Samenvatting en Voor de kinderen bij: Een oude Israëliet heeft de redding van deze wereld gezien

Thema: Een oude Israëliet heeft de redding van deze wereld gezien (Kerst)
Tekst: Lucas 2: 29-32
Tekstgedeelte(n): Jesaja 49: 1-7
Jesaja 52: 7-10
Lucas 2: 21-35
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 26 december 1999
Behoort bij preek: Luc02v29

Eigenlijk zou het altijd Kerst moeten zijn. Vrede en vreugde, in de kerk, in Nederland, in de wereld. Maar er is hoop!

Een oude Israëliet heeft de redding van deze wereld gezien

  1. Hij wachtte niet tevergeefs
  2. Hij zag iets geweldigs
  3. Hij loofde zijn God

1. Het leven van Simeon is bijna voorbij. Je zou denken, dat het voorbijgaat zonder dat Gods woord wordt vervuld. Toch wacht hij nog steeds. En God doet wat Hij zei.
Wij weten, dat wij allemaal sterven moeten. Toch bevredigt dat niet. Je wordt toch niet geboren om dood te gaan? Waarom duurt het zolang, totdat Gods nieuwe wereld komt? Dat weet God alleen. Hij kent het verwoestende karakter van de zonde ook beter dan wij. Máár het komt goed!

2. Simeon ziet Gods redding voor ogen. Zijn lied is, hoe kort ook, een hoogtepunt. Israël wordt in zijn oude luister hersteld, maar nu krijgen de andere volken daar ook deel aan.
Gods licht is heel sterk. Je kunt het niet opsluiten binnen één volk (of binnen de kerk).
Simeon zag alleen Jezus. Maar dat was genoeg. Het is ook van alles beslissende betekenis dat Gods Zoon één van ons werd.

3. God gaf niet alleen zijn Zoon. Hij zorgde ook voor de instrumenten, die nodig waren om tot geloof in zijn Zoon te brengen. Eén van die instrumenten was Simeon. Zijn lied leert ons ook hoe royaal God is, voor ons en voor vele anderen.


Voor de kinderen

Wie hebben het kindje Jezus allemaal gezien?
Zoek op in Lucas 2: vers 15-16, vers 25-28, vers 36-38.

De oude Simeon was precies op het juiste moment in de tempel.
Hoe kwam dat? Lees Lucas 2: 27.

Andere mensen zagen in dat kindje niets bijzonders.
Simeon zag direct, dat dit kindje de Verlosser was.
Hoe kwam dat? Lees de laatste woorden van Lucas 2: 25.

Simeon maakte een mooi lied.
Wie hebben kort daarvóór ook een mooi lied gemaakt?
De berijmingen daarvan staan ook in het kerkboekje.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar