Samenvatting bij: Let goed op dat je niet opzettelijk zondigt, maar leef oprecht met de Here

Thema: Laten we er ontzettend goed op letten dat we niet opzettelijk zondigen, maar met een waarachtig hart leven
Tekst: Hebreeën 10: 26-27
Tekstgedeelte(n): Hebreeën 10: 16-39
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 18 januari 1998
Behoort bij preek: Heb10v26

Onze tekst kan je een beetje onrustig maken.
Als je weet dat God iets afkeurt of verbiedt en je het dan toch doet - bewust, uit vrije wil, dan is er geen vergeving.
TENZIJ..., tenzij we er daarna diep spijt, berouw over hebben en dat ook belijden.
Eigenlijk kan niemand God dieper kwetsen en boos maken, dan een christen, die opzettelijk zondigt. Lees Hebreeën 10: 26-31.

Laten we er ontzettend goed opletten dat we niet opzettelijk zondigen, maar met een waarachtig hart leven

Want

  1. God maakt onderscheid tussen onbewuste zonden en bewuste zonden
  2. Niets is zo erg als onze Here Jezus laten praten (bewust zondigen)

1. God maakt onderscheid tussen onbewuste zonden en bewuste zonden

Rechters geven moordenaars soms verschillende straffen. Dat heeft te maken met de vraag: Is er opzet in het spel of niet? Met voorbedachte rade of was het onopzettelijk?
Zeg nooit: alle zonden zijn even erg. Er is ook bij God groot verschil tussen opzettelijk of niet-opzettelijk zondigen.
Als je een vriend per ongeluk pijn doet, blijft de vriendschap goed. Maar bij opzet wordt de relatie verstoord.
Onopzettelijke zonden doen we allen, veel, dagelijks.
Zulke zonden brengen de relatie met God niet in gevaar.
Jezus, onze hogepriester (Hebreeën 5-10), staat met de vergeving daarvoor klaar (zo beloofde Hij bij onze doop).
Maar bewust zondigen is erger. Dan is vergeving niet vanzelfsprekend. Zie onze tekst. Zie daarom toe op uzelf en bij elkaar dat we een waarachtig hart hebben (vers 22). Wie opzettelijk zonden doet, is niet meer waarachtig, eerlijk en oprecht naar God als christen.

2. Niets is zo erg als onze Here Jezus laten praten (bewust zondigen)

Lees nogmaals vers 26ev.
Bewust zonden doen brengt ons in een levensgevaarlijke situatie. Dan valt de vanzelfsprekendheid van de vergeving weg. Dan past een diep berouw en bekering. Anders ga je verloren, zoals de tekst (en het vervolg) duidelijk zegt.
Zonder berouw en bekering geen vergeving. Zie de geschiedenis van Israël.
Ook bij ons is het verschil duidelijk; als iemand per ongeluk iets van ons kapot laat vallen, of het expres kapot gooit - dat is nogal een verschil.
In het laatste geval gaat de relatie kapot en moet er echt gepraat worden. Berouw en bekering herstelt dan de relatie.
Daar moet je dan tijd voor nemen (zoals David in Psalm 51).
Let op jezelf: wees waarachtig (vers 22). Wees bang voor opzettelijke zonden en als je ze toch doet, laat ze nooit lang voortbestaan. Laten we er allen op gericht zijn trouw, oprecht en eerlijk met de Here te leven.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar