Inleiding op de prekenserie Hizkia

Thema: Hizkia
Tekstgedeelte(n): Hizkia - 1: 2 Koningen 18: 1-8; Openbaring 22: 12-16; Matteüs 19: 27-30
Hizkia - 2: 2 Koningen 20: 1-11; Hebreeën 2: 14-18; Lucas 2: 8-12
Hizkia - 3: 2 Koningen 20: 12-21; Jesaja 31: 1-3; Matteüs 27: 45-54
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op 6 oktober 2002, 27 oktober 2002, 6 november 2002 (e.a.p.)
Opmerking RJCV: Deel 2 kan in de adventstijd gelezen worden.
Deel 3 kan zowel op Dankdag als daarbuiten gelezen worden.
De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Hizkia - 1: In alle tijden en in elke situatie steunt God wie van Hem houdt,
Hizkia - 2: God brengt echt alles in beweging voor dat ene kind van Hem,
Hizkia - 3: Zelfs van Hizkia leer je geen dankbaarheid.

Beste internetter,

In deze prekenserie vind je drie preken over Hizkia.
Hizkia was van 714-685 vóór Christus koning over een gedeelte van Israël, namelijk Juda, dat voornamelijk rond de stad Jeruzalem lag.
Hizkia intrigeert mij. Hij kiest radicaal voor God. God brengt alles in beweging voor hem. Toch stelt deze koning ten slotte een bevriende mogendheid boven zijn God.
Zo kunnen mensen zijn!
Op deze manier richt God onze aandacht op zijn Zoon Jezus.
Ik hoop, dat Hizkia jou op het spoor van Jezus zet.

Ds. T. S. Huttenga
Groningen, 3 januari 2003

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar