Bijbelleesrooster bij de prekenserie Jeremia

Thema: Jeremia
Tekstgedeelte(n): Deel 1: Jeremia 1
Deel 2: Jeremia 2: 1-13
Deel 3: Jeremia 20: 7-18; Zondag 10 Heidelbergse Catechismus
Deel 4: Jeremia 33: 1-18; Zondag 11 Heidelbergse Catechismus
Deel 5: Hebreeën 8; Jeremia 31: 31-34
Deel 6: Jeremia 48: 1-10, Jeremia 48: 25-31, Jeremia 48: 40-47; Zondag 12 Heidelbergse Catechismus
Door: Ds. J. Haveman (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Hattem-Noord)
Gehouden te: Roodeschool, 11 augustus - 15 september 2002
Opmerking RJCV:

De prekenserie Jeremia bestaat uit:
Deel 1: Jer01 - Taak en roeping van een profeet
Deel 2: Jer02v13 - Blijf bij de Levensbron!
Deel 3: Zondag 10-2 - Gods voorzienigheid, zelfs in Jeremia's ups and downs
Deel 4: Zondag 11 - Verlost! (Voorbereiding viering Heilig Avondmaal)
Deel 5: Jer31v31-2 - Een avondmaalsmeditatie (Avondmaalsoverdenking)
Deel 6: Zondag 12-2 - Profetendienst!

Alle delen uit deze serie zijn ook zelfstandig te lezen.
Deel 4 kan gebruikt worden als voorbereiding op de avondmaalsviering (te lezen een week voorafgaand aan de avondmaalsviering).
Deel 5 is bedoeld als overdenking te lezen voorafgaand aan of volgend op de avondmaalsviering.

Extra: Inleiding op en historisch overzicht bij de prekenserie Jeremia.

Week 1

Zondag

Jeremia 2: 1-13

Maandag

Jeremia 2: 14-25

Dinsdag

Jeremia 2: 26-37

Woensdag

Jeremia 3: 1-5

Donderdag

Jeremia 3: 6-25

Vrijdag

Jeremia 4: 1-10

Zaterdag

Jeremia 4: 11-22

Zondag

Jeremia 4: 23-31

Week 2

Zondag

Jeremia 10: 1-16

Maandag

Jeremia 12: 1-13

Dinsdag

Jeremia 13: 15-27

Woensdag

Jeremia 14: 17-22

Donderdag

Jeremia 15: 10-21

Vrijdag

Jeremia 17: 14-18

Zaterdag

Jeremia 18: 18-23

Zondag

Jeremia 20: 7-18

Week 3

Zondag

Jeremia 23: 1-18

Maandag

Jeremia 24

Dinsdag

Jeremia 29: 8-15

Woensdag

Jeremia 30: 1-11

Donderdag

Jeremia 30: 12-24

Vrijdag

Jeremia 31: 1-22

Zaterdag

Jeremia 31: 23-40

Zondag

Jeremia 33: 14-26

Week 4

Zondag

Jeremia 32: 1-15 en Jeremia 32: 42-44

Maandag

Jeremia 7: 1-15

Dinsdag

Jeremia 13: 1-11

Woensdag

Jeremia 17: 19-27

Donderdag

Jeremia 18: 1-12

Vrijdag

Jeremia 26: 1-19

Zaterdag

Jeremia 35

Zondag

Jeremia 36: 1-8 en Jeremia 36: 21-26

  1. welk (voor-)beeld de profeet gebruikt
  2. wie hij aanspreekt
  3. wat het onderwerp is
  4. wat u er voor uw eigen zelfbeproeving van kunt leren

Week 5

Zondag

Jeremia 38: 1-13

Maandag

Jeremia 39

Dinsdag

Jeremia 42: 7 - 43: 7

Woensdag

Jeremia 46: 13-28

Donderdag

Jeremia 47

Vrijdag

Jeremia 48: 1-25

Zaterdag

Jeremia 49: 1-11

Zondag

Jeremia 50: 1-13

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar