Samenvatting en verwerkingsvragen bij: Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 4: Vergeven, dwang of drang - moeten vergeven)

Thema: Centraal staat de moeilijke vraag: moet ik altijd vergeven? Vergeven, dwang of drang?
Tekst: Lucas 17: 3-4
Tekstgedeelte(n): Genesis 45: 1-14
Lucas 17: 3-4
Door: Ds. J.M. Oldenhuis (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Brunsum)
Gehouden te: Sauwerd op 11 maart 2001; Oldehove op 18 maart 2001; Zuidwolde op 28 oktober 2001
Opmerking JMO: Deel 4 in een serie van 4 over vergeving met als titel Ik geloof in de vergeving van zonden. De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Ik geloof in de vergeving van zonden - 1: Schuldbesef - vergeving begint bij een gebroken en verbrijzeld hart
Ik geloof in de vergeving van zonden - 2: Genade - maar God is groter dan ons hart
Ik geloof in de vergeving van zonden - 3: Vergeef elkaar - vergeving in de gemeente
Ik geloof in de vergeving van zonden - 4: Vergeven, dwang of drang - moeten vergeven
Extra: Behoort bij: Luc17v03

1. Alleen het slachtoffer kan vergeven

Dat lijkt een open deur, maar de gevolgen zijn groot. Een dader kan nooit vergeving eisen. Een omgeving kan nooit vergeving afdwingen. Want daarmee herhaal je het kwaad en duw je het slachtoffer terug in de slachtofferrol. Vergeving is een vrijwillig cadeau van de kant van het slachtoffer.

2. Alleen als er sprake is van berouw

Jezus koppelt vergeving en berouw aan elkaar. Vergeving kan alleen, als er sprake is van berouw. Berouw is meer dan 'sorry', meer dan een verklaring van zijn gedrag. Berouw uit zich daarin, dat de dader rekening houdt met de gevoelens van zijn slachtoffer. Dat heeft hij namelijk nog nooit gedaan.

3. Macht uitoefenen of vergeven?

Vaak wordt bewust of onbewust vergeving gekoppeld aan macht. 'Jij moet vergeven'. Of: 'vergeven zal ik je nooit'. De dader wil macht blijven uitoefenen over het slachtoffer. Het slachtoffer wil nu een keer macht uitoefenen. Maar vergeving en macht zijn onverenigbaar.

4. Vergeven als wonder

Er bestaat het risico, dat vergeven wordt beschouwd als iets vanzelfsprekends. Een christen moet immers altijd bereid zijn tot vergeving. Maar net zoals Gods vergeving aan mensen een wonder is, zo is vergeving tussen mensen dat ook. Vergeving is niet maakbaar door mensen; er bestaat geen vergevingstherapie.

5. Geen dwang, maar drang

Vergeven, dwang of drang: moet ik altijd vergeven? Nooit dwang, want vergeving kan niet worden afgedwongen. Hoogstens drang: de zachte drang van het evangelie. Vergeven is nog altijd beter dan het alternatief: niet vergeven. En het blijft altijd onaf en voorlopig, want straks wordt alles pas nieuw.

Stellingen ter overweging en bespreking

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar