Samenvatting bij: Dubbel checken

Thema: Een verborgen zonde in het leven van de vrome Hizkia
Tekst: 2 Koningen 20: 19
Tekstgedeelte(n): 2 Koningen 20: 12-21
Prediker 12: 12-14
Door: Ds. Roelof Sietsma (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Grootegast)
Gehouden te: Grootegast op 11 juli 2004
Opmerking RJCV: De preek is geschikt om te lezen bij de voorbereiding van het Heilig Avondmaal
Behoort bij preek: 2Kon20v19-2

Koning Hizkia was een vrome en moedige koning. Toch beging hij aan het einde van zijn leven de zonde van de hoogmoed en het gebrek aan dankbaarheid. Hoe kon dat? Was dat een gebrek aan trouw van de kant van God? Nee, het was een verborgen zonde in het leven van Hizkia, en God gaf Hizkia de ruimte, zodat die zonde nog openbaar kon worden.
Hizkia heeft zich verootmoedigd vanwege deze zonde, en heeft bij God daarvoor ook vergeving gevonden.
Voor ons is dit meer dan alleen een verslag van de lijn van David naar Christus. Ook dat. Die lijn gaat ook langs vrome, maar altijd onvolmaakte mensen. Maar de geschiedenis is ons ook tot voorbeeld. We worden gewaarschuwd altijd op onze hoede te zijn.
Check in je leven voortdurend hoe het er voorstaat tussen God en jou. En wie meent te staan, moet oppassen niet te vallen, zegt Paulus. Net als voor Paulus gaat ook voor ons de strijd in onze leden door. Daarom is het zo belangrijk jezelf te kennen, en ook je zondige neigingen. Niet alleen als je jong bent. Net zo goed, en misschien wel juist als je wat ouder wordt. Denk nooit: nu weet ik het wel, met mij zit het wel goed; het lukt me nu wel op het rechte pad te blijven. Maar weet je altijd een verloste zondaar, die staande blijft, alleen met de hulp van Christus, en door de kracht van zijn Geest.
Dat is het belang van 'zelfbeproeving', niet alleen voor het Avondmaal, maar altijd, in ons leven: altijd checken: leef ik nog voor God? Heb ik mijn naaste nog lief? Is Hij, God, nog nummer één?

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar