Inleiding op de prekenserie Het Hooglied: een lied dat ons de liefde leert

Thema: Het Hooglied: een lied dat ons de liefde leert
Tekstgedeelte(n): Het Hooglied - 1: Hooglied 1: 1 - 2: 7
Het Hooglied - 2: Hooglied 2: 8 - 6: 3
Het Hooglied - 3: Hooglied 6: 4 - 8: 14
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 6 februari, 5 en 26 maart 2000
Opmerking RJCV: De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Het Hooglied - 1: De liefde is schitterend, want je geniet van elkaar,
Het Hooglied - 2: De liefde is schitterend, want je bent veilig bij elkaar,
Het Hooglied - 3: De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste.

Beste internetter,

als predikant ervaar ik, dat veel gelovigen verlegen zijn met de liefde, ook al zijn ze zich dat niet altijd bewust.
Veel problemen rond liefde en seksualiteit komen ook onder christenen voor: een gebroken huwelijk, verkeringen die uitgaan terwijl je wel met elkaar naar bed bent geweest, eenzaamheid omdat je geen relatie hebt, eenzaamheid hoewel je een relatie hebt, liefde voor iemand van je eigen sekse.
Het is geen wonder, dat deze problemen ook onder christenen voorkomen. Als het regent in de wereld, druppelt het in de kerk.
Onder de kinderen van God bestaat wat de liefde aangaat veel onzekerheid. Kun je nog wel zeggen, dat een jongen en een meisje vóór het huwelijk niet met elkaar naar bed mogen gaan? Kun je nog wel zeggen, dat een man en een vrouw niet mogen scheiden? Kun je nog volhouden, dat twee homofielen niet samen mogen leven? Hoe ga je binnen het huwelijk met elkaar om? Wat is daar goed en wat niet? Wat vraagt God in deze tijd? Hoe mag je en hoe moet je liefhebben?
Deze onzekerheid komt volgens mij onder andere hierdoor, dat in christelijke kring te weinig en te weinig open over liefde en seksualiteit gesproken wordt. In gereformeerde kerken wordt ongeveer één keer in de anderhalf jaar over Zondag 41 Heidelbergse Catechismus gepreekt. Het is dan meestal heel stil in de kerk. Dat is tekenend. Het bewijst, dat liefde en seksualiteit nog steeds een beladen onderwerp is. Maar als iets niet bespreekbaar is, is er ook niet de ruimte om elkaar al pratende verder te helpen. Veel christenen strijden dan ook een eenzame strijd. Maar als je alleen moet vechten, is de kans op verliezen heel groot.

Met mijn preken over het Hooglied wil ik graag hulp bieden. Volgens mij is het Hooglied daar ook erg geschikt voor. Het Hooglied laat de liefde vooral als iets heel moois zien. Dat hebben wij nodig. Als je de liefde ervaart als een last, dan red je het niet. Als jij denkt, dat jij op eigen kracht de liefde zuiver moet beleven, kom je bedrogen uit.

Uit de bijbel blijkt, dat je alleen voor God kunt leven als je je kracht zoekt in het evangelie van genade (vergelijk Romeinen 12: 1-2). Als dat van iets geldt, dan van de liefde. In het Hooglied blijkt, hoe groot Gods genade is. Ook al gaat er in deze wereld veel fout en veel kapot, toch bestaat er op deze aarde echte liefde.
Mijn doel is niet om alle vragen die rond dit onderwerp bestaan van een antwoord te voorzien. Dat kan ik niet en ik zou het Hooglied ook overvragen. Mijn doel is wel om te laten zien, wat echte liefde is. Het Hooglied laat dat zien en ik wil dat lied graag laten spreken. Als we goed luisteren naar de taal van dit lied, komen we al een heel eind verder. Daar ben ik van overtuigd.
Het mooiste is natuurlijk, als alle drie preken gelezen worden. Maar ze kunnen ook afzonderlijk worden gelezen.

God zegene ons door dat Israëlitische liefdeslied, dat Hij heeft laten opnemen in zijn Woord dat altijd blijft.

T.S. Huttenga
Juli 2000

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar