Samenvatting en verwerkingsvragen bij: Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 2: Genade - maar God is groter dan ons hart)

Thema: Het grote wonder van Gods genade. God vergeeft! Hij is echt groter dan ons hart.
Tekst: 1 Johannes 3: 20
Tekstgedeelte(n): 1 Johannes 1: 5 - 2: 2
1 Johannes 3: 18-24
Door: Ds. J.M. Oldenhuis (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Brunsum)
Gehouden te: Sauwerd op 18 februari 2001
Zuidwolde op 2 september 2001
Enumatil op 28 april 2002
Opmerking JMO: Deel 2 in een serie van 4 over vergeving met als titel Ik geloof in de vergeving van zonden. De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Ik geloof in de vergeving van zonden - 1: Schuldbesef - vergeving begint bij een gebroken en verbrijzeld hart
Ik geloof in de vergeving van zonden - 2: Genade - maar God is groter dan ons hart
Ik geloof in de vergeving van zonden - 3: Vergeef elkaar - vergeving in de gemeente
Ik geloof in de vergeving van zonden - 4: Vergeven, dwang of drang - moeten vergeven
Extra: Behoort bij: 1Jo03v20

God vergeeft

Het wonder van genade: God vergeeft. Maar wat is vergeven eigenlijk? Zoiets als: je verdient een 1, maar krijgt een 10. Dat is genade. Altijd onlogisch, onverwacht, onverdiend ook en zelfs: niet helemaal eerlijk. Vergeet je niet om er blij om te zijn?

God vergeeft uit genade, maar vertrouwen we het wel?

Vreemd genoeg stuit de boodschap van Gods genade op veel onbegrip, achterdocht en argwaan. Is het zo gemakkelijk? Vreemd eigenlijk: God geeft het meest waardevolle dat Hij heeft - gratis en voor niks - en hoe reageren mensen? Ze vertrouwen het niet.

God vergeeft uit genade, maar wat is genade?

Wat wil genade nou eigenlijk zeggen? Dat God onze tekorten aanvult misschien? Nee, nooit een keer. Genade is altijd alles geven waar niets is. God zelf voorziet in alle kosten en betaalt de prijs, namelijk zijn Zoon. God is echt groter dan ons hart!

God vergeeft uit genade, maar wat is vergeven?

De Bijbel zelf gebruikt verschillende beelden om het grote en overweldigende van Gods vergeving te omschrijven. Vier worden er genoemd (ontleend aan Jerry Bridges, Genade, hoofdstuk 3), namelijk: Psalm 103: 12; Jesaja 38: 17; Micha 7: 19; Jesaja 43: 25.

God vergeeft uit genade, maar waarom doet Hij dat?

Ja, deze vraag, daar kun je wel over blijven nadenken. Het antwoord is in ieder geval niet: dat is nou eenmaal zijn vak. Eén ding moeten we begrijpen: het is onbegrijpelijk. Hij is groter dan ons hart. Hij zal wel ontzettend veel van ons houden!

Wat doet het u/jou, dat God uw/jouw zonden wil vergeven?

Welke weerstanden roept de boodschap van Gods genade bij u/jou op?

Stellingen ter overweging en bespreking:

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar