Samenvatting en verwerkingsvragen bij: Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 3: Vergeef elkaar - vergeving in de gemeente)

Thema: De roeping om elkaar te vergeven. Vergeef elkaar: vergeving in de gemeente.
Tekst: Efeziërs 4: 32
Tekstgedeelte(n): Matteüs 18: 21-35
Door: Ds. J.M. Oldenhuis (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Brunsum)
Gehouden te: Sauwerd op 4 maart 2001
Zuidwolde op 23 september 2001
Opmerking JMO: Deel 3 in een serie van 4 over vergeving met als titel Ik geloof in de vergeving van zonden. De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Ik geloof in de vergeving van zonden - 1: Schuldbesef - vergeving begint bij een gebroken en verbrijzeld hart
Ik geloof in de vergeving van zonden - 2: Genade - maar God is groter dan ons hart
Ik geloof in de vergeving van zonden - 3: Vergeef elkaar - vergeving in de gemeente
Ik geloof in de vergeving van zonden - 4: Vergeven, dwang of drang - moeten vergeven
Extra: Behoort bij: Efe04v32

Waarom is vergeven zo moeilijk?

Er was eens een koning. En Hij doet iets heel onverwachts. De gelijkenis van Jezus in Matteüs 18: 21-35 laat zien, dat vergeven altijd betekent zelf schade te willen lijden, zelf de kosten te willen dragen. Dan is vergeven: iets van jezelf inleveren, iets van je gelijk en je recht. Dat is moeilijk!

Vergelden en vergeten

Meestal kiezen wij dan ook voor een andere weg dan vergeven. Vergelden: ik zal het je betaald zetten. Ik zeg het even terug of ik doe het even terug. Vergeten: zand erover, ik doe alsof er niks is gebeurd. Dat lijkt heel wijs, maar is het niet. Beide wegen zijn doodlopend. Want de kloof blijft bestaan.

Vergeven, waarom?

Blijft over de weg van vergeven: vergeef elkaar. Maar waarom? De Bijbel geeft maar één antwoord: omdat God mij heeft vergeven. Gods vergeving en mijn vergeving: het een bestaat niet zonder het ander. Als God mij heeft vergeven, kan ik dan achterblijven? Als ik niet wil vergeven, kan God mij dan wel vergeven?

Misverstanden over vergeving

Vergeving kun je niet afdwingen, het is altijd een cadeau (vergelijk: Gods vergeving). Vergeven is ook nooit dat je zegt: jouw schuld valt wel mee. Vergeven is ook niet hetzelfde als begrijpen. Om te vergeven hoef je niet te begrijpen. Vergeven is ook niet: vergeten. Vergeven is ook iets anders dan: verzoenen.

Vergeven is bevrijdend

Vergeven is de moeilijke weg, maar wel de betere. Want vergeven is bevrijdend: voor jezelf en voor de ander. Maar hoe kom je tot vergeving? Alleen omdat Iemand van buiten ons roept en onszelf erin voorgaat: God zelf. Vergeven leer je alleen van God, bij een open Bijbel en in de kring van gelovigen. Want vergeven werkt aanstekelijk!

Vragen ter overweging en verwerking

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar