Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 3: Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!)

Thema: Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!
Tekst: Efeziërs 6: 14a
Tekstgedeelte(n): Johannes 8: 12
Johannes 8: 21-36
Efeziërs 6: 10-14a
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 29 december 2002
Benodigd: Optioneel: plaat / poster van een soldaat - om te laten zien of neer te zetten op een tafel of op preekstoelrand
Opmerking RJCV: De preken uit de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? zijn afzonderlijk van de andere delen te lezen. De serie bestaat uit:
Deel 1: Efe06v10 - Hoe doe je dat?
Deel 2: Efe06v12 - Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd
Deel 3: Efe06v14a - Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!
Deel 4: Efe06v14b - Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar
Deel 5: Efe06v15 - Wees als christen gericht op vrede
Deel 6: Efe06v17a - De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Mogelijk worden t.z.t. meer delen toegevoegd.
Extra: Inleiding op de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 86: 1-3
Lied 460: 1-5 (deze twee liederen gewoon als blokje zingen voor de Heer!)
(als in morgendienst de wet gelezen wordt kan dat tussen Lied 460: 1-2 en 3-5).
Gebed
Lezen: Johannes 8: 12 en Johannes 8: 21-36
Ps. 128: 1
Lezen: Efeziërs 6: 10-14a
Tekst: Efeziërs 6: 14a
Preek
Ps. 86: 4

(indien mogelijk tussenvoegen het kinderlied 'Doe-doediewap, doe, doe je wapens aan'. Anders misschien na de dienst te zingen, bijvoorbeeld onder leiding van een kinderkoortje)

(Middagdienst: Geloofsbelijdenis)
Ps. 119: 6- 8 (kan in morgendienst ook gewoon direct na Ps. 86: 4 gezongen worden en vormt dan samen met dat vers een blokje zingende aanbidding / gebed)
Gebed
Collecte
Ps. 108: 1-2
Zegen

Een christen is een soldaat [ als je een plaat / poster hebt, laten zien ].
Dat betekent: je bent actief, waakzaam, oplettend. Je verwacht strijd. Je traint.
Christenen vormen samen een leger. Dat betekent: zwakke, luie, niet oplettende soldaten maken dat het hele leger gevaar loopt, zwakke plekken heeft.

Het ligt niet aan God als we verliezen lijden. Want God geeft ons goede, stevige soldatenkleding; we worden goed bewapend. Als de kerk verliezen lijdt, ligt het niet aan de wapens of de kleding, maar aan de soldaten. Eerlijk is eerlijk. In Efeziërs 6: 11 lezen we dan ook, dat we de wapenrusting krijgen "om te kúnnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel". En in vers 13 staat het nog eens: neem de wapenrusting... "om weerstand te kunnen bieden en om stand te houden".
Stelt u dan op - weet dat je in de strijd staat; dat je als christen een soldaat bent. Je zit in een geestelijke oorlog / strijd, met grote machtige en slimme vijanden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar met deze wapenrusting tel je voor tien, ja voor 100, ben je onoverwinnelijk (kun je zelfs tegen de duivel standhouden!).

Want Christus zelf is jouw Helper - jij bent 'in Hem' en de Heilige Geest is in jou (Efeziërs 1: 13-14).
Zijn kracht is bij jou en staat tot jouw beschikking: de kracht, waarmee Jezus alle verleidingen en zelfs satan overwon en waardoor Hij uit de dood opstond (zo lezen we in Efeziërs 1: 19-20).
Jezus beheerste zichzelf aan het kruis (Hij hield vol toen de hel op Hem afkwam - geen duivel kon Hem tot ontrouw brengen aan zijn Vader; Hij bleef vol liefde). Nou, díe sterke Jezus is bij ons.
Dat is werkelijkheid in ons leven. Dit is de waarheid! En dat maakt ons sterk en vrij!

Stel je op, de lendenen omgordt met de waarheid (dat is: hou deze waarheid goed voor ogen). Dat is net zo belangrijk als een sterke, brede gordel voor een soldaat. Die bedekt en beschermt je zachte buik en je beide zachte zijden; die kwetsbare plekken van je lijf. Zo'n gordel was vaak beslagen met metalen plaatjes om klappen op te vangen. Zeer beschermend.
Tegelijk steunt zo'n gordel je rug, geeft extra stevigheid aan je lijf - met zo'n gordel ben je gewoon een betere soldaat - minder kwetsbaar en sterker. Je voelt je veiliger en kunt beter de strijd in.
Nou - zegt Paulus: de waarheid goed kennen - dat maakt je sterker, minder kwetsbaar. Dan hou je veel makkelijker stand in de soms zware strijd.
Die gordel van de waarheid - dat is het eerste onderdeel van de wapenrusting - er is nog veel meer.
Nu in deze preek dus aandacht voor de gordel van de waarheid.
Doe de waarheid dus om als een gordel.
Dus zorg dat je je niet DOOR LEUGENS de weg laat wijzen.
Wie leugens gelooft verliest een stuk bescherming en wordt kwetsbaar. Dan hou je geen stand.
Dat zei Jezus ook heel scherp tegen een aantal joodse leiders. We lazen in Johannes 8: 12 "Wie Mij volgt zal nooit in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben".

Maar de Farizeeën willen de waarheid niet zien. Ze willen Jezus niet erkennen als Gods Zoon.
Daarom kondigt Jezus verschrikkelijke dingen aan in Johannes 8: 21 "in uw zonden zult u sterven" en in Johannes 8: 24 nog eens: "Ik heb het u gezegd, dat u in uw zonden zult sterven; want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven".

Voor hen is er dan geen vergeving en geen bevrijding. Zij blijven aan hun zonden vastzitten en overwinnen de zonden nooit. Want zonder Jezus blijf je in de macht van de zonde. Nu en voor eeuwig.
Zonder Jezus zie je het licht, de waarheid niet. Dan blijf je onvrij - dan blijf je een slaaf van de zonde en dus altijd de zonde doen.

De waarheid zal u vrijmaken. Jezus is Redder. Hij is niet alleen voor jouw zonden gestorven waardoor er vergeving is - maar Hij is ook bij jou, in jou om je te helpen alle zonden te overwinnen en alle verleidingen te overwinnen. Dát is de waarheid. Door Jezus en zijn Geest in je kún jij standhouden en anders gaan leven (ben je wedergeboren, een nieuw mens; kun je nee zeggen tegen alle verkeerde verlangens en verleidingen).

Johannes 8: 32: "de waarheid zal je vrijmaken"!

Zie je hoe belangrijk die gordel van de waarheid is? Je moet de waarheid om zo te zeggen op je buik, om je middel meedragen. Wie dat niet doet wordt onvrij - zal sterven in z'n zonden, omdat je dan vast blijft zitten aan je zonden, en dus blijft zitten in de duisternis en in de macht van de zonde en de duivel. Want je leeft niet vanuit de waarheid dat Jezus bij je is om je te helpen.
Vandaar dat Jezus heel helder zegt in Johannes 8: 34-35: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een ieder, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft NIET eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig".

En in vers 36: "Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn".

Jezus is er volkomen helder over: óf je bent slaaf van de zonde (blijft aan zonden vastzitten) - óf je bent vrij; je weet: ik hoef helemaal niet te zondigen. Ik kan tegen iedere verleiding nee zeggen, want Christus is bij me en de Heilige Geest is in me; zij helpen mij! Dat is de waarheid die we moeten geloven. Jezus en de Heilige Geest willen één zijn met u, jou, en mij. Dat beloven ze. Dus... Als je dat als de waarheid ziet, sta je sterk en geloof je dat je alle zonden die je in je leven ziet kunt verwijderen en overwinnen (eventueel met hulp van anderen als die zonde erg taai is).

Maar als je vergeet dat Jezus echt bij je is, dan sta je zomaar zwak en dan doe je zomaar verkeerde dingen, zonde. Dan blijf je slaaf van de zonde. Ook al ben je 100x christen.
Denk aan Petrus - in Matteüs 16. Hij spreekt een prachtige belijdenis uit: Here Jezus, U bent de Christus, de Zoon van God. Maar even later blijkt dat hij die waarheid niet goed omgedaan als een gordel. Daardoor zag hij niet meer wie Jezus werkelijk is. Hij denkt het zelfs beter te weten. Hij was de waarheid kwijt!

Diezelfde Petrus - mocht op water lopen, u weet wel, in die stormnacht. Machtig! Maar toen hij naar de omstandigheden keek - naar de golven en de storm - toen vergat hij de waarheid dat Jezus bij hem was en dat Jezus Heer is over de zee. Toen werd hij bang en verdronk bijna.

Maar Petrus leerde steeds beter te leven met de waarheid. Hij werd getraind om de werkelijkheid te zien zoals die echt is! Hij leerde echt geloven in Jezus, die bij je is.
En later in de gevangenis deed Petrus, net als Paulus en veel andere christenen, elke morgen de gordel van de waarheid om - als hij wakker werd in z'n cel. Ze kozen voor het geloof: Christus is hier. Dát is de waarheid: Hij die alle macht heeft is hier, en de Heilige Geest, om mij en ons te helpen ook nu in geloof te leven als soldaten van Christus. Die waarheid gaf en geeft moed, hoop, vertrouwen.
Vaak zingen christenen dan een psalm of een goed lied, wat hen bij die waarheid bepaalt. Ja, dat is een manier om die gordel van de waarheid weer stevig vast te doen als die wat los gaat zitten.
Geloof de waarheid die Jezus vertelt. Dat is méér waard dan wat ook.
Jij bent vrij. Jij hebt eeuwig leven. Jij bent in de handen van God, die van je houdt.
Dat is de waarheid! En die waarheid verlost, maakt vrij van alle bindingen aan zonden en angsten.

Als klein kind leerde ik uit ervaring dat dit waar is. Hoe belangrijk het is om de waarheid goed te blijven zien. Ik moest eens als klein kind naar de WC in het donker. Door een donkere gang in ons huis. Dat vond ik vaak een beetje eng. Ik deed de deur open. En met dat ik de WC in keek, zag ik iets bewegen. Ik schrok me wild en gooide de deur dicht en wilde naar m'n ouders rennen. Maar halverwege de gang bedacht ik me.
Ineens flitste het door mijn hoofd: Geloof ik echt in sprookjes of in spoken? Nee toch! Ik bedacht, ook al was ik nog klein: Jezus is toch Koning. En spoken bestaan niet. Op dat moment deed ik om zo te zeggen de gordel van de waarheid om. En ik liep met kloppend hart terug. Ik geloofde de waarheid en wist: dit móet dus gewoon iets anders zijn. Ik deed de deur voorzichtig open en keek. Wat zag ik? Door de boomtakken van de boom voor ons huis scheen de maan precies door het WC-raampje op de muur. Het waaide buiten. De schaduwen van de takken bewogen daar in het licht van de maan.
Ziet u. Zo overwon ik de angst en kwam in de vrijheid - door de waarheid aan te doen. Toen ontdekte ik de leugens die me aan angsten bonden.
Dit is natuurlijk een heel simpel voorbeeld.

Maar veel vervolgden zien vaak de echt dreigende schaduw van de dood bewegen over hun leven - en toch zijn ze vaak zo wonderlijk sterk. Waarom? Omdat zij de waarheid vasthouden, die ze van Jezus gehoord hebben. Zij vertrouwen op Hem. En dat maakt hen tot vrije mensen, ook in de gevangenis en in strafkampen. Ook al moeten zij soms huilen van de pijn en verdriet. Maar ze grijpen door het geloof in de waarheid de Goddelijke kracht en troost.
Laten we voor hen bidden dat zij de waarheid blijven zien, de werkelijkheid zoals die is, ook in die beroerde situaties: ze zijn van Jezus, met lichaam en ziel. Hij is met hen.

Zo maken wij ook wel in onze gemeenten mee, dat mensen ziek zijn, stervend. Of dat andere moeiten ons treffen. Maar dat in die situaties er oog is voor Gods liefde en genade. Dat broeders en zusters God prijzen om wie Hij is en wie zij dankzij Jezus mogen zijn: burgers van het hemels koninkrijk! Dat ze hoop hebben en met moed spreken in hun moeiten en dan jou zelfs bemoedigen
en troosten. Zij zijn verwachtingsvol. Ze vertrouwen sterk op de Here. Ze stáán in de waarheid.
Hoe vaak maakte ik het al niet mee: een broeder of zuster, met pijn en benauwdheid, ook wel stervend. En tegelijk zo dankbaar en vol vertrouwen. Je staat er bij en kijkt ernaar. Wat hebben zij toch? Nou, dit is het geheim: zij houden de waarheid echt stevig vast (de gordel goed om). Dáárdoor zijn ze op hun ziekbed niet hopeloos. Dáárom zijn ze vrij om ook dan de Here te dienen. Ze weten wat Jezus beloofd heeft. En dat is de waarheid. En ze getuigen daarvan: Hij draagt me uur in, uur uit. En deze ziekte en de dood zijn niet de machtigsten. En het wonderlijkste: zij dragen hun ziekte gewillig, achter de Here Jezus aan, in de voetsporen van Jezus. Je ziet iets van Jezus in hen. Die bereidheid en ook de kracht. Hoe dat kan? Nogmaals: zij kiezen er nadrukkelijk voor te leven in de waarheid. En zij hebben zich in hun goede dagen daar vaak in geoefend. En de Heilige Geest helpt hen. Hoe? Nou via die gordel. Doe die stevig om! Dan kijk je en leef je anders.

Zó leven in geloof - dat leren we van onze Heer. Uit de evangeliën weten we hoe Jezus hing aan het kruis. Ja, ook Hij moest de geestelijke gordel van de waarheid om houden; ook toen Hij naakt aan het kruis hing. Hij voelde de spijkers in zijn handen. Hij voelde zijn spieren trekken. Benauwd, in ademnood. Uitgejouwd en uitgelachen. Zo hing Hij daar.
Maar Hij kende Gods waarheid en wist: Ik sterf hier voor mensen en mét God ("Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest"), maar deze mensen, al die spotters, ze zullen sterven zónder God. Hij kende de waarheid. En met ontferming bewogen bad Hij voor zijn moordenaars.
Staan in de waarheid maakt echt vrij. Maakt sterk en wijs.

Denk even terug aan Maria en Jozef. Wat moesten zij doen, in die stal? Toen ze niets anders zagen dan een kindje in een kribbe? Gelóven in de waarheid die God hen via de engel verteld had. Dát was de waarheid. Zo alleen konden ze verwonderd zijn en zingen. Ja, net als die herders - zij zagen niet maar een kindje - ze zagen de waarheid: de Verlosser van de wereld! En ze loofden God, waren blij. Ze hadden de gordel van de waarheid omgedaan die God hen via de engelen gegeven had. Ze keken met geloofsogen en zagen de werkelijkheid zoals die echt is. Door geloof werden ze blij en grepen ze moed.

Hadassa - een christenslavinnetje - smoorverliefd op een mooie Romeinse jongen. Toen hij haar ten huwelijk vroeg zei ze toch: 'nee'! Want ze wilde Jezus de eerste plaats geven in haar leven en deze jongen wilde dat niet. Een huwelijk met hem zou haar toewijding aan Jezus in gevaar brengen. De beledigde familie van de jongen nam wraak en zorgde dat het christenmeisje voor de leeuwen geworpen werd. Zij was bereid te sterven. Ze was vrij. Ze stond in de waarheid: Christus is met me. En ze mocht in die laatste dagen in de gevangenis zelfs nog veel anderen die ook gingen sterven tot troost zijn. Ze beleefde, dat dankzij de gordel van de waarheid zelfs de angst voor de dood overwonnen wordt. De verbondenheid, eenheid met Jezus maakte haar sterker dan alle vijanden in die volle arena bij elkaar. Zij durfde te sterven als een martelaar, voor haar Heer.

De gordel van de waarheid maakt je sterk. Ook bij allerlei verleidingen die soms zo aan je kunnen trekken. Je herkent dat satan aan je trekt. Hij wil je van je trouw aan Jezus afhouden.
Maar vanuit de waarheid geldt wat Paulus zegt in 1 Korintiërs 10. Laten we dat even met elkaar lezen: 1 Korintiërs 10: 13 "..." [ lezen: 1 Korintiërs 10: 13 ]

Laten we als afsluiting nog even lezen wat Johannes zegt in 1 Johannes 5: 2-4 "..." [ lezen: 1 Johannes 5: 2-4 ]

Dát is de waarheid. Dat wordt al meer ervaarbare werkelijkheid voor u, jou en mij, voor iedereen die voortdurend de gordel van de waarheid pakt en aandoet.
Zalig de christensoldaat die steeds weer de gordel van de waarheid om doet.
De waarheid dat de machtige Jezus echt bij je is en van je houdt.
Jezus en jij - je bent één.
Hij helpt je, Hij beschermt je, Hij draagt je. Hij heeft zijn naam en zijn eer verbonden aan jou.
Zo ben je onoverwinnelijk en kun je standhouden in de geestelijke strijd.
Geloof dat. Doe de waarheid om!

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar