dienen, maar doen het niet. Wij voelen ons gevangen in onze eerzucht. Toch geeft God ons de vrijheid, omdat Jezus de losprijs heeft betaald.
Op een dag begint het Grote Feest (Openbaring 19: 9). Toch maar goed, als je een relatie met Jezus hebt! Maar wat ís die relatie? Hij kruit je niet het Koninkrijk van God binnen, maar gaat je als kruisdrager vóór, opdat je Hem dienend volgt. En God zorgt dan vanzelf voor de rest.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar