Inleiding op de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?

Thema: Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?
Tekstgedeelte(n): Deel 1: Efeziërs 1: 3-4; Efeziërs 1: 22-23; Efeziërs 2: 21-22; Efeziërs 6: 10-20
Deel 2: Efeziërs 1: 13-23; Efeziërs 6: 10-13
Deel 3: Johannes 8: 12; Johannes 8: 21-36; Efeziërs 6: 10-14a
Deel 4: Efeziërs 6: 10-12; Efeziërs 4: 15 - 5: 2; Efeziërs 6: 13-14
Deel 5: Romeinen 12; Efeziërs 6: 10-15
Deel 6: 2 Korintiërs 1: 3-11; 2 Korintiërs 9: 6-15; Efeziërs 6: 10-17
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen, september 2002 t/m maart 2003
Opmerking RJCV: De preken uit de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? zijn afzonderlijk van de andere delen te lezen. De serie bestaat uit:
Deel 1: Efe06v10 - Hoe doe je dat?
Deel 2: Efe06v12 - Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd
Deel 3: Efe06v14a - Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!
Deel 4: Efe06v14b - Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar
Deel 5: Efe06v15 - Wees als christen gericht op vrede
Deel 6: Efe06v17a - De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Mogelijk worden t.z.t. meer delen toegevoegd.
Extra: Begeleider bij De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!: een A4-tje om na de dienst de gemeenteleden mee te geven als hulpmiddel om de christelijke positieve visie op lijden verder eigen te maken, te verhelderen en te versterken.

Deze serie preken is geboren uit de ontdekking, dat veel gelovigen in Nederland niet goed weten wat de geestelijke strijd is. Gesprekken hierover bevestigen me voortdurend weer dat hier een grote blinde vlek bestaat.
We weten wel dat we moeten strijden tegen de zonden en de satan. Maar hoe doe je dat? Velen strijden dan ook wel, maar niet op de goede manier. Het gevolg is dat er veel teleurstelling is in die strijd en dat er moedeloosheid groeit of gegroeid is. Ach, het lukt toch niet, is de (onbewuste) verlammende overtuiging. Mede als gevolg daarvan worden zelfs hele gemeenten beheerst door de stille (maar vaak ook wel uitgesproken) gedachte, dat leven als nieuwe mensen niet echt mogelijk is.
Dit is verdrietig. Want het Nieuwe Testament verkondigt het nieuwe leven ons in feite op iedere bladzij. Maar met woorden die staan in 2 Korintiërs 5: 17 of Galaten 6: 15 weten velen niet zo goed raad. 'Tja, het staat er wel. Maar is het meer dan theorie?', zo vragen velen zich ten diepste af.
Ook woorden als Johannes 1: 17 en Romeinen 6: 14 zijn voor veel protestanten moeilijk.
Helaas is het daardoor vrij gangbaar dat christenen vandaag genoegen nemen met een te laag niveau van christelijk leven. Velen leven onder de maat, die in de Nieuw Testamentische tijd wel gangbaar was of in ieder geval als normaal christelijk gezien werd. Ja, men probeert vandaag (onbewust) veelal de radicale boodschap van Jezus en de apostelen op dit punt af te stompen of aan te passen aan 'onze ervaringen'. Ik heb daar zelf ook een tijd aan meegedaan. Maar ik heb ontdekt dat op deze manier (goedbedoeld) aan mensen, die aan zonden vast zitten, troost geboden wordt, die niet echt bijbels is. Men wijst dan hoofdzakelijk alleen op het vergevend offer van Jezus voor ons en berust in het verslaafd / gebonden blijven aan bepaalde zonden.
Dat het Nieuw Testament meer van en met ons wil, mag blijken uit het volgende:
Paulus geeft in 1 Korintiërs 10: 13 het niveau aan van het christenleven in trouw en gehoorzaamheid.
Nee, niet uit eigen kracht is het mogelijk. Laat daarom niemand die zo mag leven zich op de borst slaan. Het is door de kracht van Hem die in ons wil wonen met zijn Geest en grote kracht (vergelijk Efeziërs 1: 19-20). Vandaar dat de waarschuwing tegen hoogmoed ook steeds weer klinkt, die onder andere staat in 1 Korintiërs 10: 12. Maar het niveau van vers 13 is wel wat Paulus gewoon vraagt van de Korintiërs en van ons. Dat is het niveau waarop we gezet zijn en kunnen leven.
Johannes wijst dat niveau van christenleven ook aan. Hij spreekt erover in bijvoorbeeld 1 Johannes 5: 2-5. Het wordt ook beschreven en vereist in 1 Johannes 3: 6 en 1 Johannes 3: 9-10.
Hierbij is het van groot belang dat we het onderscheid kennen tussen zondigen (= leven in zonden; spelen met zonden; ze bewust doen, terwijl je weet dat het zonde is) en niet zondigen (= leven zonder bewust voor zonden te kiezen). Wie meer hierover wil weten verwijs ik naar de preek van mij over Hebreeën 10: 25-26 (ook op deze site).

Ten slotte: het is mijn gebed dat deze serie er aan mag bijdragen dat christenen de geestelijke strijd aangaan vanuit hun eenheid met Jezus. Dan alleen kun je overwinningen meemaken en ervaren. Christenen mogen en moeten leren zeggen: Jezus en ik zijn één. Ik leef niet meer op mezelf en heb ook niet in mijn eentje te strijden. Jezus woont echt in ons en stelt zichzelf en zijn kracht echt beschikbaar om trouw en gehoorzaam te zijn aan zijn Vader (zie Lucas 11: 13). Maar dit vraagt steeds om kiezen. Kiezen voor het geloof dat Jezus echt in je is en bij je is. Zijn kracht is dus beschikbaar om te doen wat Hij vraagt. Vanuit dat geloof van eenheid ga je beleven dat je een nieuw mens bent, een nieuwe identiteit hebt. Dan herken je ook voortdurend weer de oude mens in je, die steeds weer de baas wil zijn. Maar als gelovige kies je ervoor je niet door het vlees (de oude mens) te laten regeren, maar door de Geest (de nieuwe mens die aan ons en in ons gegeven is). Zie hierover Galaten 5: 16-25. Dan gaan we zeggen en beleven met Paulus: "ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft" (Filippenzen 4: 13).
Mijn gebed is verder dat veel christenen in Nederland mogen gaan ontdekken en ervaren hoe waar dit is. En dat zij de geestelijke strijd op de goede manier aanbinden met de satan en met hun oude mens. Daardoor zal de zoutkracht van de christenheid in Nederland gaan groeien: de vurige liefde voor de Here. Dat vuur zal mee aangeblazen worden als meer en meer ondervonden wordt, dat Hij echt krachtig in ons (midden) is en werkt! Als je dat beleeft, ga je naar al meer verlangen!
En als het vuur aanwakkert, het geloof verwachtingsvoller wordt - dat zal een zegen brengen over heel Nederland. Geve de Here dat.

Zo bid ik Gods zegen af over deze prekenserie.

ds Ton de Ruiter.
Enkhuizen, maart 2003

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar