Inleiding op Gered en vergeven als door vuur heen

Thema: Over de betekenis van Gods verbond met Noach voor onze tijd
Tekst: Genesis 9: 9-11
Tekstgedeelte(n): Genesis 8: 15-22
Genesis 9: 8-17
Door: Ds. Roelof Sietsma (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Grootegast)
Gehouden te: Aduard en Oldehove op 17 augustus 2003
Behoort bij preek: Gered en vergeven als door vuur heen

Beste internetter,

Een droogte meemaken is wel eens goed voor ons inlevingsvermogen. Droogte is een ramp, en er komen heel ernstige rampen voor op onze aarde. Toch mogen we ook bij droogte vertrouwen op Gods verbondsbeloften. Dit is een terecht vertrouwen dat het leven op aarde door zal gaan (Genesis 8: 21-22). Maar het leven op aarde zal niet altijd doorgaan, want de aarde zal vergaan door vuur. Het is goed daar ook bij stil te staan en hongersnood als gevolg van droogte en hitte en bosbranden en het gat in de zonlaag te zien als een kenmerk van de naderende wederkomst. Terwijl het christelijke Europa dat weet, zien wij vaak meer geloof en verootmoediging in het vaak hongerende Afrika, dan in het gezegende Europa. Laten we daarom denken aan Jezus' woord: 'vele eersten de laatsten en vele laatsten de eersten'!

Roelof Sietsma
Grootegast, 17 augustus 2003

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar