Samenvatting bij: Zonder God geen leven (Biddag)

Thema: Zonder God geen leven (Biddag)
Tekst: Deuteronomium 8: 3b en Johannes 6: 33
Tekstgedeelte(n): Art.13 Nederlandse Geloofsbelijdenis (N.G.B.)
Deuteronomium 8: 1-10
Johannes 6: 26-35
Door: Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgem. classis Groningen)
Gehouden te: Groningen-West op biddag 10 maart 1999
Behoort bij preek: Deu08v03b

Soms heb je ontzettend veel aan iemand te danken. Vaak besef je dat ook. Zonder hem was je niet ver gekomen.
Zonder brood begin je ook niets. Ook al heb je nog zoveel capaciteiten. Maar 'natuurlijk' hebben wij elke dag eten.
Voor Israël in de woestijn was dat niet natuurlijk. Op zeker moment raakte de leeftocht op en kreeg men honger.
Maar God gaf manna (Exodus 16), elke dag, jaren lang.
Ze beseften, dat ze niet bij brood leefden. Niet het brood, maar Jahwe was hun God. Dat weten wij ook (Ps.103: 5 berijmd).
Zonder God betekenen wij niets. Zijn we dan ook niks?

God gaf ons capaciteiten (Ps. 8). Wij bidden vanavond ook om een zegen over onze (!) arbeid. Zo gaat het in Zondag 50 HC ook over onze zorg en inspanning. Vergelijk ook Matteüs 25: 21.
En als je doorkrijgt, dat God je naar waarde weet in te schatten, is het geen probleem meer om Hem op zijn waarde te schatten.
Het wonder van het manna bleef bekend. De Joden, geknecht door de Romeinen, dachten met heimwee aan hun verleden. Jezus doet een soortgelijk wonder. Maar, zo denken de joden, hij weet het niet uit te buiten! Zo blijft Hij voor hen in de schaduw van Mozes.
Maar Jezus zegt, dat God boven Mozes uitgaat en dat wat God doet door Hem, Jezus, ver uitgaat boven het manna-wonder.
Te kunnen eten is fijn. Een droge zomer, zonder overtollige regen, zou prachtig zijn. Maar wat is één jaar in één welvarend land?

Als je in Jezus gelooft en dat toont bij het avondmaal, worden het leven en de gezondheid die God vandaag op het gebed geeft, voorspel van eeuwig geluk.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar