Inleiding op de prekenserie 1 Samuël 1-7

Thema: Het begin van het eerste boek van Samuël
Tekstgedeelte(n): 1: 1Sa01v11 - 1 Samuël 1
2: 1Sa03v01 - 1 Samuël 3: 1 - 4: 1a
3: 1Sa04v01b - 1 Samuël 4: 1b-22
4: 1Sa07v02 - 1 Samuël 6: 10-7: 1; 1 Samuël 7: 2-4
5: 1Sa07v12 - 1 Samuël 7: 2-17
Door: Ds. Th.J. Havinga (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Zuidlaren)
Gehouden te: Loppersum-Westeremden, juli 2000
Opmerking RJCV: De delen van de prekenserie 1 Samuël 1-7 kunnen afzonderlijk van elkaar gelezen worden. De prekenserie bestaat uit:
1: 1Sa01v11 - Bidden in oorlogstijd
2: 1Sa03v01 - God gaat weer spreken in de kerk
3: 1Sa04v01b - Is God altijd met ons?
4: 1Sa07v02 - Bekering geeft toekomst
5: 1Sa07v12 - Eben-Haëzer: de steen die omhoog wijst

Beste internetter,

De prekenserie gaat over het begin van het eerste boek van Samuël. De tijd is te typeren als een tijd waarin ieder doet wat goed is in zijn ogen. Er is nog geen koning in Israël. Samuël is de laatste richter. Hij is door God gegeven als verhoring op het gebed van Hanna (1 Samuël 1). God geeft Samuël als profeet, die met Zijn Woord leiding geeft aan Gods volk (1 Samuël 3).

De tijd is bar en boos: in Silo, waar Gods heiligdom is, leeft Eli met zijn zonen. Die twee zijn voorbeelden van goddeloosheid in een heilige omgeving. God straft Israël door hen in de macht te geven van de Filistijnen. Zelfs de ark wordt door de vijand buitgemaakt (1 Samuël 4). Een bewijs dat God niet met Zich laat spotten.

Gelukkig laat God zien dat Hij ondanks alles toch verder wil met Israël. Op weg naar de Koning (David, Christus). De profeet Samuël mag hier een centrale rol spelen. Door zijn profetische werk geeft God bekering en komt er een nieuw begin (1 Samuël 7).

Th.J. Havinga
Loppersum-Westeremden, augustus 2000

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar