Samenvatting en Leesrooster bij: De Here is geen werkgever, maar een echtgenoot

Thema: De Here is geen werkgever, maar een echtgenoot
Tekst: Hosea 2: 15
Tekstgedeelte(n): Hosea 1: 2-3
Hosea 2: 13-22
Door: Ds. J.W. Boerma (dovenpredikant gereformeerde kerk vrijgem. Zwolle-Zuid)
Gehouden te: Zwolle-Zuid op 30 juli 2000
Behoort bij preek: Hos02v15

1/3 deel van de huwelijken in Nederland gaat niet goed. Die mensen gaan scheiden. Andere mensen blijven bij elkaar, maar zijn niet helemaal gelukkig. Verkeringen gaan uit. Er is veel liefdesverdriet. Mensen kunnen niet goed elkaar liefhebben.

De Here wil dat wij Hem liefhebben, maar dat is moeilijk voor ons.

De Here is geen werkgever, maar een echtgenoot

  1. Zo voelen wij dat niet
  2. Zo wil de Here dat wel
  3. Zo wordt het ook

1. Dit is de tweede preek over Hosea. De profeet trouwde met een hoer (Gomer). Hun huwelijk lijkt op de verhouding tussen de Here en het volk: het volk loopt steeds weg naar andere goden.
De verhouding tussen de Here en het volk is niet goed. Het volk lijkt op een hoer: zij doet veel voor de Here, maar wil iets terughebben. Zij geeft omdat de Here geeft. Dat is een verhouding als met een werkgever. Maar de Here wil liefde: de verhouding van een echtgenoot. Liefde is moeilijk voor mensen. Daarom denken wij vaak: "ik geef, omdat jij geeft." Ik doe wat omdat de ander iets doet.
Zo gaan wij ook vaak met de Here om. Maar de Here wil dat wij Hem liefhebben.

2. Een jongen is verliefd op een meisje. Hij wil graag: het meisje wordt verliefd op hem. Hij wil graag bij haar zijn en samen leuke dingen doen. Misschien wordt zij dan ook verliefd.
Hosea is getrouwd met Gomer. Hij probeert haar verliefd te maken op hem. Dan gaat ze niet meer naar andere mannen. Dan heeft hij een goed en fijn huwelijk.
Hosea lijkt op de Here. Hij probeert het volk weer verliefd te maken op Hem.
Hoe kan dat? Dat staat in vers 18 en 19. De Here straft alle zonde, de Here is rechtvaardig. De Here heeft medelijden en vergeeft, de Here is goedertieren.
De Here straft de Here Jezus voor alle zonden. Alle zonden zijn weg. Nu kan de Here weer verliefd worden op ons.

3. Als je een tatoeage hebt, dan kun je die niet afwassen. Een liefdesrelatie lijkt op een tatoeage. Je kunt je herinnering niet afwassen.
Wij doen zonde, mensen lopen weg van de Here. Kan de Here dat wel vergeten?
Ja, dat kan: alle herinnering aan vroeger doet de Here weg (vers 16). Het wordt weer als vroeger (vers 13).
Bij mensen kan dat niet. Bij God wel. Dat kan omdat Hij de zonde helemaal wegdoet.
Hij geeft een nieuwe aarde. Daar hebben wij geen last meer van dieren of oorlog (vers 17). Maar het belangrijkste is: wij zijn bij de Here. Dat is als bij verliefden: zij willen maar één ding: bij elkaar zijn.

Vraag: Waar lijkt de Here bij u meer op: op een werkgever of op een echtgenoot?


Leesrooster bij Hosea 2: 15

ZondagHosea 2: 13-22
Lees de samenvatting en geef antwoord op de vraag.

MaandagMatteüs 9: 10-13
De Farizeeën doen alsof de Here een werkgever is. Mensen moeten hun best doen om de geboden te volgen, dan hoor je bij God. Daarom begrijpen ze niet, dat de Here Jezus bij zondaars eet. Farizeeën denken: goed doen en de wet volgen is het belangrijkste. De Here laat zien: liefde tot God en bekering is het belangrijkste. Daarna gaan mensen goed doen en de wet volgen. De Here is geen werkgever, maar een echtgenoot.

DinsdagEfeziërs 2: 11-13
De mensen in Efeze waren geen Joden. Zij leefden zonder God. Zij waren niet besneden (vroeger het teken dat je bij de Here hoort). Nu zijn ze christen geworden. Ze hoeven niet besneden te worden, want ze zijn gedoopt. Vroeger waren ze ver af (13), nu zijn ze dichtbij gekomen. Hoe? Door het bloed van de Here Jezus (= door de dood van de Here Jezus). Het lijden en de dood van de Here Jezus maakt contact met God mogelijk.

WoensdagNumeri 12: 6-7
De Here is geen werkgever, maar een echtgenoot. De Here wil goed contact met ons. In het Oude Testament gebeurde dat soms. Abraham was een vriend van God. De Here had hem lief en Abraham had God lief. Over Mozes lezen wij dat ook. Mozes kon gewoon met de Here praten. Zij gingen als vrienden met elkaar om. Zo wil de Here dat. En dat gaat later met ons ook gebeuren.

DonderdagPsalm 25: 12-15
David ging op een goede manier met de Here om. Hij hield van de Here en daarom probeerde Hij goed te leven. In vers 14 staat; vertrouwelijke omgang: mensen die elkaar vertrouwen. Zoals vrienden, zoals mensen in een goed huwelijk.

VrijdagZondag 4 H.C., vraag en antwoord 11
De Here is rechtvaardig en barmhartig. De Here straft de zonde en tegelijk vergeeft Hij graag. Dat kan tegelijk bij de Here, omdat Hij de Here Jezus strafte voor onze zonden. Hij straft, Hij is eerlijk en rechtvaardig. En tegelijk is Hij barmhartig: Hij vergeeft onze zonden. Dat zegt Hosea al in vers 18 en 19 van hoofdstuk 2.

ZaterdagJohannes 19: 4, 12, 16
De Here Jezus is onschuldig. Pilatus zegt het en probeert Jezus los te laten. Pilatus heeft gelijk: Jezus heeft nog nooit iets verkeerd gedaan. Hij was volmaakt, Hij had een volmaakte relatie met de God. Hij had geen slecht verleden. Toch veroordeelt Pilatus de Here Jezus. Jezus krijgt de doodstraf. De Here Jezus ruilt met ons: Hij was onschuldig: dat krijgen wij. Wij verdienen de doodstraf: dat krijgt de Here Jezus. Zo kijkt God naar ons: onze zonde uit het verleden is helemaal weg.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar