Inleiding op de prekenserie Om de zuivere liefde

Thema: Om de zuivere liefde
Tekstgedeelte(n): Liefde en seksualiteit 1: 1 Korintiërs 13; Genesis 3: 21
Liefde en seksualiteit 2: 2 Samuël 13: 1-19; Hooglied 2: 7
Liefde en seksualiteit 3: Spreuken 6: 20-35; Spreuken 7
Door: Ds. J.W. van der Jagt (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Dalfsen)
Gehouden te: Dalfsen op 6, 13 en 20 oktober 1996
Opmerking RJCV: De prekenserie over liefde en seksualiteit is als trilogie bedoeld. Elke preek belicht een ander aspect van liefde en seksualiteit:
Liefde en seksualiteit 1: De kleren van de verlossing,
Liefde en seksualiteit 2: Zuivere liefde heeft haar eigen tijd,
Liefde en seksualiteit 3: Bewaard voor de vreemde vrouw.

Beste internetganger,

Hierbij krijgt U een drietal preken over liefde en seksualiteit.

Toen deze in oktober 1996 gehouden zijn, werd er met veel aandacht door jong en oud geluisterd. Het bleek, ook in de reacties achteraf, dat deze preken in een grote behoefte voorzagen. Dat is ook geen wonder als je ziet wat er op het gebied van liefde en seksualiteit de laatste jaren allemaal op ons afkomt.

Uit de gemeente kwam van verschillende kanten de vraag of deze preken niet konden worden uitgegeven. De kerkenraad heeft daartoe graag besloten.

Uiteraard kon in deze drie preken niet alles aandacht krijgen. Een aantal zaken werd niet uitgewerkt of bleef zelfs ongenoemd. Maar tegenover de mentaliteit van de ongelovige wereld willen deze drie preken opkomen voor zuivere liefde. Dat hebben we gekozen als de verbindende titel voor deze uitgave.

We hopen dat deze uitgave jong en oud meehelpt om op een christelijke wijze over liefde te spreken en haar zuiver te beleven.

J.W. van der Jagt
December 1996

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar