Samenvatting en Voor de kinderen bij: De liefde is schitterend, want je bent veilig bij elkaar

Thema: De liefde is schitterend, want je bent veilig bij elkaar
Tekst: Hooglied 6: 3
Tekstgedeelte(n): Hooglied 2: 8 - 6: 3
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 5 maart 2000
Behoort bij preek: Hoo06v03

Wanneer ben je iemand? Als er een ander is, die van je houdt.

De liefde is schitterend, want je bent veilig bij elkaar

Liefde is een geschenk van de Schepper.
In Hooglied 4 bewondert hij haar en in 5: 10-16 bewondert zij hem. Het is alsof zij voor elkaar een kunstwerk zijn.
De mens ís ook een kunstwerk (vergelijk Genesis 1: 26; 2: 7).
Adam leert ons het geheim van die bewondering. Zie Genesis 2: 23.
Als je je bij elkaar thuisvoelt, heb je oog voor elkaar.

Liefde krijg je opnieuw van de Verlosser.
Mensen die elkaar liefhebben trekken elkaar aan, maar stoten elkaar soms ook af. Dat kan fout gaan (vergelijk Hooglied 2: 14; 3: 1-3; 5: 2-7). Toch komt het weer goed (vergelijk 3: 4-5; 6: 2-3).
Door Christus wordt de liefde gered. Door Hem ben je veilig bij God én veilig bij elkaar.

Liefde wordt bewerkt door de Geest.
Echte liefde is ook nu mogelijk (vergelijk 6: 2-3). Dus moeten wij stáán voor de liefde. Waarom gaan veel jongeren samenwonen? Waarom trouwen ze niet direct? Vaak omdat ze dan hun vrijheid kwijt zijn. Maar ook al zou je een offer(tje) moeten brengen: de liefde is dat waard. Liefde is veel belangrijker dan carrière (maatschappelijk of zélfs kerkelijk) (vergelijk 1 Korintiërs 13: 13).
Laten getrouwden èn ongetrouwden ook denken aan elkáár.


Voor de kinderen

Vandaag gaat de preek over Hooglied.
Hooglied gaat over de liefde.

Liefde tussen 1 jongen en 1 meisje.
De jongen zegt tegen het meisje:

'jij bent net een tuin met een heg erom heen
en een hek ervoor.'

Dat meisje is alleen voor hem!
(Dit staat in Hooglied 4 vers 12).

Zo moet het ook:
1 jongen en 1 meisje,
1 man en 1 vrouw.

Toch lees jij dat in de bijbel ook wel eens anders.
Ken jij mannen in de bijbel, die 2 vrouwen hadden?
Zie Genesis 29 vers 16 tot 30.
Zie 1 Samuël 1 vers 1 tot 8.
Ging dat goed, die ene man met zijn twee vrouwen?
Toen de Here Jezus op aarde kwam, was het gelukkig beter.
Toen was in Israël 1 man getrouwd met 1 vrouw.

Vandaag zijn er mensen die getrouwd zijn
én mensen die alleen zijn.

Bid voor hen allemaal.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar