Preekbegeleider bij: Seks, liefde en trouw

Thema:

Seks, liefde en trouw

Tekst: Hooglied 6: 3
Tekstgedeelte(n):

Genesis 2: 18-25
Hooglied 4: 1 - 5: 1
Hooglied 6: 3

Door: Ds. J.W. Roosenbrand (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Groningen-Oost)
Gehouden te: Groningen-Oost op 3 februari 2002; Driesum CA op 3 februari 2002
Behoort bij preek: Hoo06v03-2
Reacties: j.w.roosenbrand@filternet.nl

Ik ben van mijn liefste
En mijn liefste is van mij (Hooglied 6: 3)

De liefde heeft mij aangeraakt
mij in haar vurige greep gevangen
en heftig groeit in mij 't verlangen
om straks in volle éénheid op te gaan (Lies Boven-Boonstra)

Mijn geliefde is van mij, en ik ben van mijn geliefde.
Ken je deze wederzijdse liefde tussen Christus en jezelf? Is de liefde van God in je hart uitgestort en wil je onvoorwaardelijk Hem volgen?
Hij is je Schepper, die mensen als man en vrouw maakte. Adam is verrukt over de vrouw die op hem is aangelegd en bij hem past, zijn maatje. De naaktheid zonder schaamte in het paradijs staat voor onbevangenheid en doorzichtigheid voor elkaar. Het is een uitnodiging tot intimiteit vanuit veiligheid.
Door onze breuk met God worden ook seksuele verhoudingen verstoord. Mensen willen elkaar overheersen en gebruiken. Toch is er nog veel moois, het boekje Hooglied is er helemaal aan gewijd. In Hooglied 4: 1 - 5: 1 komt een stel aan het woord dat opgetogen is over elkaar en elkaars lichaam en elkaars maagdelijkheid en trouw.
God is getuige van elke huwelijkssluiting. Zijn aanwezigheid op het stadhuis en in de kerk maakt het huwelijk tot iets officieels waar Hij ons beslist aan houdt. God voegt mensen samen, door zijn leiding in het leven, maar vooral door man en vrouw ook officieel aan elkaar te verbinden via een 'autoriteit'.
In die veilige geborgenheid van een verbond hoort de seksuele gemeenschap thuis. Dat is save seks.

  1. Schepping van man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, Genesis 1: 27-28, 1 Timoteüs 4: 1-5
  2. Lofzang op de liefde, Hooglied 2: 16; Hooglied 4: 10-15; Hooglied 6: 3; Hooglied 8: 6-7
  3. Het huwelijk, Genesis 2: 20-25; Maleachi 2: 10-16; Matteüs 19: 3-6; 1 Korintiërs 7: 1-9; Spreuken 5: 16-23; Johannes 4: 13-26
  4. God is een God van liefde en trouw, Spreuken 3: 3; Efeziërs 5: 29-33
  5. Geestelijke strijd en de vrucht van de Geest: liefde, trouw, zelfbeheersing, Galaten 5: 16-22
  6. Het huwelijk is niet alles, 1 Korintiërs 7: 29-31

'n Aanrader om te lezen
Velema-Drenth, Gerry (1998). Save seks: Een boekje open over seks. 2e druk. Kampen.

Aanraders om te bezoeken
www.truelovewaits.com
www.wahreliebewartet.de

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar