Samenvatting bij: Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen

Thema: Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen
Tekst: Hosea 1: 2-9
Tekstgedeelte(n): Hosea 1
Door: Ds. J.W. Boerma (dovenpredikant gereformeerde kerk vrijgem. Zwolle-Zuid)
Gehouden te: Zwolle-Zuid op 30 juli 2000
Behoort bij preek: Hos01v02


Een gelovige trouwt met een prostitué. Dat is vreemd. Iedereen praat daar over. Dat is nu zo, en dat is in de tijd van Hosea zo. Kijk ook naar Gomer: Hosea redt haar uit de prostitutie.

Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen

  1. Gods geduld
  2. Gods woede
  3. Gods vergeving

1. Deze geschiedenis gaat over Israël. Alle koningen hebben beelden. Zij dienen God op een verkeerde manier. De Here waarschuwt:

2. De verhouding tussen de Here en het volk is slecht. Dat lijkt op het slechte huwelijk van Hosea en Gomer. De Here vindt dat vreselijk. Hij wil een fijne en goede verhouding.

De Here wil geen slecht huwelijk. Hij wil een goed 'huwelijk' met ons of geen huwelijk.

3. Gomer krijgt een derde kind: Lo-Ammi. Dat betekent: "niet mijn volk". De Here zegt: straks zijn jullie mijn volk niet meer.

Nog een keer waarschuwt de Here. Vaak stuurde de Here profeten. Nu doet Hij iets bijzonders: het huwelijk tussen een profeet en een hoer. Een moeilijk leven voor Hosea. Hij moest Gomer liefhebben. Hij moest haar steeds weer vergeven. Hij moest proberen een goed huwelijk te krijgen.

Zo lijkt Hosea op de Here. Hij probeert een goede verhouding met ons te krijgen. Hij doet heel veel voor ons. Hij gaf zelfs zijn Zoon.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar