Samenvatting bij: De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste

Thema: De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste
Tekst: Hooglied 8: 6
Tekstgedeelte(n): Hooglied 6: 4 - 8: 14
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 26 maart 2000
Behoort bij preek: Hoo08v06

De liefde doet wat zij wil. Dat is niet altijd wat jij wilde. Soms laat ze je ook opeens in de steek. En toch:

De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste

De liefde wordt de ander de baas. Wat zijn nou twee vrouwenogen en toch... (vergelijk Hooglied 4: 9; 6: 4-5). Wat is nou een man? En toch.. (vergelijk 8: 8-10).
Liefde is iets van God (Genesis 2: 18-20). Dank Hem daarvoor. In de trouwdienst. In heel je huwelijk. Bij een huwelijksjubileum. Dank ook voor liefde bij anderen. Het is Gods werk.

Wij maken geen liefde. Probeer dat dus ook niet (Hooglied 2: 7; 3: 5; 8: 4). Het wordt wél geprobeerd. Soms laat een vrouw zich daarvoor gebruiken. Of mannen wíllen haar daarvoor gebruiken (vergelijk 6: 13). Ga met je zonde naar Jezus toe (Hebreeën 4: 14-16).

Liefde is sterk, maar God is nog sterker. Daarom moet je voor de liefde niet bang zijn. De liefde is geen afgod, die je tot zijn willoos slachtoffer maakt. De Schepper van de liefde zorgt voor gezonde tegenkracht.

Opmerking
Als je open met God spreekt over liefde, komt de liefde úit de taboesfeer en neemt de verleiding af in kracht.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar