Inleiding op de prekenserie Jakob

Thema: Gods weg met Jakob, Gods weg met ons
Tekstgedeelte(n): Jakob - 1: Romeinen 9: 1-13; Genesis 25: 19-26
Jakob - 2: Hebreeën 12: 14-17; Genesis 25: 19-34
Jakob - 3: Genesis 27 - 28: 9
Jakob - 4: Johannes 1: 44-52; Genesis 28: 10-22
Jakob - 5: Genesis 29 - 30: 2
Jakob - 6: Genesis 31
Jakob - 7: Genesis 32
Jakob - 8: Genesis 35
Door: Ds. J. Ophoff (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Zwijndrecht)
Gehouden te: Zwijndrecht in de periode 24 augustus 2003 - 1 februari 2004
Opmerking RJCV: In deze prekenserie volgen we de ontwikkeling in Jakobs leven. Hoewel enkele delen van deze serie ook zelfstandig gelezen zouden kunnen worden, ontstaat er meer inzicht indien de delen in serie worden gelezen.
Jakob - 1: Gods verrassende keuze is genade,
Jakob - 2: Esau blijft verantwoordelijk voor zijn daden,
Jakob - 3: In het gevecht om Gods zegen zijn er alleen verliezers,
Jakob - 4: Gods liefde is onvoorwaardelijk,
Jakob - 5: In Labans huis zet God Jakob vast: bekering is nodig,
Jakob - 6: De God van Betel bevrijdt Jakob uit de greep van Laban,
Jakob - 7: God brengt Jakob in de crisis van zijn leven: alleen uit genade verzoening,
Jakob - 8: Vernieuwing is een must: uit genade.

Beste voorbijganger,

De geschiedenis van Jakob beslaat in het bijbelboek Genesis heel wat hoofdstukken. God gaat met Jakob een lange weg om hem te brengen waar God hem wil hebben. Jakob maakt een hele ontwikkeling door. Ik denk dat God zo met ons allemaal een weg gaat. Ik heb dat in mijn eigen leven ook ervaren. Daarom ben ik in deze serie preken intens met Jakob en met God bezig geweest. Ik hoop dat jij je ook door God laat aanspreken. God is in ons leven meer dan een voorbijganger! Zijn liefde en genade mag je niet missen.

Hartelijke groeten,

Jan Ophoff
Zwijndrecht, 3 juli 2004

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar