Samenvatting bij: Ook de Vader in de hemel kan geen kind missen

Thema: Ook de Vader in de hemel kan geen kind missen
Tekst: Lucas 15: 12-32
Tekstgedeelte(n): Lucas 15: 12-32
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 17 juli 1999
Behoort bij preek: Luc15v12

Een bijzondere gelijkenis. Moet je een zoon, die je ontzettend veel aandeed en met hangende pootjes terugkomt, maar zo weer alles vergeven? Toch is het ook een gewoon verhaal.

Ook de Vader in de hemel kan geen kind missen

  1. Wie wegliep verlangt Hij terug
  2. Wie bleef wil Hij niet kwijt

1. Bij een jongste gaat het vaak soepeler. Daar maakt hij of zij zomaar misbruik van. Zoiets kan ook escaleren.
Jezus vertelt deze gelijkenis, omdat de Farizeeën kritiek hebben op zijn omgang met tollenaars en zondaars (Lucas 15: 1-2). Hij laat de Farizeeën door de gelijkenis zien, waaróm deze slechte volksgenoten bij Hem komen. Omdat zij begrijpen, hoe leeg hun leven is (vergelijk Lucas 15: 17). Als de kerk de liefde van God doorgeeft en voorleeft, blijft ze trekken.
Waarom keek die vader uit naar zijn zoon en ontvangt hem zo vorstelijk? Vergelijk Lucas 15: 1-10. De herder wil dat ene schaap niet kwijt en die vrouw kan die ene munt, onderdeel van haar halsketting, niet missen. En als ouder kun je je kind niet missen. Dit geldt ook van de hemelse Vader. Hij is almachtig, maar ook voor Hem ben je nooit een nummer.

2. De Farizeeën kenden de genade van God. Die stond in het Oude Testament duidelijk beschreven (Jeremia 3: 22; Jeremia 31: 18-20; Hosea 11: 1-9; Jesaja 63: 15v). Toch hadden ze er moeite mee.
Zij leken op een oudste zoon. Een oudste weet, wat verantwoordelijkheid en plichtsbetrachting zijn. Maar bij de Farizeeën escaleerde het normgevoel. Zij waren knecht van hun eigen Vader.
In de kerk zijn normgevoelige mensen én mensen die heel goed kunnen genieten van Gods genade en van zijn goede scheppingsgaven. God kiest niet vóór de één en tegen de ander. Wel tegen overdrijving. Hij kan geen van zijn kinderen missen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar