Inleiding op de prekenserie De kinderdoop

Thema: De kinderdoop
Tekstgedeelte(n):

De kinderdoop - 1: Genesis 12: 1-9; Matteüs 28: 16-20
De kinderdoop - 2: Genesis 17: 1-14; Romeinen 2: 25-29
De kinderdoop - 3: Handelingen 16: 19-34
De kinderdoop - 4: Titus 3: 1-15

Door: Ds. H.W. van Egmond (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Ten Boer)
Gehouden te: 2000-2001
Opmerking HWvE:

Het is het mooiste wanneer de serie De kinderdoop als een geheel gebruikt / gelezen wordt. Maar daar dwingen de afzonderlijke preken zich niet toe. Thematisch wel:

De kinderdoop - 1 gaat over de instelling van de doop.
De kinderdoop - 2 laat de plaats van God zien als de God van het verbond: met ons en onze kinderen.
De kinderdoop - 3 wil vanuit het Nieuwe Testament zelf laten zien dat de lijn van het Oude Testament doorloopt.
De kinderdoop - 4 zegt ten slotte iets over de doop als bad der wedergeboorte.

Kortom, de delen van deze serie kunnen afzonderlijk worden gelezen. Wanneer de serie als geheel gepreekt gaat worden, dan is de volgorde wellicht van belang.

Beste internetter,

We willen bij de preken over de kinderdoop opmerken dat we deze preken zijn begonnen, omdat mij al meer duidelijk werd dat er onder ouderen en jongeren veel vragen over de kinderdoop leven.
Bijvoorbeeld: wanneer is je doop echt? Kan het wel dat je als kind gedoopt wordt, want dan ben je er wel bij, maar je weet er niets van. Dan is het een: bij u, over u en zonder u. Zo komt de vraag op: heeft de doop van direct na mijn geboorte wel kracht?
Ook bij ouderen hoor je die vragen wel. Is het nu niet nodig dat er aan die ene doop in mijn jonge jaren niet iets bijkomt? Want ik weet er uiteraard niets meer van af. En wat geeft het mij dan voor houvast in de worsteling tegen de zonde?
We hopen zelf in deze preken te hebben duidelijk gemaakt dat de waarde van de doop niet direct zit in de vraag of jezelf het feit wel herinnert, of kan herinneren, maar dat de waarde van de doop zit in de zekerheid dat God jou op dat moment ervan verzekert: 'Ik ben jouw God. Ik beloof ook aan jou dat Ik mijn beloften zal houden'. Tegelijk vraagt de HERE: luister naar mijn Woord en leef daarbij. Je mag dan steeds weer op de verzegelde beloften van het verbond een beroep doen, zodat de Here God je wilt helpen en bemoedigen.

Daarom hoop ik dat duidelijk gemaakt wordt dat de betekenis van de doop niet afhangt van de beleving van mensen, maar van het spreken van God.

Ds. H.W. van Egmond
Januari 2002

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar