Sheet 'Mené Teqél Ufarsin'

Thema: Indrukwekkend beschreven en pijnlijk gewogen
Tekst: Daniël 5: 23b
Tekstgedeelte(n): Daniël 5
Door: Ds. D. Griffioen (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Amsterdam-Centrum)
Gehouden te: Amsterdam-Centrum op 18 november 2001
Opmerking RJCV: De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Daniël - 1: God laat Daniël als kind van Gods Koninkrijk leven tussen de machten,
Daniël - 2: Onze God de Allerhoogste heerst over astrologen en wereldheersers,
Daniël - 3: Geloof overwint het geweld,
Daniël - 4: Eindelijk op de knieën gebracht...,
Daniël - 5: Indrukwekkend beschreven en pijnlijk gewogen,
Daniël - 6: Een volhardende bidder tot God tegenover gevaarlijke leeuwen,
Daniël - 7: De Mensenzoon tegenover de beesten met hun streken,
Daniël - 8: Bidden om wat God beloofd heeft.
Behoort bij preek: Dan05
Extra: Inleiding op de prekenserie: Daniël.

Mené Teqél Ufarsin¬

® M e n é T e q é l U f a r s i n

De letters op de muur blijken afkortingen van de gewichtsmunten te zijn.

Hij ziet deze Aramese letters op de muur: M, T, en twee P's.

Daniël leest het als een commerciële tekst:

Mené, 'geteld', verwijst naar mine een geldstuk dat gewogen werd. Geteld, geteld.... de afrekening, het totaal, de uitkomst.

Teqél, betekent 'gewogen', het verwijst naar de sikkel dat een zestigste deel van een mine is.

Ufarsin, 'en twee keer gewogen'. het enkelvoud van parsin, peres kan ook 'gewogen' betekenen. Peres is een halve sikkel.

In het Nederlands zou je kunnen lezen: kilo, gram en twee halve grammetjes.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar