Gesprekspunten bij: God wil onze heiliging / opvoeding en Wat is een gewone echte / gave christen?

Thema: God wil onze heiliging / opvoeding
Wat is een gewone echte / gave christen?
Tekst: 1 Tessalonicenzen 4: 3a en 1 Tessalonicenzen 4: 8
Genesis 6: 9; Job 1: 8; 1 Koningen 11: 4; 1 Koningen 15: 3; 1 Koningen 15: 1-15
Tekstgedeelte(n): 1 Tessalonicenzen 1; 1 Tessalonicenzen 4: 1-10
Genesis 6: 9; Job 1: 8; 1 Koningen 11: 4; 1 Koningen 15: 3; 1 Koningen 15: 1-15
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te:

Enkhuizen op 4 februari 1996; Zuidlaren op 17 februari 2002 (i.v.m. Toerustingsweekend 2002)

Behoort bij:

1Te04v03a - God wil onze heiliging / opvoeding;
Gaaf 1 - Wat is een gewone echte / gave christen?

Gesprekspunten voor de preekbespreking

Gesprekspunten n.a.v. preken over 1 Tessalonicenzen 4: 3a+8 en over toegewijd zijn als Noach, Job, David, Asa, Zacharias en Elisabet:

 1. a. Wat maakte de vergelijking van ons met verslaafde duidelijk?
  b. Wat wil God dus met jou?
  c. Herken je dit in Titus 2:11-14?
 2. Probeer iets te bedenken waardoor je jezelf helpt in het alledaagse leven meer op heiliging gericht te zijn.
 3. a. Wat houdt christenen vaak tegen om echt er voor te kiezen te leven als toegewijd christen (zoals David e.a.). En wat is daaraan te doen?
  b. Hoe is dat bij jou zelf? Wat kun je daaraan doen?
 4. Wat is volgens jou de grootste nood van de hedendaagse christenheid in Nederland (ook in onze kerken)?
 5. Geloof / ervaar jij wat er staat in 1 Johannes 5: 3-4? Hoe komt dat?

Aantekeningen:
Gebedspunten:
Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar