Vlucht weg voor seksuele zonde!

Thema:

Omgaan met seksualiteit

Tekst: 1 Korintiërs 6: 18a
Tekstgedeelte(n):

1 Korintiërs 6: 12-20

Door: Ds. P.P.H. Waterval (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Krimpen aan den IJssel)
Gehouden te: Krimpen aan den IJssel op 9 december 2001
Extra: Brochure: Samenleven tot Gods eer - Bijbelse antwoorden op vragen rond relatievorming

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 100: 1-4
Wet
Ps. 101: 1-2
Lezen: 1 Korintiërs 6: 12-20
Gez. 27: 1, 5
Tekst: 1 Korintiërs 6: 18a
Preek
Gez. 27: 6-8
Lied 95
Zegen

Geliefde gemeente van de Here Jezus,

Seks! Daar gaat het over. Over hoe we daarmee om moeten gaan. Als christen. Daar staat heel wat over in de bijbel. En daar kun je in een preek verschillende kanten mee op. Je kunt preken over hoe mooi seks is. Over de plek die God het gegeven heeft in het huwelijk en over de vreugde die Hij er in geeft voor man en vrouw. Ik wil het niet zozeer hebben over hoe mooi God de seksualiteit bedoeld heeft. Ik wil ook Gods waarschuwing laten horen. God spreekt in de bijbel namelijk nogal eens waarschuwend en verbiedend over seks. En dat maakt het meteen ook wel lastig, want dat beïnvloedt helaas vaak het beeld dat mensen, jonge mensen, ook in de kerk, van God hebben.
Veel mensen denken namelijk dat God oneerlijk is. Dan zegt men: Hij heeft ons geschapen als mensen met seksuele gevoelens. En als je dan die gevoelens krijgt en het wordt spannend, dan zegt Hij: "Niet doen! Afblijven! Wegwezen!" Heb je net verkering gekregen met een bloedmooi meisje, je bent smoorverliefd, je bent helemaal in de sfeer, kaarslicht, romantisch muziekje, ouders bij vrienden, het rijk voor je alleen, je bent jong en je wilt wat. En dan mag het niet. Want ja, God vindt het niet goed. Dan is het best een reële vraag, die dan bovenkomt: "Waarom stelt God toch zulke duidelijk en harde grenzen aan seksueel gedrag?" Want die grens die klinkt heel duidelijk in de tekst van vandaag, 1 Korintiërs 6: 18: "Vliedt (of ontvlucht) de hoererij!" Om die vraag, waarom de Here dat doet, goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk om te kijken naar wie God eigenlijk is en naar wat zijn bedoelingen zijn, met het lichaam dat Hij ons heeft gegeven en met dat fantastische geschenk van de seksualiteit.

Het thema van de preek is:

Vlucht weg voor seksuele zonde!

  1. Want je bent een vrij mens
  2. Want je bent een heilig mens

1. Want je bent een vrij mens

Zou het echt waar zijn dat God oneerlijk is, een spelbreker die - net als het leuk begint te worden - roet in het eten gooit? Wie God zo ziet, heeft hem nog nooit goed leren kennen. Zo hadden de Korintiërs hem trouwens ook niet leren kennen. Paulus verwijst in hoofdstuk 1: 3 naar God - die door Christus ook hún vader was geworden - als de God die genade en vrede geeft. Dat hadden zij ook zo ervaren en daar dankt Paulus de Here ook voor. De Korintiërs kenden God als een God die, door Christus, verlost van de schuld van de zonde en eeuwig leven geeft. Zo'n God kan toch nooit een spelbreker zijn. De Here God is er niet op uit om de mens te frustreren, ook niet in zijn seksuele gevoelens, maar juist om ons te ontplooien en te vervullen. God wil dat we ook op seksueel gebied tot ons recht komen, dat we het wonder en genot daarvan proeven en ervaren zoals Hij het bedoeld heeft. Die laatste woorden zijn wel fundamenteel: zoals Hij het bedoeld heeft. Want daarom kan God geen spelbreker zijn. Hij heeft het spel namelijk bedacht. Hij heeft de regels bedacht, het hele idee is 100% van hem. God heeft seks uitgevonden. Hij weet als geen ander wat het is en hoe het bedoeld is. Als hij dan de grenzen en de regels aangeeft en waarschuwt om die niet te negeren, dan is dat geen frustreren maar stimuleren om het spel juist te spelen zoals bedoeld. Als je voor het eerst van je leven meedoet aan een potje volleybal en je wordt op tijd gewaarschuwd dat je de bal niet in maar over het net moet meppen, dan ben je toch blij met dat advies. Ja toch. Zouden we dan niet ook des te meer God dankbaar moeten zijn voor het feit dat Hij ook waarschuwingen en verboden afgeeft als het om dat mooie spel, seks, gaat?
Zó is het dan ook bedoeld als Paulus namens de Here in vers 18 tegen de Korintiërs zegt: "Vlucht weg voor hoererij!" Het Griekse woord voor wegvluchten slaat dus oorspronkelijk op letterlijk wegrennen, op de vlucht slaan voor een gevaarlijk iets of iemand. Dat 'iets' is in dit geval wat in onze bijbelvertaling met een wat ouderwets woord 'hoererij' wordt genoemd. 'Porneia' staat er in het Grieks. Tegenwoordig zouden we dat omschrijven als seksuele zonde (zo heb ik het ook weergegeven in het thema). Hoererij is namelijk niet zozeer het seksueel contact hebben met een hoer, maar omvat alle seksuele gedrag dat niet voldoet aan Gods bedoeling, dat daaraan voorbijschiet en dus zondig is. Dan moet je dus denken aan seks vóór het huwelijk, seks buiten het huwelijk (overspel), seks met hetzelfde geslacht, seks met gezins- of familieleden of zelfs met dieren. Zeg maar alles wat onwettig is en wat onnatuurlijk is. Daarvan zegt God: wegwezen, ga het uit de weg! Want dat is niet wat Ik bedoeld heb. En wat de Here wel bedoeld heeft, daarover is de bijbel duidelijk genoeg: seks is alleen bedoeld voor het huwelijk, dat wil zeggen voor twee mensen, man en vrouw die van elkaar houden en elkaar publiek en voor Gods aangezicht officieel trouw hebben beloofd. En dan - zoals in vers 16 staat - tot één vlees zullen zijn. Het huwelijk is een diepe en hechte eenheid, tussen man en vrouw, lichamelijk en geestelijk. Met alle variaties in plechtigheid en culturele vormgeving is dat huwelijk al zou oud als de mensheid zelf en bovendien overal op aarde te vinden. Alle seksuele omgang tussen mensen in een andere relatie dan het huwelijk valt buiten de bedoeling van de Schepper en is dus zondig. En iets wat je uit de weg moet gaan, waar je voor je op de loop moet.
Een prachtige illustratie in de bijbel van iemand die dat letterlijk in praktijk bracht, is Jozef die op de vlucht slaat voor de vrouw van Potifar. Je kent de geschiedenis in Genesis 39 wel. Al tijden lang had Potifars vrouw een oogje op Jozef en probeerde ze hem zover te krijgen met haar naar bed te gaan. Maar Jozef weigert, keer op keer. Je zou kunnen zeggen: innerlijk gaat hij die verleiding uit de weg. Totdat de dag komt dat hij ook echt letterlijk weg rent, het huis uit, als zijn meesteres probeert hem mee het bed in te sleuren.
Op de vlucht slaan voor de seksuele zonde. Of iets minder dramatisch gezegd, seksuele zonde uit de weg gaan. Dat is waar Paulus de Korintiërs toe oproept, en waar de Here ook jou en mij toe oproept. Ons moderne Nederland verschilt in heel veel opzichten van het antieke Griekenland waar Paulus 2000 jaar geleden rondliep. De snelheid en het gemak van de magnetron laat zich niet vergelijken met de grote stoofpot boven een houtskoolvuur. Maar als het gaat om de heersende seksuele moraal van toen en nu is het verschil veel kleiner. Je kunt rustig zeggen dat seks voor en buiten het huwelijk in die tijd in steden als Korinte net zo gewoon werd gevonden als hier in Nederland. Korinte was een soort Rotterdam, een belangrijke haven- en handelsstad, met alle mooie en minder mooie kanten. In de oudheid was de stad al berucht om zijn seksuele losbandigheid. Niet voor niets werd de godin van de seks, Afrodite, er in een eigen tempel aanbeden. Prostitutie was er een levendige bedrijfstak. Seks was overal verkrijgbaar. Het lijkt Nederland wel. Op dit punt is de overeenkomst opvallend groot. Ook hier is seks big business en alom tegenwoordig, bij de Bruna winkel en de tijdschriftenafdeling van Albert Heijn, op TV en dan niet alleen bij SBS na elven maar ook in 9 van de 10 videoclips op TMF druipt het ervan af, en natuurlijk ook op internet, twee muisklikken verderop. Daarom past Paulus' waarschuwing ook zo goed bij onze tijd en is het goed dat we ernaar luisteren en erover nadenken. Ouders en opvoeders; iedereen die weet wat seksuele gevoelens zijn. Vooral voor jullie beste jongeren, als je die wonderlijke kracht in je lichaam begint te ontdekken, bij jezelf en bij anderen; vooral voor jullie is het belangrijk om te luisteren naar het onderwijs van de Here God, de Schepper en de grote uitvinder van de seksualiteit en van jouw lichaam. Alleen van Hem kun je uiteindelijk leren hoe je daarmee moet omgaan.
Korinte was een versekste stad. Niet zo vreemd dus dat de jonge christengemeente daar nog behoorlijk last van had. Men had verlossing gevonden bij de Here Jezus, maar dat betekende niet dat de oude levensstijl van de een op de andere dag was losgelaten. Daarom moet Paulus in zijn brieven aan deze gemeente, vooral in 1 Korintiërs, nog vrij veel aandacht geven aan seksuele misstanden. In het begin van hoofdstuk 5 bestraft Paulus hen bijvoorbeeld om het feit dat ze niet optreden tegen een man in de gemeente die seksuele omgang heeft met zijn stiefmoeder. En in het gedeelte dat we gelezen hebben, in vers 16 en 17, blijkt dat er gemeenteleden waren die regelmatig naar de hoeren gingen.
Nu is het heel waarschijnlijk dat deze wantoestanden te maken hadden met een bepaald soort denken over het menselijk lichaam dat toen in Korinte en in heel Griekenland voorkwam. Namelijk de filosofie van Plato die de geest en het lichaam van de mens als strikt gescheiden zag. In die visie was de geest was het hoogste in de mens, goddelijk van oorsprong, en moest ijverig ontwikkeld en verzorgd worden. Het lichaam was maar iets aards en diende slechts als een soort omhulsel, een gevangenis, of een grafkist van de geest. Daarmee kon je in principe doen wat je wilde, want het had toch geen waarde. Die filosofie leidde óf tot een extreme vorm van ascese, waarbij men de instincten van het lichaam streng onderdrukte, óf het leidde tot een soort denken waarbij je het lichaam zoveel mogelijk zijn gang liet gaan, een soort doe-ermee-wat-je-wilt houding. Sporen van met name dat laatste denken zie je in hoofdstuk 6 terug. In vers 13 en 14 blijkt bijvoorbeeld dat men dacht: het eten is er voor de maag en de maag voor het eten. En ook: het lichaam - en dan met name het geslachtsdeel - is er voor de seks en de seks is er voor het lichaam. Voor de Korintiërs was zin in seks net zoiets als zin in een patatje-met. Het waren volgens hen gewoon behoeften die je met je lichaam bevredigde. Ja, dan wordt seks inderdaad een zak drop. Dan wordt masturbatie puur een lekker tussendoortje en een bezoek aan de tempelhoer op de hoek puur een ontspannend opkikkertje, waardoor je je een stuk relaxter voelt.
En weet je: tegenover dat heidense denken, zet Paulus het evangelie. Als jood kende Paulus geen strikte scheiding tussen geest en lichaam. In de oudtestamentische, de bijbelse visie op de mens werkt wat je met je lichaam doet in op de geest en omgekeerd beïnvloedt de geest het lichaam. David zegt bijvoorbeeld in Ps. 32: 3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Daarom bestaan er in het bijbelse denken dus geen puur seksuele handelingen, met slechts een lichamelijk bevredigend effect, los van de geest. Geest en lichaam zijn één. De moderne medische wetenschap gaat daar trouwens ook steeds meer vanuit. En wat Paulus nu in stelling brengt, het evangelie, is het goede nieuws van de levensreddende bevrijding van de hele mens, geest en lichaam. Bevrijding, dat is eigenlijk de spits van het laatste vers: vers 20. Paulus zegt daar: jullie zijn gekocht en betaald. Letterlijk staat er: jullie zijn gekocht met een prijs, duur gekocht zijn jullie. En daarmee bedoelt hij natuurlijk de prijs van het leven van Jezus Christus. Op Golgota kocht Christus de Korintiërs, en ook u broeders en zusters, jongens en meisjes, met zijn kostbare bloed. Zoals slaven op een slaven markt met geld gekocht werden en van eigenaar wisselde, zo ben je als slaaf van de duivel en slaaf van de zonde opgekocht en het eigendom geworden van een nieuwe, betere Heer, Jezus Christus. Je bent vrijgekocht, bevrijd uit de gevangenschap van de zonde, om nu als vrij mens niet meer je oude baas, je eigen zondige ik te dienen, maar God de Here. En wel met heel je hebben en houwen, met je geest en met je lichaam. Voorheen was je lichaam er voor jezelf, voor de bevrediging van je behoeften. Nu, zegt Paulus in vers 13, is je lichaam er niet meer voor jezelf, voor de maag en voor de seks, maar voor de Here. Nu je christen bent, krijgt je lichaam een nieuwe functie, een nieuwe bestemming, namelijk het dienen van God. En weet je waarom? Omdat - en dat is heel wonderlijk wat Paulus in dat vers nog meer zegt - omdat de Here er voor het lichaam is. Met andere woorden: de Here wil het lichaam, jouw lichaam, de oorspronkelijke functie geven die Hij altijd bedoeld heeft. Hij wil je lichaam vervullen en ontplooien, ja Hij wil het zelfs bewonen en uiteindelijk verheerlijken. Als we dit toch eens goed zouden begrijpen, dat zou ons zo kunnen helpen in het gevecht tegen seksuele verleidingen; het besef: Jezus houdt zoveel van mij, dat hij mij kocht met zijn bloed. Om mij in zijn dienst te nemen, in dienst van Jezus Christus - een betere baas is er niet. En nu mag ik voor hem gaan leven, hem gaan dienen, met alles wat ik ben en heb, met mijn verstand, mijn gevoel, mijn geest, maar ook met mijn ogen en mijn oren, mijn handen en mijn voeten, ja mijn hele lichaam, inclusief mijn seksuele orgaan. Mijn broeder en mijn zuster: dit is zo bijzonder. Ik zeg je: dit is dynamiet onder de versekste, verdorven en verslaafde samenleving waar we in leven. Dit is de paradijskracht waar de wereld vanaf de zondeval tevergeefs naar gezocht heeft en die het vervangen heeft met allerlei surrogaat-pep, maar die God haar zo graag weer wil geven: de kracht, niet om te zondigen, maar juist om niet meer te zondigen. God wil dat wij onze gewoonten beheersen en niet onze gewoonten ons. Lees maar wat Paulus zegt in vers 12: "Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten." Als je dus zegt: ik doe wat ik wil, lijkt dat wel sterk, maar dat is juist helemaal niet zo want je geeft als slaaf toe aan de bevelen van je lichaam. En daar wil de Here je van bevrijden. God wil graag dat we een leven leiden vol echte duurzame bevrediging voor geest en lichaam. Ja, ook voor het lichaam. Kijk daar alstublieft niet op neer, zoals de Korintiërs deden, want je lichaam is kostbaar in Gods ogen, bedoeld voor zijn heerlijkheid. Die kracht die uit het evangelie voortkomt, is de kracht van het geloof, van de hoop en van de liefde tot God en de naaste. En liefde: dat is de allergrootste kracht die er is, liefde houdt vol tot het eind en overwint alle haat. Als door de wedergeboorte de liefde tot God je leven gaat beheersen, dan krijg je de kracht om hem te gehoorzamen, om te letten op zijn bedoeling met seksuele gevoelens en te wachten tot de tijd voor jou en jullie samen gekomen is. Inderdaad: true love waits, echte liefde wacht. Liefde tot God geeft je de kracht om te vechten tegen het kwaad van alle seksuele verleiding waarmee de duivel je weer wil verleiden en wil terugkopen van Christus. Is dat ook niet de liefde tot God die we bij Jozef zien als hij weigert in te gaan op de geile blikken en de hete lokroep van de vrouw van zijn meester: "Kom, Jozef, kom." Want in Genesis 39: 9 zegt hij tegen haar: "Hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen en kunnen zondigen tegen God." Jozef hield van de Here, omdat de Here met hem was. Dat maakte hem integer en trouw op momenten dat het er echt op aankwam. Wil jij dat ook: die kracht waardoor je nee kunt zeggen tegen de verleiding van de ander en in jezelf? Wil jij dat integere geloof waardoor je niet zomaar verlamd wordt door mooie schaamteloze vrouwen en mannen op tijdschriftpapier, op internet, en op TV (en je de knopjes om weg te zappen niet meer weet te vinden)? Wil jij die liefde voor Jezus en voor je naaste waardoor je kunt volhouden en wachten? Waardoor je kunt wegvluchten voor seksuele zonde, net als Jozef? Wil jij het geloof waardoor je met je lichaam God kunt verheerlijken? Bedenk dan dat je als christen een vrij mens bent, als vrij mens bedoeld bent en ook echt vrij mag zijn door het geloof. Want zoals de Here Jezus zelf zegt in Johannes 8: 36: Pas als de Zoon je vrijmaakt, zul je ook werkelijk vrij zijn.

Vlucht weg voor seksuele zonde!

2. Want je bent een heilig mens

In 1 Korintiërs 6 geeft Paulus diverse argumenten voor zijn indringende oproep om weg te vluchten voor seksuele zonde. Het ene argument, dat je door Christus vrijgekocht bent, en daarom een ander, een vrij leven mag leiden - ook op seksueel terrein - hebben we net gezien.
Een ander belangrijk argument dat hij noemt is de eenheid van de gelovige met Christus en de inwoning van de Heilige Geest. Het blijkt dat de Korintiërs dat óf vergeten hadden óf de betekenis daarvan nooit goed hadden begrepen. Want in vers 15 vraagt Paulus hun: Weet u dan niet dat uw lichamen leden van Christus zijn?" En in vers 19: "Weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?" Ik zei het al, de Korintiërs hadden niet zo'n hoge dunk van het menselijk lichaam. Je kon er volgens hen mee doen wat je wilde. Wat moet het dan vreemd zijn geweest voor hen, dat idee dat je lichaam geen waardeloze verpakking is maar een eenheid vormt met Christus. Een eenheid die zo exclusief en zo heilig is, dat seksuele gemeenschap met een prostituee die eenheid op het spel zet. Paulus wilde hun en ons duidelijk maken dat het lichaam bedoeld is voor de blijvende eenheid met Jezus Christus, in dit leven maar ook in het leven dat komt. Seks met een hoer maakt die band met Christus onmogelijk en is daarom - zoals Paulus in het tweede deel van vers 18 zegt - ook een zonde tegen je eigen lichaam, want die is bedoeld voor de eenheid met Christus.
En dan de gedachte dat het lichaam een heilige tempel is, bewoond door de Geest van God. In hoofdstuk 3: 16 zegt Paulus van de gemeente als geheel dat ze de tempel van God is. Dat was al wonderlijk genoeg. Maar hier zegt hij het van iedere individuele gelovige. Hoe kan een sterfelijk lichaam nou het goddelijke bevatten? Dat is toch onmogelijk? Deze totaal andere kijk op de dingen, heeft het denken van de Korintiërs echt op zijn kop gezet.
En dat is ook het effect dat God beoogt bij jou en mij. Zet Gods visie op dit alles ook jouw denken op zijn kop? Heb je er wel eens echt bij stil gestaan, wat dat betekent dat je lichaam een eenheid vormt met Christus; dat de almachtige, alwetende, alomtegenwoordige Heilige Geest van God, die hemel en aarde schiep, in jou wil wonen? Niet te bevatten gewoon. Ik denk ook dat we dat mysterie met ons verstand nooit zullen kunnen doorgronden. Dit is zo groot. Maar het kan wel ons leven veranderen. Want als het inderdaad zo is dat de Geest van Jezus Christus, in jou en mij woont dan... dan kun je toch niet doorgaan met het kijken naar films waarin mannen en vrouwen uit de kleren gaan en zelfs gemeenschap met elkaar hebben, want dan kijk je daarnaar met de ogen van Christus. Want jouw ogen zijn niet langer van jou, ze zijn van Christus. Paulus zegt het in Galaten 2: 20 zo: Ik ben met Christus gekruisigd. Daardoor leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Als dat zo is, dan kun je toch ook niet je oren gebruiken voor een ranzig gesprek met een wildvreemde vrouw via een sekslijn, want dan luister je toch met de oren van Christus. Dan kun je toch ook niet je eigen lichaam zomaar aanbieden aan je vriend of je vriendin zonder dat daar de zegen van God over is uitgesproken, want je lichaam is toch van Christus. Je kunt niet meer gewoon je gang gaan. Want je bent van Christus en ontheiligt daardoor de heilige God. Bovendien beschadig je jezelf en de ander, want seksuele zonde maakt meer kapot dan je lief is. Door seksueel contact word je één vlees met de ander. Je verstand wordt beschadigd, want je krijgt daardoor kennis en herinneringen die je buiten het huwelijk niet aankunt en je een heel leven kunnen blijven achtervolgen. Je wil wordt zwakker omdat je die geforceerd hebt tegen je geweten in. En je emoties raken gewond omdat je van het seksuele contact niet echt kunt genieten binnen de veiligheid van een duurzame relatie die bezegeld is door een wederzijdse trouwbelofte en de zegen van je Schepper.
God zegt in 1 Korintiërs 6: 18: Nee. Niet doen! Zeg dan niet eigenwijs tegen hem: "Here, u snapt gewoon niet wat ik nodig heb, u snapt niet hoeveel wij van elkaar houden. Het voelt zo goed, dan kan het toch nooit fout zijn." God snapt het heel goed. Hij heeft het allemaal uitgevonden. Juist voor jou. Hij is een liefdevolle God. En Hij wil zo graag dat je ervan geniet. Maar dan wel volgens zijn bedoeling en op zijn tijd. Vertrouw op Hem. Hij is geen spelbreker. Hij is je bevrijder. Je mag een vrij en heilig mens zijn. Verheerlijk daarom God, ook met je lichaam.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar