Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 4: Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar)

Thema: Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar
Tekst: Efeziërs 6: 14b
Tekstgedeelte(n): Efeziërs 6: 10-12
Efeziërs 4: 15 - 5: 2
Efeziërs 6: 13-14
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 31 december 2002
Opmerking RJCV: De preken uit de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? zijn afzonderlijk van de andere delen te lezen. De serie bestaat uit:
Deel 1: Efe06v10 - Hoe doe je dat?
Deel 2: Efe06v12 - Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd
Deel 3: Efe06v14a - Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!
Deel 4: Efe06v14b - Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar
Deel 5: Efe06v15 - Wees als christen gericht op vrede
Deel 6: Efe06v17a - De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Mogelijk worden t.z.t. meer delen toegevoegd.
Extra: Inleiding op de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 90: 1-3
(Morgendienst: Wet)
(Morgendienst: Ps. 90: 8)
Gebed
Lezen: Efeziërs 6: 10-12
Preek: eerste gedeelte
Lezen: Efeziërs 4: 15 - 5: 2
Ps. 139: 11
Lezen: Efeziërs 6: 13-14
Tekst: Efeziërs 6: 14b
Preek: tweede gedeelte
Lied 96: 1-5
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis: Gez. 3 of Gez. 4 (geloofsbelijdenis = voor deze nieuwe week verklaren dat je trouw wilt zijn aan de Here en op Hem wilt vertrouwen)
Gebed
Collecte
Ps. 1
Zegen

Preek: eerste gedeelte

Hoe vindt u dat het gaat in Nederland?
Best een belangrijke vraag, denk ik.
Rond jaarwisselingen proberen mensen in kranten en voor de TV vaak een jaaroverzicht te maken. En dan komen altijd de vragen boven: hoe was het afgelopen jaar? Wat zal het komend jaar brengen? Zijn er ontwikkelingen aan te wijzen, te verwachten?
Maar in de kerk moeten we ons geregeld afvragen, bijvoorbeeld vanuit Efeziërs 6: hoe staat het met de geestelijke ontwikkeling in Nederland? Hoe ontwikkelt zich de geestelijke oorlog?
Paulus leert ons dat achter allerlei menselijke en maatschappelijke gebeurtenissen een geestelijke strijd bezig is. Er zijn geesten bezig, onzichtbare machten, overheden in de hemelse gewesten. Goede en boze geesten. Er is invloed vanuit de hemel en vanuit de hel. Hoe staat het met de invloed van de hemel in Nederland? En hoe staat het met de invloed van de hel in Nederland? Krijgt Jezus meer macht of de duivel?

Tja, bij alle luxe en mooie dingen, zijn er in Nederland nogal wat problemen. Er heerst bij velen onvrede. Daardoor kon een Pim Fortuyn zomaar een groot deel van de bevolking achter zich aan krijgen. Dat veroorzaakte zelfs een tijdelijke grote politieke aardverschuiving.
Ondertussen vallen er geregeld slachtoffers van wat we noemen 'zinloos geweld'. Ook Pim Fortuyn zelf werd daar slachtoffer van. En de roep klinkt: "we missen normen en waarden".
Ja, inderdaad - die raken Nederlanders kwijt, doordat ze al minder naar God luisteren. Zelfs in veel kerken moet God zwijgen.
Dat zijn geestelijke ontwikkelingen.
Groeiend ongeloof bewerkt dat Nederland verloedert / verwildert. God wijkt, trekt zich terug uit Nederland. En mensen worden meer en meer bezet door satan. Nee, hij laat zich niet zien, anders zouden mensen schrikken. Maar Hij krijgt al meer invloed.
Hij laat normen van goed en kwaad graag verschuiven of verdwijnen.
Pas werd voor de TV een film aangekondigd en aanbevolen met deze woorden: "De hoofdrolspelers deinzen er niet voor terug overspel te plegen". Hoor je dat? Men deinst er niet voor terug te zondigen. Dat kenmerkt al meer de helden van de Tv-series. Ze worden geprezen om hun moed.

Onlangs constateerde het Nederlands Dagblad in een hoofdartikel dat Nederland al meer vlucht in de fun. Daarnaast, zo schreef het ND verder: "...ontwikkelt zich een onmiskenbaar, breed gevoelen dat er binnen overzienbare tijd wel eens iets grondig mis zou kunnen gaan in de westerse samenleving. Er is angst voor verdergaande verloedering in grote en kleine zaken. Angst voor al groter wordende onveiligheid in de eigen leefomgeving. En in het hart van velen leeft de kreet: 'HELP'.
Een officier van justitie concludeerde moedeloos dat de Nederlandse samenleving 'doordesemd is van frauduleus handelen' en 'knap rot aan het worden is'.
Er wordt geroepen om nieuwe leiders, die de maatschappij echt bij de hand gaan nemen en een uitweg kunnen bewerken. Maar niemand weet waar zo'n leider te zoeken of te vinden is".
Tot zover iets uit dat artikel van het ND.

Nederland / de wereld schreeuwt om leiders, die kunnen inspireren / bezielen, die mensen weer ergens warm voor kunnen krijgen, voor méér dan alleen hun eigen welzijn, eigen huis en gezin.

Tja...
God gaf natuurlijk aan ons en onze wereld een geweldige leider: zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Maar... de wereld wil Hem niet; wil niet naar Hem luisteren, zoekt andere leiders.
En door die keus geeft men (ongewild) aan andere geestelijke leiders de leiding. Volgens Efeziërs 6 is het óf Jezus óf andere leiders. "Want we hebben niet te maken met mensen alleen; we hebben te strijden met machten der duisternis, wereldbeheersers, boze geesten in de hemelse gewesten".

Paulus roept ons toe: kijk goed om je heen en besef in wat voor wereld je leeft.
Gods wereld, de wereld van onze Vader, verloedert. Vaders Naam wordt eigenlijk door velen in de vuilnisbak gegooid.
En wat God kwaad noemt, wordt goed genoemd. Wat God als goed aanwijst wordt als preuts of als ouderwets van de hand gewezen. En Nederland raakt vol van ik-gerichte mensen, die hun eigen fun het belangrijkste vinden.

Zalig zij die het zien en weten. En die ook willen laten horen en zien: "HET KAN ANDERS"!
JA, HET KAN ECHT ANDERS.
Er is namelijk een kerk.
En de kerk is de hoop voor de wereld. In de kerk straalt Gods licht. Gemeenten mogen in deze wereld steden van licht vormen, kandelaars, pijlers van de waarheid, of hoe je het maar wilt noemen met bijbelse of andere termen.

De kerk roept niet om een leider, maar heeft een Leider: een geweldige Heer.
En echte christenen leven niet voor hun eigen welzijn, maar voor God en zijn koninkrijk.
Echte christenen - zij geven de leiding van hun leven aan Jezus, Gods Zoon, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat is aan hen te zien en te merken. In hun praten en hun gedrag.
De echte, ware kerk - dááraan kan de wereld zien wat de wereldleider Jezus te bieden heeft. Nieuw leven, met diepgewortelde normen en waarden (Gods wet in de harten geschreven). In die kerk heerst liefde van hemelse kwaliteit, geleerd van Jezus en bewerkt door de Heilige Geest. In de kerk vind je, als het goed is, echte trouw waar je op kunt bouwen. De kerk is en biedt echt de hoop voor de wereld.
Nee, de kerk is niet volmaakt - voortdurend zitten we als kerkleden in het leerproces. En het leven in de voetsporen van onze Leider en Koning Jezus is niet altijd eenvoudig. In het alledaagse leven lopen christenen ook tegen moeiten en spanningen aan; in hun huwelijken en gezinnen; in hun buurt, in bedrijven.
Maar de kerk en kerkleden hebben iets te laten zien. WIJ hebben een geweldige Leider, die ons helpt. Door Hem wordt je leven anders, vast en stevig, trouw, liefdevol. Ja, bij Hem wordt je leven vernieuwd. 'Wedergeboren', noemen we dat. En dat maakt alles anders.

Kom en zie. Dat was ook de functie van de kerk in de dagen van Paulus. De wereld van zijn dagen was ook verloederd. Seks, geld en vermaak waren ook de goden van die tijd, net als vandaag. Maar overal ontstonden kerken. En Paulus laat de christenen weten: mensen we staan in een geestelijke oorlog. Neem je plaats in - doe je wapenrusting aan. Het is de moeite waard. Want de kerk is de hoop voor de wereld. In de kerk wordt zichtbaar wat goed en kwaad is en wat liefde is. Via de kerk en via kerkmensen wil God laten zien hoe Hij mensen bevrijdt en tot gáve mensen maakt. Ja, Hij laat ze zelfs iets van hemelse zegen en vreugde meemaken. Dankzij Jezus.

Laten we daarover lezen in Efeziërs 4: 15 - 5: 2 (Als kerk "groeien wij, ons aan de....").

[ lezen: Efeziërs 4: 15 - 5: 2 ]

Preek: tweede gedeelte

We willen nu aandacht geven aan de tekst: Efeze 6: 14b [ lezen: Efeze 6: 13-14 als geheel erbij ]

Een soldaat in die tijd van Paulus had een harnas nodig. Een pantser. Nee, dat zat niet altijd lekker. Het is van metaal, dus meestal wat stug. Soms was zo'n harnas wat lastig en ook wel eens warm als de zon er op brandde. Maar het is nodig. Want soms vallen er in de strijd klappen die je niet had zien aankomen. Kedeng! Je wordt geraakt.
Maar je pantser ving de klap op. Misschien een deuk of een kras, maar jij bent niet echt getroffen. Je ziet ineens de vijand weer en je gaat hem tegemoet, met jouw zwaard. Je durft, want je zit in je harnas en bent daarom niet zo kwetsbaar.
Zo kun je weerstand bieden en de vijand tegenhouden.

Maar... wat is dat pantser eigenlijk, dat God iedere christen wil geven?
Het is het pantser van de gerechtigheid. Ja, maar wat wordt daarmee bedoeld?
Is dat de gerechtigheid die wij zomaar krijgen van Christus, zodat wij schuldvrij voor God staan, dankzij de vergeving van zonden? Bedoelt Paulus dat?
Nee, dat hebben de Efeziërs al. Zij zijn al kind van God. De kinderspijs, de 'Olvarit' van het geloof, kennen ze wel. Ze weten van de vergeving van zonden. En als er zonde in hun leven is weten ze de weg: berouw en bekering en zo vergeving vragen. Dan worden ze steeds weer schoon gewassen.
Nee, hier bedoelt Paulus iets anders. Hij wil dat ze als kinderen van God iets doen: trek je pantser aan. Doe gerechtigheid aan. Met andere woorden : leef als een rechtvaardige. Dankzij de kracht die Jezus je geeft. Doe de níeuwe mens aan (Efeziërs 4: 24).
Of zoals hij in Efeziërs 4: 20 zei: mensen, doe voortaan anders dan je vroeger als heiden deed. Ja, gij geheel anders. Jullie hebben immers Christus leren kennen. Je leeft toch met Hem en zijn kracht. Nou dan. Doe dan alles wat niet bij Jezus hoort weg (jouw oude mens). En doe wat wel bij Jezus hoort aan (de nieuwe mens).
Jij bent soldaat en Jezus is jouw Generaal. Luister naar Hem. Doe wat Hij zegt. Zo trek je het pantser der gerechtheid aan. Zorg dat je een goed soldaat van Jezus bent. Ook al zit je in de moeiten of in zorgelijke situaties. Richt je daar op als een echt christen.

Leef niet als een halve christen, als een soldaat die zijn harnas laat roesten en niet poetst en insmeert met olie. Dan raak je vastgeroest en je glanst niet meer. Dan vallen er op den duur zelfs roestgaten in je harnas. En de kans dat een aanval van de vijand jou dodelijk treft of ernstig verwond, wordt al groter. Ja, dan is er ook alle reden om je te schamen. Je eigen geweten klaagt je aan. En als mensen jou ergens van beschuldigen, hebben ze vaak nog gelijk ook. Wat kan een ontrouwe christen aanvoeren tegen beschuldigingen dat christenen zo onbetrouwbaar en egocentrisch zijn? Het enige echte tegenargument is een goed onderhouden, glimmend pantser? Een rein geweten. Een leven, oprecht en eerlijk voor God!
Richt je er op zo te leven. Dan blijf jij beschermd en als alle kerkleden zo leven blijft de kerk een sterk geheel.

Wat is dus dat pantser?
Heel eenvoudig: jouw manier van leven.
Als jij makkelijk zonde doet - dan kan de duivel zomaar een voet bij jouw binnen zetten, in jouw hart. Dan doe je de Heilige Geest verdriet. En als je door blijft gaan, gaat Hij zelfs van je wijken. En dan sta je naakt tegenover de vijand, die met speren en zwaarden op je afkomt.
Wie er niet op gericht is gerechtigheid kenmerk van zijn leven te laten zijn (dankzij de hulp van Jezus), maar makkelijk zonden doet, wordt slachtoffer van onzichtbare geestelijke vijanden.

Hé, m'n broeder / zuster, hoe doet u dat? En jij?
Hoe deed jij het bijvoorbeeld in de afgelopen maand? Is dat jouw houding?
Ik hoop dat je nee zegt tegen alles waarvan je aanvoelt dat de Here het niet wil. Dat past bij een goed soldaat van Jezus! Je houdt toch van je Generaal? Je wilt Hem toch geen verdriet doen?
Laten we nu in deze kerkdienst allemaal even serieus nadenken - is dit mijn houding? Ben ik er bewust op gericht een goed soldaat van Jezus te zijn?

... [ een minuut stilte ]

Zo ja: goed zo! Welgedaan, jij goede soldaat van Jezus! Hou je harnas goed aan.
Zo nee: bedenk nu zelf eens wat generaal Jezus nu tegen jou wil zeggen:

... [ 15 seconden stilte ]

De Here Jezus biedt je nu vergeving aan, op voorwaarde dat je vanaf nu echt het harnas aantrekt - echt je er op richt te doen, zoals Hij wil. Doen wat Hij zegt.
En als je denkt: dat wil ik wel, maar ik heb daar zo'n moeite mee en zal het wel niet volhouden - zoek dan een maatje, een medesoldaat, een medechristen, met wie je samen bezig gaat om het harnas aan te houden. Met wie je samen geregeld erover praat en bidt. Iemand die jou kan aanvuren en die misschien ook aangevuurd wil worden door jou. Doe het, "want..." [ lezen: Efeziërs 6: 12 ]

We hebben te maken met machtige, dodelijke, vijanden die ook ontzettend slim zijn. Zelfs onzichtbaar. En dat maakt het des te gevaarlijker. Zij zien jou wel, maar jij ziet hen niet altijd.
Maar Generaal Jezus wijst je een beschermend pantser aan: trek gerechtigheid aan!
Leef eerlijk en oprecht. Luister naar Mij en doe wat Ik zeg. Ik help je. Dáárvoor geef Ik mijn Heilige Geest aan jou. Nu kun je het. Met Mij, Jezus. En samen met broeders en zusters.
Leef als een echt christen; rein en met een goed geweten - dan sta je sterk - gegarandeerd.
Dat is het pantser van gerechtigheid.

M'n broeder en zuster, jongens en meisjes, kies er nu bewust voor: ik wil met Gods hulp in alles echt leven als christen, als soldaat van Jezus. In vertrouwen op Jezus en de Heilige Geest wil ik kiezen tegen alles wat ik ontdek als zonde. Want Jezus stierf daarvoor aan het kruis. Om mijn zonden weg te doen ging Hij zelfs vrijwillig dood.
Dan ga ik toch niet spelen met zonden, spelen met vuur?
Strijd de goede strijd.

Zó levend onder de leiding van Generaal Jezus en dankzij zijn hulp willen we samen kerk zijn. De hoop voor de wereld. Opdat de wereld mag zien en merken wat God in ons leven doet.
Hij maakt zondaren al meer tot gave mensen, die al delen in hemelse troost, hemelse vrede, hemelse vreugde. Mensen die weten waarvoor ze leven: voor Jezus en zijn koninkrijk en volgens de normen en waarden van dat koninkrijk.
Zo willen we samen kerk zijn.
Opdat anderen mogen erkennen en herkennen dat Jezus in ons en in ons midden is. En ook zij zullen komen tot Jezus. Net als wij.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar