Samenvatting en Voor de kinderen bij: De liefde is schitterend, want je geniet van elkaar

Thema: De liefde is schitterend, want je geniet van elkaar
Tekst: Hooglied 2: 2-3
Tekstgedeelte(n): Hooglied 1: 1- 2: 7
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 6 februari 2000
Behoort bij preek: Hoo02v02

Vroeger werd Hooglied vaak overgeslagen. Tegenwoordig vindt men het wel eens overdreven. Is de liefde die daar getekend wordt, niet te naïef?

De liefde is schitterend, want je geniet van elkaar

Er klinken in de bijbel in verband met de liefde veel waarschuwingen: zie Spreuken 5: 15 v.v.; 11: 22; 31: 30.
Maar in het Hooglied lijken we wel in het paradijs.
De jongen en het meisje in dit boek hebben elkaar goed bekeken en bewonderen elkaar. Ze hebben aandacht voor elkaar.
Die aandacht is er vandaag niet altijd. Dat komt door de zonde (vergelijk Genesis 3: 12). Daardoor drijft het eigenbelang van man en vrouw een wig tussen hen beiden. Dan wordt die ander zelfs een bedreiging en heb je geen oog meer voor elkaar. Belangrijk is dan alleen nog maar, dat je de ander wilt hébben (vergelijk Genesis 3: 16). Maar in het Hooglied komt zowel hij als zij volledig tot haar of tot zijn recht.

Het Hooglied kan best van Salomo zijn. In die tijd beleefde Israël een tijd van hoogconjunctuur en waren er veel buitenlandse contacten (vergelijk Hooglied 1: 5, 9, 10, 13; 3: 7 v.v.; 4: 13-14; 5: 10, 14-15; 6: 4, 8; 7: 4; 8: 11 v.v.).
Wel heeft Salomo zich dan vereenzelvigd met een ander (8: 11 v.v.).

God zet dit prachtige lied voor ons neer. Wie durft daar iets tegenin te brengen?


Voor de kinderen

De preek gaat over Hooglied.
Best mogelijk, dat jij dat bijbelboek niet kent.

Het gaat over een jongen en een meisje,
die heel veel van elkaar houden.
Ze zijn op elkaar!
Ze zeggen heel veel lieve dingen tegen elkaar.
Dat is mooi.

Ook vandaag zijn er vaders en moeders,
jongens en meisje,
die veel van elkaar houden.
Maar het is ook wel eens anders.
Dat weet jij ook wel.
Er is ook wel eens een vader of moeder alleen.
Misschien wel die van jou.
Bid maar veel voor ze!

Maar het kan met de liefde ook heel goed gaan.
Wij moeten God vragen
of Hij ervoor zorgen wil,
dat de liefde goed blijft.

Ken je het verhaal van Isaak en Rebekka?
De knecht van Abraham haalde Rebekka op
uit een ver land.
Isaak kende haar helemaal niet.
En toch kreeg hij haar lief (lees Genesis 24 vers 61 tot 67).

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar