Begeleider bij Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 6: De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!)

Thema: Neemt de helm van het heil aan / De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Tekst: Efeziërs 6: 17a
Tekstgedeelte(n): 2 Korintiërs 1: 3-11
2 Korintiërs 9: 6-15
Efeziërs 6: 10-17
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 30 maart 2003; Amsterdam-ZW op 10 augustus 2003
Behoort bij preek: Efe06v17a

Christelijke kijk/visie op lijden: A + B = C

  1. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde (Matteüs 28: 18 en is bij ons Matteüs 28: 20).
  2. Jezus houdt van ons en wil ons alles geven (Marcus 10: 45; Johannes 15: 13; Romeinen 8: 37-39).
  3. Wij zijn in handen van Jezus. Hij heeft ons zó lief dat Hij geen kwaad toelaat, tenzij Hij er winst in ziet! Voor ons en voor Vader, voor anderen, voor de voortgang van het Koninkrijk.

Hoe zit er genade / winst in allerlei lijden wat we als christenen meemaken?

Lijden bevestigt ons geloof - 1 Petrus 1: 6-7.

Een gelouterd geloof geeft ons de vreugde en zekerheid dat we echte christenen zijn.

Lijden bevestigt ons zoon / dochter van God zijn - Hebreeën 12: 5-11.

Ouders die hun kinderen maar laten gaan, terwijl het fout gaat, hebben niet lief.

Lijden oefent ons in geloof (maakt volwassen / ervaren in het geloof) - Jakobus 1: 2-4;

Romeinen 5: 1-5. Zie moeiten als trainingen (we zijn in opleiding).

Lijden leert ons zonden haten - Johannes 11: 33 (zonde is de oorzaak van alle ellende; vloek).

Luther heeft tijdens lijden liefde gekregen voor de wraakpsalmen. Ook David kreeg door lijden een hartgrondige afkeer van de zonde (die hij zag in zondaars).

Lijden brengt tot zelfonderzoek met God - Psalm 7: 2-6; Psalm 17. Psalm 139: 19; Psalm 139: 23-24

Lijden roept altijd de vraag op: heeft God reden mij te straffen? Dat dringt tot eerlijke zelfbeproeving en een eerlijke open relatie met de Here.

Lijden maakt helder wat onze prioriteiten in het leven zijn - Deuteronomium 6: 10-13.

Het brengt onze aandacht vaak weer van de wereld naar God. We worden gedwongen na te denken waar we voor leven (we ontdekken onze afgoden; en ook God!).

Lijden vereenzelvigt ons met Christus - Matteüs 16: 24-26; 2 Timoteüs 3: 12; Johannes 15: 20.

De gezindheid van Jezus groeit in ons als we ons oefenen in het gewillig lijden.

Lijden kan andere gelovigen bemoedigen - 1 Tessalonicenzen 1: 6-7; Filippenzen 1: 14.

Goed voorbeeld doet volgen. Lijden geeft kansen om voorbeelden voor elkaar te zijn in geloof. Ook is ons getuigen dan vaak indringender, overtuigender.

Lijden - gelovig gedragen, geeft kansen voor groei van het koninkrijk - Handelingen 16: 24-34;

Filippenzen 1: 12-13. Het nieuwe leven wordt zichtbaar. Dat brengt anderen tot nadenken en tot geloof. Het bloed van martelaren is het zaad van de kerk.

Lijden stelt ons in staat anderen te helpen - 2 Korintiërs 1: 3-11; Psalm 119: 71; Psalm 116.

Veel bemoedigende psalmen zijn in de nood geboren. Ook Jezus kan beter helpen vanuit ervaringen met lijden. Zie Hebreeën 4: 15, 16. Hij weet wat het is in deze wereld te leven.

Laten we 'de helm van het heil' opzetten en geloven - dat geeft een heel optimistische en positieve manier van kijken, denken en praten:

Gods genade is groot over ons en genoeg onder alle omstandigheden. Zijn hand schiet nooit te kort. 'Dieper dan het diepste diep reikt zijn hand onder ons' (Corrie ten Boom).
De Heer is mijn herder - ook in dalen van diepe duisternis (Psalm 23). We hebben elkaar wel nodig als geestelijke broers en zussen. WANT ALLEEN SÁMEN OVERWINNEN WE!

Laat ten slotte 2 Korintiërs 9: 8 tot u doordringen:

"God is bij machte ALLE genade in u OVERVLOEDIG te schenken, opdat gij, in ALLE opzichten te ALLEN tijde van ALLES genoegzaam voorzien, in ALLE goed werk OVERVLOEDIG mag zijn."

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar